پاورپوینت های علوم پایه

پژوهش کامل و منسجم در مورد چوب   مقدمه و تاریخچه پیش از بكار گیری مواد  معدنی یا مصالح صنعتی چون آهنم آجر و سرامیك در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یكی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است   انسان اولیه طرز شكل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر  اهمیت چنان ماده ای است كه قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راههای مختلفی…

پژوهش کامل و منسجم در مورد چوب

سید محمد میرعالی بازدید : 68 جمعه 31 شهريور 1396 : 18:32 نظرات ()
پژوهش کامل و منسجم در مورد چوب

پژوهش کامل و منسجم در مورد چوب

 

مقدمه و تاریخچه

پیش از بكار گیری مواد  معدنی یا مصالح صنعتی چون آهنم آجر و سرامیك در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یكی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است

 

 انسان اولیه طرز شكل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر  اهمیت چنان ماده ای است كه قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راههای مختلفی چون ابزار و وسائل زندگی سلاح ، ساختمان استفاده كرده است ( تصویر شماره 1)

از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و كوشك ها از چوب ساخته میشدند كه بسیاری از آنها در ایران یا كشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساختمانهای چوبی بدون شك بایستی به عصر نوسنگی برسد نزدیك به 6000 سال پیش ،‌معماران ایرانی برای گرمی بخشیدن به خانه های مسكونی ،‌كاخ ها و ابنیه ،‌به طور گسترده از چوب استنفاده میكردند پولی بیوس ، از نخستین تاریخ نگاران جهان ، كاخ باستانی همدان ( هگمتانه ) را كه در زمان مادها بنا شده بود چنین توصیف كرده است :

‍‍«بیشتر این كاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود . ستون های چوبی آن را با ورق های نقره و زر پوشانیده بودند »

در تخت جمشید ا زچوب های بلوط ، گردو و سرو استفاده شده است . به طور كلی تیر و ستون های چوبی از ویژگی های معماری باستانی ایران است و در مراحل مختلف و سبك های معماری گوناگون ایرانی ، چوب از اركان اصلی بوده است . از نشانه های زنده ساختمان های چوبی میتوان از چهل ستون ، عالی قاپو ، مسجد بناب در حومه مراغه كه مربوط به دوره میانی معماری كشورمان است نام برد .

فهرست مطالب

مقدمه و تاریخچه

ساختار درخت

ساختار قابل رؤیت :

سخت چوب ها :

نرم چوب ها :

خواص چوب

خواص فیزیكی چوب :

 رطوبت چوب :

هدایت حرارت در چوب :

تغییر ابعاد بر اثر حرارت ( انقباض و انبساط ) :

گرمای ویژه چوب :‌

قابلیت سوختن و قدرت انرژی  زایی :

انتقال و انتشار صوت :

جذب و تخفیف صدا :

هدایت الكتریكی  :

هم گشیدگی و واكشیدگی :

رنگ  و بو :

خواص مكانیكی چوب :‌

مقاومت خمشی :

تاب ضربه ای :

تاب كششی :

دوام چوب :

خواص شیمیایی :

اثر هوا ، اكسیرژن و آب بر سلولز :

اثر حرارت :

اثر اسیدها :

اثر قلیاها :

خواص كاربردی :

رطوبت چوب

میزان رطوبت در چوب :

چوب دارای آب آزاد یا چوب تر:

چوب نم دار :

چوب خشك :

چوب خشك مطلق :

تغییر حجم در مقاطع چوبی :

اشكال گوناگون

چوب از نظر مصرف :

چوبهای گرد :

چوب های بریده شده :

انواع چوب های بریده شده :

چهار تراش :

بینه :

تخته :

الوار :

چوب های ورقه ای :

چوب های مصنوعی :

تخته چند لایی :

تخته خرده چوب ( نئوپان ) :

تخته فیبرها :

صفحات چوب ـ سیمان :

كانتكس :

آندولین :

تخته های گلولام :

معایب چوب :

معایب هنگام رویش درخت :

گره ها :

تغییر جهت تارهای چوب :

ترك ( شكاف و گسیختگی ) :

پیچ خوردگی درخت :

یكطرفه روئیدن درخت :

اعوجاج :

روی هم افتادگی :

دو مركزی بودن :

قارچ ها و میكر ارگانیسم ها :

آفات چوب :

حشرات :

قابلیت اشتعال چوب :

حفاظت از چوب

پوشاندن سطح چوب با مواد مختلف :

لاك :

ورنی ها :

رنگ ها :

بتانه :

اشباع چوب

روش های اشباع :

با فشار :

بدون فشار :

سوزاندن سطح چوب :

موارد استفاده چوب در ساختمان چوب در سازه و اسكلت ساختمان :

چوب به عنوان مصالح كمكی :

چوب به عنوان مصالح

برای معماری داخلی :

پوشش های چوبی

درها و پنجره های چوبی

تیغه های جداكننده چوبی

كارهای چوبی تزئینی :

اتصالات چوب

اتصالات چوبی :

میخ ، پیچ و سایر وسایئل اتصال :

چسب ها :

حمل و نقل و نگهداری

جدول شماره (1)بعضی گونه های درخت و كاربرد آنها ( سخت چوبها )

جدول شماره (2) بعضی گونه های درخت و كاربرد آنها ( نرم چوبها )

