پاورپوینت های علوم پایه

جزوه مهندسی صنایع غذایی آحاد وابعاد  برای بیان و توصیف کمیتهای فیزیکی به ابعاد و آحـاد نیازمنـدیم کـه طبـق تعریـف  ابعـاد همـان مفـاهیم اساسـی در اندازهگیری کمیتهای اصلی مانند جرم، طول و زمان هستند.   توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95 همراه با تست و پاسخ تشریحی     واحدها نیز به دو دستهی کلی تقسیمبندی میشوند: واحدهای اصلی و واحدهای فرعی واحدهای اصلی: واحدهایی هستند که به طور مستقل…

جزوه مهندسی صنایع غذایی

سید محمد میرعالی بازدید : 49 دوشنبه 27 شهريور 1396 : 22:20 نظرات ()
جزوه مهندسی صنایع غذایی

جزوه مهندسی صنایع غذایی

آحاد وابعاد 

برای بیان و توصیف کمیتهای فیزیکی به ابعاد و آحـاد نیازمنـدیم کـه طبـق تعریـف 

ابعـاد همـان مفـاهیم اساسـی در اندازهگیری کمیتهای اصلی مانند جرم، طول و زمان هستند

 

توضیحات محصول: کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  مهندسی صنایع غذایی - ویژه کنکور سال 95 همراه با تست و پاسخ تشریحی

 


 
 
واحدها نیز به دو دستهی کلی تقسیمبندی میشوند: واحدهای اصلی و واحدهای فرعی 
واحدهای اصلی: واحدهایی هستند که به طور مستقل تعریف میشوند مثل طول، جرم و ...  
واحدهای فرعی: واحدهایی هستند که از واحدهای اصلی تعریف و مشتق میشوند.  
آنچه که واضح است این است که هر کمیت فیزیکی بوسیله ی یک بعد بیان میشود که برخی از آنها به شرح زیر است 
آحاد و ابعاد 
آنچه که در این بخش مد نظر است بازنگری و ارائه ی مجدد برخی اصول و مفاهیم اساسی شیمیایی و فیزیکی است کـه 
اگر چه این مفاهیم در ظاهر آسان به نظر می رسند اما کاربرد آن ها برای درك و حل مسائل صنعتی از اهمیت ویـژه ای 
برخوردار است.  
به طور کلی برای بیان و توصیف کمیت های فیزیکی به ابعاد و واحدها نیازمندیم. طبق تعریف ابعـاد مفـاهیم اساسـی در 
اندازه گیری کمیت هایی مثل جرم، طول و زمان و ... هستند. «12» مهندسی صنایع غذایی 
قاعده ی کلی این است که دو بعد تنها در صورتی قابل جمع و تفریق اند که همسان باشند، در حالی که برای دو بعد غیر 
هم سان انجام اعمال ضرب و تقسیم امکان پذیر است. به عنوان مثال بعد طول با زمان قابلیت جمع یـا تفریـق شـدن را 
1- 
ندارند اما قابلیت تقسیم شدن بر هم را دارند که در صورت تقسیم شدن بعد طول بر زمان مفهوم سـرعت ( 
 ( V = LT 
بوجود می آید.  
موازنه ماده وانرژی 
یکی از مفاهیم اساسی مورد استفاده در طراحی سیستم های مهندسی مفهوم موازنهی مواد است. ایـن بحـث بـر پایـهی 
قانون بقای ماده استوار است که طبق این قانون جرم نه به وجود میآید و نه از بین میرود بلکه مقداری است ثابت.  
برای انجام موازنهی جرم ابتدا لازم است سیستم مورد بررسی مشخص شود. (سیستم یک قسمت دلخواه از فرآیند یا کـل 
فرآیند است که مهندس جهت تجزیه و تحلیل در نظر میگیرد.)  
سیستم بوسیلهی مرز از سایر قسمتها یا از محیط جدا میشود.  
طبق یک تقسیمبندی سیستم به 2 نوع سیستم بسته و باز تقسیم میشود که سیستم باز یا پیوسته بـه سیسـتمی گفتـه 
میشود که مواد از حدود آن یا مرز آن عبور میکنند ولی در سیستم ناپیوسته یـا بسـته مـواد از حـدود سیسـتم خـارج 
نمیشوند.  
غالباً سیستمهای باز یا پیوسته در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند، این سیستمها دارای جریان ورودی و خروجی مواد 
بوده و از همین رو تجمع جرم در این سیستمها وجود ندارد به این معنی که 
مجموعه تست 
1 – 
بر روی دیگی یک سوپاپ اطمینان نصب شده است که در فشار 5 اتمسفر باز میشود. فشار جو محل یک 
اتمسفر است. دیگ پر از آب است و آنرا حرارت میدهیم تا سوپاپ باز شود. اگر لحظه باز شدن سوپاپ درجه 
حرارت 

