loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 85 سه شنبه 28 شهریور 1396 نظرات (0)

مشكلات ناشی از آفت كشها

 

مقاله مشكلات ناشی از آفت كشهادارای 90 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم و در صورت نیاز به داشتن کل این پاورپوینت می توانید آن را دریافت نموده و از آن استفاده نمایید

 

 

فهرست:

نیازهای انسان و منشاء آفات 
مشكلات ناشی از آفت كش ها 
تعریف كنترل بیولوژیك 
تاریخچه كنترل بیولوژیك 
مشاهدات اولیه و گسترش مبانی

فصل اول (انواع اهداف ، عوامل و روش های كنترل بیولوژیك )
اهداف مبارزه بیولوژیك 
انواع مبارزه بیولوژیك 
حشرات یارازیئوئید

بندپایان و سایر مهرگان شكارگر
عوامل بیماری زاد نماتد های بند پایان 
گیاهخواران و پاتوژن های علف های هرز 
مبارزه ی بیولوژیك بیماری های گیاهی 
روش های كنترل بیولوژیك

فصل دوم ( زیست شناسی و دینامیزم جمعیت عوامل بیماری زا ) 
فرآیند های اساسی در زیست شناسی پاتوژن 
همه گیر شناسی ( Epizootiology ) بیماری های بند پایان 
بیماری های باكتریایی در بندپایان 
ویروس های بیماری زا در بندپایان

قارچ های بیماری زا در بند پایان 
پروتوزوهای بیماری زا در بند پایان
نماتد های بیماری زا در بند پایان 
شواهدی از تاریخ مقدمه 
نیازهای انسان و منشاء آفات

 

بخشی از متن:

جمعیت انسان در كره زمین بسیار زیاد است و روند رو به افزایش نیز دارد. بشر برای تامین نیاز های خودخواهانه اش و به خاطر ایجاد مزارع گسترده تر و بهره برداری بیشتر، اكوسیستمهای طبیعی را به سرعت بر هم زده و موجب تخریب جنگل ها،نابودی خاك و گیاهان خودرو و حیات وحش می گردد. روشهای بهره برداری و متكی بر تكنولوژی ماشینی و مواد شیمیایی مصنوعی، ممكن است در كوتاه مدت پر بازده باشند

اما مسلماٌ پایدار نبوده و آلاینده محیط خواهند بود. امروزه ثابت شده است كه باید برای جانوران وحشی و گیاهان خودرو نیز حق حیات قایل شد و در فضای موجود سهمی نیز برای آنها منظور نمود. بنابراین تولید بیشتر و در عین حال حفظ محیط زیست دو موضوعی است كه هماهنگی آنها در آغاز قرن بیست و یكم مورد نوجه انسان خواهد بود. كنترل بیولوژیك آفات ، پاسخی است طبیعی به بخشی از این برنامه كه كنترل پایدار به ارمغان آورده و برای محیط زیست نیز ناآلاینده محسوب می گردد.

آفات از كجا ناشی می شوند؟ وجود بعضی از آفات معلول روشهای كشت و كار است،دفاع طبیعی گیاهان از قبیل خشن یا نامطبوع بودن آنها برای آفات، طی برنامه های اصلاح نباتات كاهش یافته است. گیاهان در سطوح بسیار وسیع در زمانهای مشخص كاشته و برداشت می شوند. این تغییرات به صورت بالقوه شرایط را برای افزایش جمعیت گیاهخواران مساعد می سازند. برخی از عوامل گیاهخوار محلی به گیاهان غیر بومی سازگاری یافته و به صورت آفت در می آیند. برای مثال در آفریقای جنوبی ۶۸% از ۱۸۸ بند پای آفت كه روی ۱۴ نوع گیاه زراعی وارداتی فعالیت می كنند

، گونه هایی هستند كه قبلاٌ با این گیاهان ارتباطی نداشته اند در مواردی نیز آفت جدید همراه با گیاهان زراعی به صورت ناخواسته به منطقه جدیدی وارد می شوند و چون دشمنان طبیعی آنها در منطقه جدید حضور ندارند،فارغ از كنترل طبیعی،به سرعت تكثیر یافته و به صورت طغیانی خودنمایی می كنند .از سال ۱۸۵۰ تاگنون،تعداد حشرات غیر بومی در آمریكا ده برابر شده است. از این گروه بیش از ۲۰۰ گونه به صورت آفات كم اهمیت تر در آمده اند.

