loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 62 سه شنبه 31 مرداد 1396 نظرات (0)

بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن 


 

چكیده:

 

ایران با داشتن پیشینة تاریخی و آثار تمدن بشری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی یكی از نادرترین كشورهای جهان می باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهی است كه به این سرزمین ارزانی گردیده است.

 

 

 

گذر ایران از دوران مختلف زمین شناسی با كوه زایی ها، آتشفشان ها، پیشروی و پس روی دریاها حكایت از وخور انواع متفاوت مواد معدنی در جای جای این خاك پرگهر دارد.

 

همزمان با گسترش روز افزون صنایع، در نتیجه نیاز صنعت به مواد خام لزوم توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اكتشافات معدنی و تجهیز و بهره برداری از معادن بیش از پیش احساس می گردد. توسعة صنعت نسوز در گرو اهتمام ویژه به شناسایی مواد معدنی و توسعه معدنكاری است.

 

آنچه در مجموعة زیر آمده است مختصری در مورد خاك های نسوز علل الخصوص خاك نسوز سمیرم اصفهان و كاربردهای صنعتی آنها می باشد.

 

در پایان نیز منابع و مآخذ استفاده شده ذكر گردیده است.

 


 

مقدمه:

 

تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

 

به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شدة سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است. تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

 

به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شدة سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است.

 


 

انواع فرآورده های نسوز

تاریخ تولید

فرآورده های نسوز سیلیس

1840

فرآورده های نسوز كروسیتی

1896

فرآورده های نسوز منیزیتی

1888

فرآورده های نسوز آلومینی

1917

فرآورده های نسوز عایق

1920

فرآوده های نسوز پیش ذوب

1930

رشته های نسوز و سرامیكی

1930

 

صنعت نسوز در ایران به احتمال قومی همراه با صنعت سیمان تولید یافته است. كه شروع این صنعت در كشور با بسیاری از كشورهای دیگر همزمان بوده است

 

معدن خاك نسوز سمیرم در سال 1345 بوسیله سازمان زمین شناسی تكنولوژیكی این معدن توسط جورج آلتن فرانسوی كارشناس سازمان ملل در سازمان زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفت و گزارشی در مورد تغلیظ آن منتشر شد كه بر پایه تكلیس خاك بود. در سال 1349 نمونه تكنولوژیكی این معدن به انیستیتو مواد نسوزلنینگراد ارسال شد كه قبلا سنگجوری دستی شده بود و گزارش مطالعات تنها مربوط به كاربرد این خاك در تكنولوژی فولاد بود و روی تغلیظ پذیری خاك كار نشده بود. در سال 1366 مهندسین مشاور معدن كاوروی تغلیظ این خاك مطالعه نموده و روش جداكننده های مغناطیسی را برای تغلیظ خاك پیشنهاد نمودند. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نیز روی این خاك مطالعه كرده و اساس كار را بر آزمایشات باجیك قرار داده و نتیجه ای نگرفتند. نمونه های متعددی از این خاك در جعبه های 50 كیلوئی تهیه و به كشورهای مختلف جهت امكان پذیری تغلیظ خاك ارسال گردید. شركت ایران منیزیا نیز كه در كنار شركت ملی فولاد از بخشی از این معدن بهره برداری میكند مطالعات زیادی برای امكان پذیری تغلیظ این خاك انجام داده است. 


فهرست مطالب

 

 

 

عنوان:                                                                                                        صفحه

 

چكیده

 

مقدمه

 

فصل اول: مواد نسوز

 

1-1 تعریف مواد نسوز

 

1-2  نقش مواد نسوز

 

1-3  خواص مواد نسوز

 

1-4  انواع مواد نسوز

 

1-5 تقسیم بندی فرآورده های نسوز

 

فصل دوم: انواع رس ها و ویژگی های آنها

 

2-1- تقسیم بندی كانی های رس

 

2-2- روش شناخت

 

2-3- انواع رس ها و كاربردهای آنها

 

2-3-1- كائولن

 

2-3-2- بال كلی

 

2-3-3- رس های نسوز

 

2-3-4- بنتونیت

 

2-3-5- فولر زارث

 

2-4- خاك نسوز

 

2-5- وضعیت تولید محصولات رسی در دنیا

 

2-6- وضعیت صنعت نسوز در ایران

 

2-7- تولید – میزان صادرات و واردات خاك نسوز در ایران

 

فصل سوم: معدن سمیرم اصفهان

 

3-1- تاریخچه اكتشاف معدن

 

3-2- خلاصه وضعیت زمین شناسی

 

3-3- مشخصات ماكروسكوپی خاك نسوز سمیرم

 

3-4- بررسی كانی با آنالیز اشعه X

 

3-5- تركیب شیمیایی

 

3-6- خواص فیزیك شیمیایی

 

3-7- خردایش

 

3-7-1- خردایش خشك با سنگ شكن

 

3-7-2- خردایش تر

 

3-8- روش های جداسازی

 

3-8-1- جیك

 

3-8-2- سیكلون

 

3-8-3- مكاسیفایر آبی

 

3-8-4- فلوتاسیون

 

3-9- تكلیس مادة معدنی سمیرم

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

 

4-1- خلاصة نتایج بدست آمده

 

4-2- فلوشیت

 

منابع و مأخذ

 

فهرست منابع فارسی.

 


 

فهرست جداول ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

مقدمه

 

1-1-                     جدول تقسیم بندی فرآورده های نسوز

 

2-1- جدول تقسیم ثانویه بر اساس خواص در آدتاهپدرال میزال ها

 

2-2- جدول مهمترین تولید كنندگان كائولن

 

2-3- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات شاموتن نسوز

 

2-4- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات نسوز نمیدامیدی

 

2-5- جدول مهمترین كشورهای تولید كنندة بال كلی

 

2-6- جدول تقسیم بندی رس های بال كلی در صنعت سرامیك سازی

 

2-7- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر اساس اكثریت اندازة دانه ها به میلیمتر

 

2-8- جدول تقیسم بندی خاك رس ها بر اساس مواد دانه درشت برای صنعت سرامیك

 

2-9- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر حسب تركیب دانه ها

 

2-10- جدول تقسیم درجة نسوزندگی و ضریب چسبندگی.

 

2-11- جدول تقسیم بندی محصولات آلومینیوم سیلیكاتی بر حسب نسوزندگی

 

2-12- جدول تولید – خاك نسوز در چهار سال 78- 79- 80- 81

 

3-1- جدول درصد خاك نسوز در معدن سمیرم

 

3-2- جدول ذخایر بلوك های مختلف معدن

 

3-3- جدول تجزیه شیمیایی لایة برداشت شده

 

3-4- جدول تركیب لایه های كم آهن بر اساس رنگ ها

 

3-4- جدول تركیب شیمیایی لایه میان و پایین از قسمت لایه مفید.

 

3-5- جدول نتایج بدست آمده از آزمایشات فیزیكی شیمیایی.

 

3-6- جدول رابطة اندازة دانه ها و پلاستیسیته.

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

2-1- نقشه پراكندگی رس های نسوز در ایران

 

3-1- نقشه زمین شناسی منطقة معدنی سمیرم

 

 

 

فهرست شكل ها

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

1-1- شكل انواع مواد نسوز

 

4-1- شكل فلوشیت مراحل در معدن سمیرم

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 9
 • بازدید امروز : 16
 • باردید دیروز : 66
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 719
 • بازدید ماه : 1,374
 • بازدید سال : 18,462
 • بازدید کلی : 448,252