°100
باشد. کدام گزینه صحیح است؟ 
1 – 
فشار آب خروجی به یک اتمسفر میرسد و آب خروجی به بخار داغ تبدیل میشود.  
2 – 
فشار آب خروجی به یک اتمسفر و آب خروجی به بخار اشباع تبدیل میشود.  
3 – 
فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب افزایش مییابد.  
4 – 
فشار آب خروجی به فشار تعادل میرسد و درجه حرارت آب خروجی کاهش مییابد.  
4 – 
چرا غذا در دیگ زودپز سریعتر پخته میشود؟ 
1 – 
ضریب هدایت حرارتی و گرمای ویژه دیگ زودپز کم است. و در نتیجه حرارت بیشتری را عبور میدهد و حـرارت کمتـری 
را جذب مینماید.  
2 – 
در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب از طریق سوپاپها کم میشود و در نتیجه نقطه جوش آب کاهش مییابد.  
3 – 
در دیگ زودپز آب تبدیل به بخار داغ میشود و بخار داغ به پخته شدن غذا کمک میکند.  
4 – 
در دیگ زودپز فشار وارد بر سطح آب در حال افزایش است و در نتیجه جوش آب زیاد میشود.  
5 – 
اگر فشار اشباع بخار آب در دمای 

باشـد. مقـدار بخـار آب موجـود در 1/ 6hgهـوای 35° 6KPa برابر با 
مرطوب در دمای 
35° KPa 
با رطوبت نسبی 60 در عدد فشار کل C 
100
چند کیلوگرم است؟ 
 0/96 – 4 0/6 – 3 %36 – 2 %23 – 1 
– 
دمای اشیاء واقع بر سطح زمین در یک شب زمستان به زیر صفر درجه سانتیگراد میرسد. رطوبـت هـوا 
نسبتاً زیاد است. فرآیند تغییر فاز بخار آب هوا روی سطح اشیاء به کـدامیک از صـورتها اسـت؟ (مهندسـی 
مکانیک 75)  
1 – 
از بخار به جامد (انجماد بخار) 2 – از بخار به جامد به مایع 
3 – 
از بخار به مایع (میعان) 4 – از بخار به مایع به جامد.  
9 – 
مخلوطی از دو فاز مایع و بخار آب را در یک ظرف صلب و بسته در نظر بگیرید، به آن حرارت مـیدهـیم.  
در این فرآیند .............. میشود.  
1 – 
مقدار بخار زیاد 
2 – 
مقدار مایع زیاد 
3 – 
تغییر آنتالپی با تغییر انرژی داخلی برابر 
4 – 
اگر حجم مخصوص از مقدار بحرانی کمتر باشد، مایع زیاد 
حل تست ها 
1-
گزینه 2صحیح است 
2-
گزینه 3 صحیح است 
3 – 
گزینۀ (4) صحیح است

Pdfنوع فایل:

  سایز: 2.88mb

تعداد صفحه:299

 

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1