پاورپوینت های علوم پایه

تحلیل داده ها1- ارقام با معنی: برای تعیین رقمهای با معنا ، رقمها را از سمت چپ به راست می شماریم. صفرهایی ك قبل از اولین رقم سمت چپ نوشته می شوندجزء رقمهای با معنا به حساب نمی آیند این صفرها به هنگام تبدیل یكاها ظاهر می شوند و تبدیل یكاها نباید تعداد رقمهای با معنا را تغییر دهد   12/6 : سه رقم بامعنی0010306/0 :پنج رقم با معنی كه اولین رقم با معنی یك است.صفرهای قبل از یك با معنی نیستند20/1 : سه رقم با معنی در صورتیكه صفر با معنی نباشد عدد باید به صورت2/1 نوشته شود38500 : سه رقم با معنی،…

تحلیل داده ها

سید محمد میرعالی بازدید : 58 دوشنبه 20 شهريور 1396 : 20:43 نظرات ()
تحلیل داده ها

تحلیل داده ها


1- ارقام با معنی: 
برای تعیین رقمهای با معنا ، رقمها را از سمت چپ به راست می شماریم. صفرهایی ك قبل از اولین رقم سمت چپ نوشته می شوندجزء رقمهای با معنا به حساب نمی آیند این صفرها به هنگام تبدیل یكاها ظاهر می شوند و تبدیل یكاها نباید تعداد رقمهای با معنا را تغییر دهد 

 


12/6 : سه رقم بامعنی
0010306/0 :پنج رقم با معنی كه اولین رقم با معنی یك است.صفرهای قبل از یك با معنی نیستند
20/1 : سه رقم با معنی در صورتیكه صفر با معنی نباشد عدد باید به صورت2/1 نوشته شود
38500 : سه رقم با معنی، چیزی برای اینكه نشان دهد صفرها با معنی هستند یا نه مشخص نیست می توان این ابهام را با نوشتن بصورتهای زیر برطرف كرد:
: هیچكدام از صفرها با معنی نیستند
: یكی از صفرها با معنی است
:هر دو صفر با معنی است
m 040/0 = Cm0 /4=mm40 كه هر سه دارای سه رقم با معنی هستند.
2- گرد كردن اعداد: 
اگر بخواهیم ارقام عدد 3563342/2 را به دو رقم كاهش دهیم، این عمل را گرد كردن عدد می نامند. برای این منظور باید به رقم سوم توجه كنیم بدین صورت كه اگر قم سوم بزرگتر یا مساوی5 باشد رقم دوم به طرف بالا گرد می شود و اگر رقم سوم كوچكتر از 5 باشد رقم دوم به حال خود گذاشته می شود
4/1 3563342/2
62700 62654 
108/0 10759/0
3- محاسبات و ارقام با معنی: 
می خواهیم سطح مقطع یك استوانه به قطر6/7 را بدست آوریم: 

اشكال كار: اگر دقت كنیم محاسبات تا 10 رقم با معنی است اگر از كامپیوتری تا 100 رقم استفاده می كردیم چه؟ در صورتیكه قطر كره تا دو رقم با معنی است بنابراین در اینگونه موارد به نكات زیر توجه می كنیم: 
توجه: اگر مجبورید محاسبه ای را كه در آن خطای مقادیر مشخص نیست انجام دهید و می بایستی فقط با ارقام با معنی كار كنید به نكات زیر توجه كنید:
الف ) زمانی كه اعداد را در هم ضرب و یا بر هم تقسیم می كنید: عددی كه با كمترین ارقام با معنی در محاسبه است را شناسایی كنید به حاصل محاسبه همین تعداد ارقام با معنی نسبت دهید
چون 7/3 با دو رقم با معنی است           


ب ) زمانی كه اعداد را با هم جمع و یا از هم كم می كنید: تعداد ارقام اعشاری عدد حاصل از محاسبه را برابر تعداد كمترین ارقام اعشاری اعداد شركت داده شده در محاسبه گرد كنید 
كمترین اعشار مربوط به1/13 است               


