پاورپوینت های علوم پایه

ایده آل های خطی به ترتیب كوهن-مكوالی   چكیده- G را یك نمودار غیرمستقیم ساده n راسی در نظر بگیرید و بگذارید برایده آل خطی مرتبطش دلالت كند. مانشان می دهیم كه تمام نمودارهای و تری G ، به ترتیب كوهن- مكوالی هستند ، دلیل ما بر پایه نشان دادن این است كه دوگانه الكساندر I(G) ،خطی و ازمولفه است.    نتیجه ما فرضیه فریدی را كه می گوید ایده آل درخت ساده شده به ترتیب كوهن- مكوالی، هرزوگ، هیبی، می باشد، وفرضیه ژنگ كه می گوید یك نمودار وتری كوهن-مكوالی است اگر و تنها اگر ایده آل خطی اش در هم ریخته…

ایده آل های خطی به ترتیب كوهن-مكوالی

سید محمد میرعالی بازدید : 64 دوشنبه 20 شهريور 1396 : 20:33 نظرات ()
ایده آل های خطی به ترتیب كوهن-مكوالی

ایده آل های خطی به ترتیب كوهن-مكوالی

 

چكیده- G را یك نمودار غیرمستقیم ساده n راسی در نظر بگیرید و بگذارید برایده آل خطی مرتبطش دلالت كند. مانشان می دهیم كه تمام نمودارهای و تری G ، به ترتیب كوهن- مكوالی هستند ، دلیل ما بر پایه نشان دادن این است كه دوگانه الكساندر I(G) ،خطی و ازمولفه است.

 

 

نتیجه ما فرضیه فریدی را كه می گوید ایده آل درخت ساده شده به ترتیب كوهن- مكوالی، هرزوگ، هیبی، می باشد، وفرضیه ژنگ كه می گوید یك نمودار وتری كوهن-مكوالی است اگر و تنها اگر ایده آل خطی اش در هم ریخته نباشد، را تكمیل می كند. ما همچنین ویژگی های دایره های مرتب كوهن- مكوالی را بیان می كنیم و نمونه‌هایی از گراف های مرتب غیروتری كوهن- مكوالی را هم ارائه می كنیم.

1-مقدمه
G را یك گراف ساده n راسی در نظر بگیرید پس G هیچ حلقه یا خطوط چندگانه ای پهن دو راس ندارد.) رئوس ومجموعه های خطی G توسط EG,VG را به ترتیب نشان دهید. ما ایده آل تك جمله ای غیر مربع چهارگانه با K كه یك میزان است و جایی كه را به G ارتباط می دهیم.ایده ال ایده آل خطی Gنامیده می شود.
توجه اولیه این مقاله ایده آل های خطی گراف های وتری است. یك گراف G وتری است اگر هر دایره طول یك وتر داشته باشد. اینجا اگر ،خطوط یك دایره طول n باشند، ما می گوییم كه دایره وری یك وتر دارد اگر دو راس xj,xi در دایره به نحوی وجود داشته باشند كه یك خط برای G باشند اما خطی در دایره نباشد.
ما می گوییم كه یگ گراف G كوهن –مكوالی است اگر كوهن-مكوالی باشد. چنانكه هرزوگ، هیبی و ژنگ اشاره می كنند، طبقه بندی تمام گراف های كوهن-مكوالی شاید اكنون قابل كشیدن نباشند، این مسئله به سختی طبقه بندی كردن تمام مجموعه های ساده شده كوهن-مكوالی است.]9[.البته هرزوگ، هیبی و ژنگ در ]9[ ثابت كردند كه وقتی G یك گراف وتری باشد،پس G در هر میدانی كوهن-مكوالی است اگر وفقط اگر به هم نریخته باشد.
ویژگی كوهن –مكوالی به ترتیب بودن، كه شرایطی است ضعیف تر از كوهن-مكوالی بودن، توسط استنلی ]14[ در ارتباط با تئوری قابلیت جدا شدن غیرخالص معرفی شد.
تعریف 1-1- را در نظر بگیرید. یك M معیار B درجه دار كوهن –مكوالی به ترتیب نامیده می شود اگر یك تصفیه معین از معیارهای R درجه بندی وجود داشته باشد.