خاستگاه آفات غیر بومی آمریكا توسط سیلر مورد بحث قرار گرفته است. در ایالات متحده آمریكا ۳۹% از آفات حشره ای نباتات زراعی و ۲۷% از آفات جنگل ۷% از آفات دامی ،۳۱% پاتوژنهای سبزیجات،۷۳% از علفهای هرز مزارع و ۴۱% از علفهای هرز مراتع از گونه های غیر بومی می باشند. باید دانست علفهای هرز نیز همانند بند پایان آفت، با ورود به منطقه جدید، در غیاب دشمنان طبیعی خود،بلامنازع تكثیر و گسترش می یابند. در ضمن علفهای هرز بر خلاف بسیاری از بند پایان غیر بومی، غالباٌ برای اهداف مختلف و به صورت عمدی وارد امریكا شده اند.

بررسی منشاء آفات نشان می دهد كه چاره مشكلات مربوط به آفات در تغییر و اصلاح روشهای زراعی نهفته است. به طوری كه موجب كاهش محصول نگردد و در عین حال دشمنان طبیعی آفت حفظ شوند و هر جا كه ارتباط دشمنان طبیعی با آفات گسسسته شده است،مجدداٌ به طریق مقتضی برقرار گردد. روشهای دستیابی به اهداف فوق شامل حفاظت از دشمنان طبیعی و حمایت از اكوسیستم در برابر دخالت گونه های مهاجم غیر بومی از طریق حفاظت،افزون سازی معرفی دشمنان طبیعی،موضوعات مورد بحث این كتاب هستند. مشكلات ناشی از آفت كشها

مصرف آفت كشهای شیمیایی برای كنترل بسیاری از آفات سهل تر از به كارگیری روشهای كنترل بیولوژیكی است، زیرا استفاده از آفت كشهای شیمیایی نیازی به اطلاع از خاستگاه اكولوژیك آفات ندارد. آفت كشها را می توان به دفعات مورد نیاز برعلیه آفات یا قارچها به كاربرد و آنها را برای دوره ای محدود نیز تحت كنترل درآورد. مصرف سموم در دنیا از اوایل سال ۱۹۵۰تاكنون دوازده برابر شده است

و هزینه ای كه كشاورزان آمریكایی برای خرید مواد دفع آفات به ویژه در كنترل علفهای هرز وبیماریها موفق عمل كرده اند اما درموارد بسیاری، از جمله كنترل آفات حشره ای پنبه در بسیاری از كشورها تأثیر نداشته اند. به خاطر پرهیز از نتایج منفی كاربرد آفت كشها شامل عدم كنترل آفات، آلوده سازی محیط زیست و عوارض سوء برسلامتی انسان بسیاری از كشورها برآن شده اند تامصرف سموم را كاهش دهند.
مشكلات كاربرد آفت كشها زمانی ملموس

می شود كه آفتی كنترل نشود و یا سبب طغیان جدیدی شود. مقاومت آفات در برابر آفت كشها یكی از عوامل مؤثر در عدم تأثیر سموم است. مقاومت در آفات در اثر تفاوت واكنش حیاتی افرادی از یك جمعیت در برابر یك سم بروز می كند، از جمله ممكن است سم را به سرعت خنثی ساخته و مانع از ورود آن به بدن شود. چنین افرادی، طی چند نسل زیاد شده و جمعیت مقاومی را به وجود می آورند كه تحت تأثیر همان آفت كش و حتی سموم دیگر از بین نمی روند. از سال ۱۹۴۵تعداد حشرات، علفهای هرز و اخیراً پاتوژنهای گیاهی كه دربرابرآفت كشها مقاوم شده اند به شدت افزایش یافته است.