ساختمان چوب

كاركردن چوب

آب موجود در چوب به دو دسته تقسیم میشود :

نقطه اشباع چوب

رطوبت تعادل

علت تغییر شكل دادن چوب

خشك كردن چوب

1-                    خشك كردن چوب در هوای آزاد

2-                    خشك كردن چوب در كوره

انواع كورهای چوب خشك كنی

زیانهای ناشی از خشك كردن چوب

1-                    ركود سرمایه

2-                    تغییر شكل

3-                    كج شدن چوب

قسمتهای مختلف یك درخت

انواع چوبهایی كه در ساختمان مصرف میشوند

تفاوتهای درختان سوزنی برگ و پهن برگ

وزن  مخصوص چوب

نقوش چوب

1-                    نقوش ایجاد شده در اثر رنگ

2-                    نقوش ایجاد شده در اثر الیاف

معایب چوب

1- گره ها

2- پیچ خوردگی دخت

3- بد روئیدن درخت

4- شكاف و گسیختی

1- قطع كردن دخت

2- حمل درخت به كارخانه

3- پوست كندن درخت

4- خشك كردن الوار

5- محافظت چوب بعد از خشك كردن

6- محافظت چوب پس از مصرف

7- محافظت چوب در مقابل حشرات چوب خوار

تشخیص معایب چوب

عمر چوب

عمل آوردن چوب

چوبهایی كه در ساختمان مصرف میشود

1-                    نئوپان

2-                    تخته سه لا

3-                    روكش

تهیه روكش

4-فیبر

فرمیكا

پاركت یا فرش چوبی

كلیات

مواد متشكله

هیگرو سكپی یا میزان مكش آب ـ وضع فیزیكی

وضع مكانیكی چوب

معایب چوب

انواع چوب عمل شده (‌مواد افزونی )

برش ها

چوب ساختمانی

ساختمان درخت ـ

بریده درخت

بریدن الوار و تخته

خشك كردن چوب

كاركردن چوب

عیب های چوب

بهتر كردن جنس چوب

چوبهای ساختمانی

چوبهای ساختگی

تخته فنری

تخته پوك

گرده چوب ساختگی

ویژگیهای چوبهای ساختمانی :

تخته خرده چوب

پانلهای معدنی

كابینت

تعریف تخته خرده چوب :

تخته ها ی حاصل از پرس صفحه ای صاف :

تخته های حاصل از پرس غلتكی ( پرس بی انتها ):

تخته های تولید شده با پرس قالبی ( قالب گیری شده )

تخته خرده چوب بدون روكش :

تخته خرده چوب با روكش طبیعی ( چوبی ) :

تخته خرده چوب با روكش مصنوعی :

تخته خرده چوب لعاب دار ( لاك كاری شده)

تخته لایه

تعریف تخته لایی :

لایه خارجی ( نمایی )

لایه مركزی ( مغز )

لایه میانی :

گونه های چوبی مور مصرف در تخته چند لایه :

انواع تخته لایه

تخته لایه پهنا تار:

تخته لایه متعادل:

تخته لایه مطبق :

تخته لایه اختر تار :

تخته لایه مختلط :

تخته لایه قالبی :

تخته لایه همگن :

تخته لایه ناهمگن 

استاندارد و درجه بندی تخته چند لایه :

موارد مصرف تخته چند لا

انواع تخته فیبر از لحاظ فرایند تولید :

موارد مصرف تخته فیبر

تخته فیبر نیمه سخت

تخته فیبر سخت :

روكوب گونیایی :

روكوب مربعی :

H.P.L

خصوصیات روكش فرمیكا

مقاومتهای رطوبتی :

مقاومت حرارتی :

سایر مقاومت ها :

تخته فیبر سخت ( HDF) :

روكوب گونیایی :

روكوب مربعی :

كفپوشهای hdf

پنل های معدنی

موارد مصرف پانلهای چوب و سیمان : ( C.B)

پانلهای چوب و گچ ( G.F.B)

موارد مصرف پانلهای چوب و گچ: (G.F.B )

پانلهای چوب و لاستیك :

كابینت

انواع سیستم آشپزخانه

مواد اولیه مورد استفاده در ساخت كابینت

نوع پشت بند

نوع كابینت

روش علمی ساخت كابینت

رعایت نكات فنی و حفاظتی پس از نصب كابینت

نكات حفاظتی

جدول كیفیت سختی  در چوبهای سوزنی و پهن برگ

توسكا Alnus:

راش Brich

ملج

افرا Maple:

گردو

چنار

بلوط

ممرز

كاج ایرانی ( روس )

نراد

ماهاگونی یا آكاژو

اكونه ( گابون )

ساج ( تیك )

چوب آبنوس

چوب ا فرای سیاه

چوب والسا ـ بالسا

زبان گنجشك ( ون )

چوب شمشاد

چوب لاله درختی

چوب كاج بلسان ( Balsam fir)‌

ویژگیهای چوبهای مختلف مورد مصرف در مبل سازی

روكش

طبقه بندی روكشها از نظر كاربرد

روكشهای نمایی  :

روكشهای تجاری :

روكشهای بسته بندی :

گونه های مورد مصرف در تهیه روكش :

موارد مصرف روكش :

منابع مهم تولید روكش در ایران :

روكش مصنوعی  :

منابع و مأخذ

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1