loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 86 جمعه 31 شهریور 1396 نظرات (0)

پژوهش کامل و منسجم در مورد چوب

 

مقدمه و تاریخچه

پیش از بكار گیری مواد  معدنی یا مصالح صنعتی چون آهنم آجر و سرامیك در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یكی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است

 

 انسان اولیه طرز شكل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر  اهمیت چنان ماده ای است كه قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راههای مختلفی چون ابزار و وسائل زندگی سلاح ، ساختمان استفاده كرده است ( تصویر شماره 1)

از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و كوشك ها از چوب ساخته میشدند كه بسیاری از آنها در ایران یا كشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساختمانهای چوبی بدون شك بایستی به عصر نوسنگی برسد نزدیك به 6000 سال پیش ،‌معماران ایرانی برای گرمی بخشیدن به خانه های مسكونی ،‌كاخ ها و ابنیه ،‌به طور گسترده از چوب استنفاده میكردند پولی بیوس ، از نخستین تاریخ نگاران جهان ، كاخ باستانی همدان ( هگمتانه ) را كه در زمان مادها بنا شده بود چنین توصیف كرده است :

‍‍«بیشتر این كاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود . ستون های چوبی آن را با ورق های نقره و زر پوشانیده بودند »

در تخت جمشید ا زچوب های بلوط ، گردو و سرو استفاده شده است . به طور كلی تیر و ستون های چوبی از ویژگی های معماری باستانی ایران است و در مراحل مختلف و سبك های معماری گوناگون ایرانی ، چوب از اركان اصلی بوده است . از نشانه های زنده ساختمان های چوبی میتوان از چهل ستون ، عالی قاپو ، مسجد بناب در حومه مراغه كه مربوط به دوره میانی معماری كشورمان است نام برد .

فهرست مطالب

مقدمه و تاریخچه

ساختار درخت

ساختار قابل رؤیت :

سخت چوب ها :

نرم چوب ها :

خواص چوب

خواص فیزیكی چوب :

 رطوبت چوب :

هدایت حرارت در چوب :

تغییر ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط ) :

گرمای ویژه چوب :‌

قابلیت سوختن و قدرت انرژی  زایی :

انتقال و انتشار صوت :

جذب و تخفیف صدا :

هدایت الكتریكی  :

هم گشیدگی و واكشیدگی :

رنگ  و بو :

خواص مكانیكی چوب :‌

مقاومت خمشی :

تاب ضربه ای :

تاب كششی :

دوام چوب :

خواص شیمیایی :

اثر هوا ، اكسیرژن و آب بر سلولز :

اثر حرارت :

اثر اسیدها :

اثر قلیاها :

خواص كاربردی :

رطوبت چوب

میزان رطوبت در چوب :

چوب دارای آب آزاد یا چوب تر:

چوب نم دار :

چوب خشك :

چوب خشك مطلق :

تغییر حجم در مقاطع چوبی :

اشكال گوناگون

چوب از نظر مصرف :

چوبهای گرد :

چوب های بریده شده :

انواع چوب های بریده شده :

چهار تراش :

بینه :

تخته :

الوار :

چوب های ورقه ای :

چوب های مصنوعی :

تخته چند لایی :

تخته خرده چوب ( نئوپان ) :

تخته فیبرها :

صفحات چوب ـ سیمان :

كانتكس :

آندولین :

تخته های گلولام :

معایب چوب :

معایب هنگام رویش درخت :

گره ها :

تغییر جهت تارهای چوب :

ترك ( شكاف و گسیختگی ) :

پیچ خوردگی درخت :

یكطرفه روئیدن درخت :

اعوجاج :

روی هم افتادگی :

دو مركزی بودن :

قارچ ها و میكر ارگانیسم ها :

آفات چوب :

حشرات :

قابلیت اشتعال چوب :

حفاظت از چوب

پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف :

لاك :

ورنی ها :

رنگ ها :

بتانه :

اشباع چوب

روش های اشباع :

با فشار :

بدون فشار :

سوزاندن سطح چوب :

موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسكلت ساختمان :

چوب به عنوان مصالح كمكی :

چوب به عنوان مصالح

برای معماری داخلی :

پوشش های چوبی

درها و پنجره های چوبی

تیغه های جداكننده چوبی

كارهای چوبی تزئینی :

اتصالات چوب

اتصالات چوبی :

میخ ، پیچ و سایر وسایئل اتصال :

چسب ها :

حمل و نقل و نگهداری

جدول شماره (1)بعضی گونه های درخت و كاربرد آنها ( سخت چوبها )

جدول شماره (2) بعضی گونه های درخت و كاربرد آنها ( نرم چوبها )

ساختمان چوب

كاركردن چوب

آب موجود در چوب به دو دسته تقسیم میشود :