یكی دیگر از دلایل طغیان آفات، نابودی دشمنان طبیعی آنها در اثر مصرف آفت كشها است. بسیاری از آفات یا آفات بالقوه، توسط دشمنان طبیعی از طریق شكارگیری، پارازیتیسم، بیماریزایی و یا واكنش های آنتاگونیستی كنترل می شوند. این عوامل مفید غالباً در برابر سموم حساس تر از آفات بوده ودر اثر سمپاشی از بین می روند

. برای مثال: حشره كشها، حشرات مفید را و كنه كشها، كنه های شكارگر را از بین می برند. همچنین قارچ كشها قارچهایی را كه گیاهان در مقابل عوامل بیماریزای گیاهی حفاظت می كند نابود ساخته و حتی روی قارچهایی كه بندپایان را تحت تأثیر قرارمی دهنداثر نامطلوب دارند. وقتی دشمنان طبیعی در اثر مصرف سموم از بین رفتند، عوامل زیان آور ذیربط بلامعارض زندگی كرده و در نتیجه با جمعیت زیادتری طغیان خواهد كرد. برای مثال طغیان زنجرك قهوه ای برنجNilaparvata lugens (stal) در آسیا به سبب از بین رفتن عنكبوتها و سایر دشمنان طبیعی آنها در اثر كاربرد آفت كشها تشخیص داده شده است.

آفت كشها موجب پدید آمدن آفات جدید نیز می شوند. بدین ترتیب كه دشمنان طبیعی آفات كم اهمیت در اثر كاربرد سموم از بین رفته و این آفات فرصت می یابند تا با جمعیتی زیادتر فعالیت كنند.

آن گاه این آفات خود اهداف جدید سمپاشیهای تازه ای قرار می گیرند و در نتیجه مصرف سموم افزایش می یابد. كنه های نباتی مثالهای بارزی از آفاتی به شمار می روند كه در اثر مصرف سموم شیمیایی طغیان یافته اند. مینوز برگ سیب (پروانه)phyllonorycter crataegella (Clemens) نیز از آفاتی است كه در اثر مصرف سموم روی سیب و نابودی دشمنان طبیعی آن به وجود آمده است.
در مناطقی كه مصرف آفت كشها متداول است، ممكن است مقادیری از سموم به خارج از منطقه هدف سمپاشی انتقال یابد. این سموم موجب آلودگی خاك، آب، پرندگان و سایر جانوارن شده و نیز در خود محصول باقی می ماند.

كاربرد علف كشها و سموم تدخینی كه برای ضد عفونی خاك به كار می روند، منابع آبهای زیر زمینی را آلوده ساخته اند. سموم كلره مانند ددت موجب نابودی منطقه ای بعضی از پرندگان كمیاب شده و حتی سموم خطرناك تر، مثل بعضی از سموم فسفره موجب مسمومیت مستقیم انسانها شده اند. مسمومیتهای اتفاقی و آلودگیها غالباً زمانی پیش می آید كه زارعین متوجه زیان موادی كه به كارمی برند نباشند و یا نتوانند برچسب سم را بخوانند و یا لوازم محافظت كننده كافی در اختیار نداشته باشند. آنگاه كه زارعین و عموم مردم آگاهی بیشتری به این مشكلات پیدا كنند، تقاضا برای سایر روشهای كنترل آفات به خصوص كنترل بیولوژیك افزایش خواهد یافت.

البته كنترل بیولوژیك كار آسانی نبوده و اجرای موفقیت آمیز نیاز به متخصصین كارآزموده برای انجام تحقیقات لازم روی دشمنان طبیعی و كارشناسان و كشاورزان مطلع دارد.
تعریف كنترل بیولوژیك 
كنترل بیولوژیك یعنی استفاده از پارازیتوئیدها، پرداتورها، آنتاگونیستا و یا میكرو ارگانیزمهای رقیب. برای كاهش جمعیت یك آفت، به طوری كه آفت فراوانی كمتری داشته باشد و خاراتی كمتر از آن چه ممكن می بود وارد سازد.