به نحوی كه كوهن –مكوالی باشد، و ابعاد كرول خارج قسمت در حال افزایش باشند:


ما میگوییم یك گراف G كوهن-مكوالی به ترتیب است و در K اگر كوهن-مكوالی به ترتیب باشد. ما می توانیم به نتیجه هرزوگ، هیبی و ژنگ بر سیم البته با استفاده از این تضعیف شرایط كوهن-مكوالی. نتیجه اصلی ما فرضیه زیر است (كه مستقل از خاصیت (K) است.
فرضیه 2-1 فرضیه 2-3.تمام گراف های وتری كوهن-مكوالی به ترتیب هستند.
بنابراین حتی گراف های وتری كه ایده آل های خطی نشان در هم نریخته نیستند نیز هنوز یك ویژگی جبری را دارا هستند.فرضیه 2-3 همچنین حالت یك بعدی كار فردی در توده های ساده شده ]3[ را نیز عمومیت می بخشد.
مقاله ما به صورت زیر سازمان می یابد. در قسمت بعدی ، ما نتایجی از این ادبیات درباره دوگانگی الكساندر ودرباره گراف های وتری جمع می كنیم. در بخش 3،فرضیه 2.3 را ثابت می كنیم.
ما برخی از گراف های غیروتری در قسمت 4 را كه دایره های كوهن-مكوالی را به ترتیب طبقه بندی می كنند بررسی می كنیم و در مورد برخی ازویژگی های گراف‌های شامل دایره های –n برای n>3 تحقیق می كنیم.
همچنین شرایط كافی را برای گرافی كه نمی تواند كوهن-مكوالی به ترتیب باشد ،ارائه می كنیم.
2-اجزا مورد نیاز
درطول این مقاله، G بر یك گراف ساده روی رئوس n با مجموعه نقطه ای VG ومجموعه خطی EG دلالت می كند. ایده آل خطی ،جایی كه را به G مربوط می سازیم.
گراف كامل در رئوس n كه بر Kn دلالت شده است،گرافی است با مجموعه خطی ، یعنی گراف این ویژگی را دارد كه خطی بین هر جفت رئوس وجود دارد. اگر x نقطه ای در G باشد باید بنویسیم N(x) كه بر همسایه‌های x دلالت كند،یعنی آن رئوسی كه خطی را با x شریكند. ما ابتدا باید به حالتی توجه كنیم كه G یك گرافی وتری است.گراف های وتری ویژگی زیر را دارند:
لم 21- G,[6,7,12,15] را یك گراف وتری در نظر بگیرید، x را یك زیر نمودار كامل از G در نظر بگیرید.اگر ،پس نقطه ای به نام وجود داردكه زیرگراف به وجود آمده توسط مجموعه همسایه مربوط به x، یك گراف كامل باشد. این امر همچنین زیر نمودار به وجود آمده در   را وادار می كند كه یك زیر گراف كامل باشد.
یك پوشش راس گراف G یك زیر مجموعه از VG است به نحوی كه هر خط G حداقل به یك راس A برخوردار داشته باشد. توجه كنیدكه ما هیچ وقت به داشتن یك راس مجزا در پوشش راس نیاز نداریم. 
مثلا ، اگر ما گرافی در سه راس داشته باشیم و تنها خط موجود باشد، پس هر دو پوشش های راس هستند. پوشش های راس یك گراف G به دو گانه الكساندر مربوطند.
تعریف 2-2- I را یك ایده آل تك جمله ای غیرمربع در نظر بگیرید. دوگانه الكساندر غیرمربع ایده آل 
است.

پس نتیجه ساده ای گرفته می شود:
لم 3-2- G را یك گراف ساده با ایده آل خطی در نظر بگیرید.پس 

یك پوشش راس برای G است.

یك تجزیه درجه بندی شده آزاد حداقل به هر ایده آل همگون I از R مرتبط است.

كه در آن R(j) بر معیار R به دست آمده از تغییر درجات R توسط j دلالت می كند.

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1