نقطه اشباع چوب

رطوبت تعادل

علت تغییر شكل دادن چوب

خشك كردن چوب

1-                    خشك كردن چوب در هوای آزاد

2-                    خشك كردن چوب در كوره

انواع كورهای چوب خشك كنی

زیانهای ناشی از خشك كردن چوب

1-                    ركود سرمایه

2-                    تغییر شكل

3-                    كج شدن چوب

قسمتهای مختلف یك درخت

انواع چوبهایی كه در ساختمان مصرف میشوند

تفاوتهای درختان سوزنی برگ و پهن برگ

وزن  مخصوص چوب

نقوش چوب

1-                    نقوش ایجاد شده در اثر رنگ

2-                    نقوش ایجاد شده در اثر الیاف

معایب چوب

1- گره ها

2- پیچ خوردگی دخت

3- بد روئیدن درخت

4- شكاف و گسیختی

1- قطع كردن دخت

2- حمل درخت به كارخانه

3- پوست كندن درخت

4- خشك كردن الوار

5- محافظت چوب بعد از خشك كردن

6- محافظت چوب پس از مصرف

7- محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار

تشخیص معایب چوب

عمر چوب

عمل آوردن چوب

چوبهایی كه در ساختمان مصرف میشود

1-                    نئوپان

2-                    تخته سه لا

3-                    روكش

تهیه روكش

4-فیبر

فرمیكا

پاركت یا فرش چوبی

كلیات

مواد متشكله

هیگرو سكپی یا میزان مكش آب ـ وضع فیزیكی

وضع مكانیكی چوب

معایب چوب

انواع چوب عمل شده (‌مواد افزونی )

برش ها

چوب ساختمانی

ساختمان درخت ـ

بریده درخت

بریدن الوار و تخته

خشك كردن چوب

كاركردن چوب

عیب های چوب

بهتر كردن جنس چوب

چوبهای ساختمانی

چوبهای ساختگی

تخته فنری

تخته پوك

گرده چوب ساختگی

ویژگیهای چوبهای ساختمانی :

تخته خرده چوب

پانلهای معدنی

كابینت

تعریف تخته خرده چوب :

تخته ها ی حاصل از پرس صفحه ای صاف :

تخته های حاصل از پرس غلتكی ( پرس بی انتها ):

تخته های تولید شده با پرس قالبی ( قالب گیری شده )

تخته خرده چوب بدون روكش :

تخته خرده چوب با روكش طبیعی ( چوبی ) :

تخته خرده چوب با روكش مصنوعی :

تخته خرده چوب لعاب دار ( لاك كاری شده)

تخته لایه

تعریف تخته لایی :

لایه خارجی ( نمایی )

لایه مركزی ( مغز )

لایه میانی :

گونه های چوبی مور مصرف در تخته چند لایه :

انواع تخته لایه

تخته لایه پهنا تار:

تخته لایه متعادل:

تخته لایه مطبق :

تخته لایه اختر تار :

تخته لایه مختلط :

تخته لایه قالبی :

تخته لایه همگن :

تخته لایه ناهمگن 

استاندارد و درجه بندی تخته چند لایه :

موارد مصرف تخته چند لا

انواع تخته فیبر از لحاظ فرایند تولید :

موارد مصرف تخته فیبر

تخته فیبر نیمه سخت

تخته فیبر سخت :

روكوب گونیایی :

روكوب مربعی :

H.P.L

خصوصیات روكش فرمیكا

مقاومتهای رطوبتی :

مقاومت حرارتی :

سایر مقاومت ها :

تخته فیبر سخت ( HDF) :

روكوب گونیایی :

روكوب مربعی :

كفپوشهای hdf

پنل های معدنی

موارد مصرف پانلهای چوب و سیمان : ( C.B)

پانلهای چوب و گچ ( G.F.B)

موارد مصرف پانلهای چوب و گچ: (G.F.B )

پانلهای چوب و لاستیك :

كابینت

انواع سیستم آشپزخانه

مواد اولیه مورد استفاده در ساخت كابینت

نوع پشت بند

نوع كابینت

روش علمی ساخت كابینت

رعایت نكات فنی و حفاظتی پس از نصب كابینت

نكات حفاظتی

جدول كیفیت سختی  در چوبهای سوزنی و پهن برگ

توسكا Alnus:

راش Brich

ملج

افرا Maple:

گردو

چنار

بلوط

ممرز

كاج ایرانی ( روس )

نراد

ماهاگونی یا آكاژو

اكونه ( گابون )

ساج ( تیك )

چوب آبنوس

چوب ا فرای سیاه

چوب والسا ـ بالسا

زبان گنجشك ( ون )

چوب شمشاد

چوب لاله درختی

چوب كاج بلسان ( Balsam fir)‌

ویژگیهای چوبهای مختلف مورد مصرف در مبل سازی

روكش

طبقه بندی روكشها از نظر كاربرد

روكشهای نمایی  :

روكشهای تجاری :

روكشهای بسته بندی :

گونه های مورد مصرف در تهیه روكش :

موارد مصرف روكش :

منابع مهم تولید روكش در ایران :

روكش مصنوعی  :

منابع و مأخذ

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 30
 • آی پی دیروز : 117
 • بازدید امروز : 79
 • باردید دیروز : 197
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 645
 • بازدید ماه : 2,906
 • بازدید سال : 26,678
 • بازدید کلی : 456,468