حشرات، كنه ها، علفهای هرز، عوامل بیماریزا و مهره داران جملگی ممكن است از اهداف كنترل بیولوژیك باشند. كنترل بیولوژیك ممكن است با دخالت هدفمند انسان صورت پذیرد و یا نتیجه عملی یك نیروی طبیعی خودجوش باشد. كنترل بیولوژیك ممكن است برای پایین آوردن جمعیت آفت مزارع یا جنگل ها و یا برای تعدیل ناهماهنگیهای به وجود آمده در اثر ورود یك عامل جدید به محیطی طبیعی صورت پذیرد. البته همه روشهای غیر شیمیمایی،

كنترل بیولوژیك به شمار نمی آیند. اصلاح نژاد گیاهان، مبارزه زراعی و كاربرد مواد شیمیایی علامتی (Semiochemicals) اگر با قصد تأثیر گذاری بر آفت به كاررود، كنترل بیولوژیك نیست. این موارد زمانی كنترل بیولوژیك محسوب می گردند كه با هدف حمایت یا تقویت دشمنان طبیعی به كار گرفته شوند. برای مثال اصلاح نژاد گیاهان به صورتی كه برای آفات مسموم كننده بوده و یا به طریق دیگری موجب كاهش جمعیت آفت گردد، مبارزه بیولوژیك نیست.

اما اگر این اصلاح با هدف به وجود آوردن شرایطی بهتر برای زندگی و بقای پارازیتوئیدها یا پرداتورها و فراهم شدن شرایط برای میزبان یابی و حمله به آفات باشد، مبارزه بیولوژیكی به شمار می رود.

مواد شیمیایی حاصل از عصاره گیاهان یا میكربها كه علیه آفات به كار می برند نیز كنترل بیولوژیك نیست. كنترل بیولوژیك یعنی پدید آوردن مجموعه ای كه در آن جمعیت یك گونه توسط افراد گونه ای دیگر با مكانیزمهای نظیر شكارگری، پارازییتیسم، بیماریزایی یا رقابت محدود شود. در این كتاب، كنترل بیولوژیك به طور مشروح مورد بحث قرار می گیرد و نمونه هایی از تاكسونها واهداف گوناگون ارائه می شود. اما كنترل بیولوژیك تاكسونهای به خصوصی (حشرات، علفهی هرز و غیره) به صورت جداگانه مورد بحث قرار نمی گیرد، بجز كنترل بیولوژیك عوامل بیماریزای گیاهی كه تفاوت بارزی با سایر عوامل داشته و توضیحات جداگانه ای را می طلبد.

شكارگرهای حشرات(predators) . بیش از آنكه تاریخ طبیعی در دوره رونسانس به عنوان یك علم گسترش یابد در برخی كشورها از شكارگرها برای مبارزه با آفات استفاده می شد. مثلاً درچین و یمن از كولنی مورچه ها برای كنترل آفات در مركبات citrus spp و خرما (phoenix dactylifera) بهره برداری می شد. همچنین در چین عنكبوت ها برای كنترل آفات به كار برده می شدند.

در اروپا یكی از اولین پیش طرحهایی كه جهت استفاده از شكارگرها برای كنترل آفات ارائه گردید. مربوط به تاكسونومیست معروف كارل لینئوس در سال ۱۷۵۲ است كه خاطر نشان می سازد” هر حشره ای، شكارگر مخصوص خود را دارد كه توسط آن تعقیب و نابود می شود. این شكارگرها را می توان برای پاكسازی نباتات زراعی از آفات مورد استفاده قراردارد.

در اوایل قرن نوزدهم طبیعی دانهایی مانند اراسموس داروین و برخی از حشره شناسان آمریكایی پیشنهاد می كردند كه شكارگرهایی مانند سیرفید و كفشدوزكها بایستی برای مبارزه باشته ها در گلخانه و پاره ای محصولات زراعی مورد استفاده قرار گیرند. اولین حركت بین المللی در بهره گیری از شكارگریها در سال ۱۸۷۳ انجام گرفت كه ضمن آن حشره شناس آمریكایی (رایلی) كنه Tyroglyphus phylloxera را برای مبارزه با فیلوكزرای مو به فرانسه فرستاد ولی با وجود استقرار مؤثر واقع نشد.