مثال: شعاع یك كره5/13 سانتیمتر برآورد شده است. حجم ایمن كره را بدست آورید؟
جواب: 
مثال: چگالی كرهای به جرم44/0 گرم و قطر76/4 میلی متر را بدست آورید؟

4- متغیرهای وابسته و مستقل: 
به كمیتی كه مقدار آن را می توانیم تنظیم نمائیم و یا در طول آزمایش به دلخواه تغییر داده می شود، متغیر مستقل گفته می شود و آنرا به عنوان مختصهx در نمودار می گیریم.
به كمیتی كه بر اثر تغییر در متغیر مستقل پیدا می كند، متغیر وابسته گفته می شود و به عنوان مختصهy در نمودار گرفته می شود.
مثلا در آزمایش انبساط طولی میله در اثر حرارت دما متغیر مستقل و طول میله متغیر وابسته می باشد  

5- خطا :
تمام اندازه گیریها متاثر از خطای آزمایش هستند.منطور این است كه اگر مجبور با انجام اندازه گیریهای پیایی یك كمیت بخوصوص باشیم، به احتمال زیاد به تغییراتی در مقادیر مشاهده شده برخورد خواهیم كرد. گرچه امكان دارد بتوانیم مقدار خطا را با بهبود روش آزمایش و یا بكارگیری روشهای آماری كاهش دهیم ولی هرگز نمی توانیم آن را حذف كنیم.
1-5- خطای دقت وسایل اندازه گیری :
هیچ وسیله اندازه گیری وجود ندارد كه بتواند كمیتی را با دقت بینهایت اندازه گیری نماید.بنابراین نادیده گرفتن خطای وسایل اندازه گیری در آزمایش اجتناب ناپذیر است.
اگر اندازه كمیتی كه اندازه می گیریم با گذر زمان تغییر نكند، مقدار خطا را نصف كوچكترین درجه بندی آن وسیله در نظر می گیریم. 
مثال: 
متر كوچكترین درجه mm1 = مقدار خطا 
پس اندازه گیریی mm54 را بصورت بیان می كنیم
دما سنج كوچكترین درجه ºC2 = مقدار خطا
پس اندازه گیریی ºC60 را بصورت بیان می كنیم 
2-5- خطای خواندن مقدار اندازه گیری: 
3-5- خطای درجه بندی وسایل اندازه گیری: 
تعریف خطای مطلق: اگر خطا را با همان یكای كمیت اندازه گیری شده بیان نمائیم، به این خطا، خطای مطلق كمیت اندازه گیری گفته می شود
تعریف خطای نسبی: اگر خطا بصورت كسری باشد، به این كسر، خطای نسبی مقدار كمیت اندازه گیری شده گفته می شود 
4-5- تركیب خطاها :
ممكن است در آزمایشی نیاز به یافت چند كمیت، كه باید آنها را بعداُ در معادله ای وارد كنیم، داشته باشیم برای مثال ممكن است جرم و حجم جسمی را اندازه بگیریم و سپس نیاز به محاسبه چگالی داشته باشم، كه با رابطه زیر تعریف می شود: سوال اینجاست كه چه تركیبی از خطاهای مقادیر m وV ] اندازه خطای را بدست می دهد. بدین منظور سه روش زیر ارائه داده می شود:
الف) روش اول: این روش را با دومثال زیر توضیح می دهیم:
مثال1: قطر سیمی با مقطع دایره ای برابر است با: مطلوب است اندازه سطح سیم و مقدار خطای آن؟
جواب:               

مثال2: در یك آزمایش الكتریكی، جریان جاری شده در یك مقاومت برابر با و ولتاژ دو سر مقاومت اندازه گیری شد.اندازه مقاومت و مقدار خطای مقاومت را بدست آورید؟

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1