پارازیتیسم حشرات
برخلاف شكارگری حشره ای كه حداقل از نظر مفهوم در مقایسه با پستانداران شكارگر به راحتی قابل درك بود، پارازیتیسم حشره ای به سادگی قابل درك نبود. برای مثال، آلدروواندی در سال ۱۶۰۲ وقتی خروج پارازیتوئید را ازبدن یك لارو پروانه مشاهده كرد آن را با مرحله ای از استحاله اشتباه گرفت و تصور كرد كه این مرحله دیگری از دگردیسی لارو پروانه است.

اولین فردی كه گزارش درستی از پارازیتیسم حشرات ارائه داد پزشك انگلیسی به نام مارتین لیستر بود كه در سال ۱۶۸۵ خروج زنبورهای Ichneumonidae از بدن لاروهای پروانه را نتیجه تخمیریزی زنبور بالغ در بدن لارو دانست. در سال ۱۷۰۰ آنتونی وان لیونهوك (مبدع و سازنده میكروسكوپ ) هلندی پارازیتیسم شته ها توسط گونه ای از زنبور Aphidius را به درستی گزارش كرد.

پس از این مشاهدات اولیه بسیاری از محققین درباره سایر پارازیتوئیدها و پرداتورها مطالعه كردند و قرن نوزدهم شاهد مجموعه زیادی از اطلاعات در باره تاكسونومی، بیولوژی و اكولوژی تعداد زیادی از پارازیتوئیدها بود.

دانشمندانی مانندسی، روندانی، جی، دبلیو دالمن، ام.ام، اسپینولا، فورستر، جی.تی.سی.راتزبرگ، جی.آی.سی.گراون هورست، جی.او.وستوود. واتر فرانسیس وبسیاری دیگر در این زمینه بیولوژیك و به عنوان یك تكنولوژی كاربردی فراهم ساخت.
اولین كسی كه انتقال پارازیتوئیدها را از كشورهای دیگر برای مبارزه با آفات پیشنهاد كرد حشره شناس آمریكایی آسافیچ در سال ۱۸۵۵بود كه منظور او وارد كردن پارازیتوئیدهای پشه گندم sitodiplosis mosellana از اروپا به مزارع آمریكا بود، ولی این كار عملی نگردید. در حدود ۳۰سال بعد یعنی در سال ۱۸۸۳ اولین پارازیتوئیدApanteles glomeratus(cotesia glomerrata) با موفقیت از انگلستان به آمریكا برده شد ودر مكانهای رها شده تثبیت گردید.

بیماریهای حشرات
اطلاعات درباره بیماری حشرات نیز عمدتاً در قرن نوزدهم توسعه یافت. اساس كار توسط ویلیام كربی در كتاب ( آشنایی با حشره شناسی )
to entomology An Intrduction پایه گذاری شد. شناخت بیماریهای حشرات جهت استفاده در كنترل حشرات نبود، بلكه این امر مربوط به جلوگیری از آسیبهای وارده به حشرات مفید مورد استفاده بشر مثل كرم ابریشم Bombyx mori L می شد.
آكوستینوباسی در ایتالیا اولین كسی بود كه بیماری كرم ابریشم توسط قارچ

bassana beauveria را در سال ۱۸۳۵به اثبات رسانید.
مطالعات بیشتر دربارة بیماریهای كرم ابریشم توسط لویی پاستور در فاصله ۷۰-۱۸۶۵در فرانسه صورت گرفت كه انتقال افقی و عمودی آلودگی را در این حشره مشخص ساخت.

اولین پیشنهاد برای استفاده از پاتوژنها در كنترل حشرات توسط باسی در سال ۱۸۳۶ ارائه شد كه معتقد بود می توان مایع گرفته شده از لاشه حشرات مریض را با آب مخلوط نمود و روی حشرات آفت پاشید و آنها را از بین برد. البته اولین بررسی مزرعه ای در این مورد تا سال ۱۸۸۴ انجام نگرفت. در این سال بود كه حشره شناس روسی الی متچونیكوف روشی را برای تكثیر انبوه اسپور قارچ بیماریزای metarhizium anisopliae(M)sorokin ابداع كرد و اسپورها را در مزرعه روی سر خرطومی چغندر قند cleonus punctiventrisآزمایش نمود كه ۵۰تا ۸۵% تلفات را موجب شد.

بند پایان برای كنترل علفهای هرز
اولین پیشنهاد در مورد استفاده از حشرات برای كنترل علفهای هرز توسط حشره شناس آمریكایی آسافیج در سال ۱۸۵۵ داده شد. وی ملاحظه كرد كه روی بعضی از علفهای هرزی كه از اروپا وارد آمریكا شده بود نظیر Linaria vulgaris miller هیچگونه حشرة گیاهخوار آمریكایی فعالیت ندارد و بر این اساس پیشنهاد نمود كه اگر حشرات گیاهخواری از اروپا وارد شود مشكل آن حل خواهد شد.

اولین كار عملی در مورد مبارزه بیولوژیكی با علفهای هرز در سال ۱۸۶۳ در هندوستان انجام گرفت كه ضمن آن حشره dactylopius ceylonicus(Green) ازجنوب هندوستان برای از بین بردن نوعی كاكتوس با نام opuntia vulgaris miller به شمال هندوستان انتقال یافت و اولین جابه جایی بین كشوری نیز بلافاصله پس از آن صورت گرفت كه این حشره به سریلانكا برده شد.

كنترل بیولوژیكی بیماریهای گیاهی
سانفورد (درسال ۱۹۲۶) اولین كسی بود كه به رقابت غذایی بین عوامل پوسیده خوارو بیماریزا در محل آغاز آلودگی از دیدگاه كنترل بیولوژیك پی برد. او مشاهده كرد كه افزودن مواد آلی(كاه) به خاك موجب كاهش آلودگی سیب زمینی به بیماری لكه سیاه كه عامل قارچ)waksman, henrici streptomycs scabies(Thaxter است، می گردد. وی به درستی گمان می برد كه این پدیده به سبب اثرات آنتاگونیستیك (پادكرداری) عوامل پوسیده خوار است. تلاشهای ابتدایی برای كاربرد این ارگانیسم ها برای كنترل عوامل بیماریزا ناموفق بود ولی امروزه مشخص شده است كه شرایط محیطی در توازن بین گونه ها خواه در خاك و خواه در سطح برگ (phylloplane) اثرات تعیین كننده دارد.

هرگاه شرایط برای رشد جمعیت اینوكولوم مصرف شده مساعد نباشد حجم زیاد اینوكولوم افزوده شده به محیط به تدریج كاهش خواهد یافت و اثری در كنترل بیماری نخواهد داشت. با وجود این در شرایطی موفقیت حاصل شده است. برای مثال تلقیح تنه درختان كاج پس از افتادن با قارچ آنتاگونیست phanerochaete gigntea(Fries:Fries) بیماریزایی قارچ Heterobasidion annosum (Fries:Fries) را روی تنه درخت كاهش داده و آلودگی درختان اطراف نیز كم شده است.

كنترل بیولوژیكی بیماریهای گیاهی می تواند مكانیسمهای مختلفی داشته باشد. از جمله رقابت برسر موارد غذایی بین عامل بیماریزا و گونه های بی ضرر، پارازیتیسم، تولید مواد آنتی بیوتیك. مفاهیم كنترل بیولوژیك بیماریهای گیاهی به وسیله بیكر(۱۹۸۵)، كمبل(۱۹۸۳)، كوك و بیكر(۱۹۸۳)، تشریح شده است. در مقایسه با سایر روشها، كنترل بیولوژیك بیماریهای گیاهی جدید و متأخر بوده و سابقه و تاریخچه كوتاهتری دارد.


عنوان: مشكلات ناشی از آفت كشها

فرمت:word

صفحات:90 صفحه

قیمت فایل فقط 4,000 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 51
 • بازدید امروز : 22
 • باردید دیروز : 290
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 312
 • بازدید ماه : 521
 • بازدید سال : 28,705
 • بازدید کلی : 458,495