پاورپوینت های علوم پایه

بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن     چكیده:   ایران با داشتن پیشینة تاریخی و آثار تمدن بشری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی یكی از نادرترین كشورهای جهان می باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهی است كه به این سرزمین ارزانی گردیده است.      گذر ایران از دوران مختلف زمین شناسی با كوه زایی ها، آتشفشان ها، پیشروی و پس روی دریاها حكایت از وخور انواع متفاوت مواد معدنی در جای جای این خاك پرگهر دارد.   همزمان با گسترش روز افزون صنایع،…

ررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن

بررسی خاك شور سمیرم اصفهان و كاربردهای آن 


 

چكیده:

 

ایران با داشتن پیشینة تاریخی و آثار تمدن بشری به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی یكی از نادرترین كشورهای جهان می باشد. ذخائر ارزشمند و گوناگون مواد معدن از جمله مواهب الهی است كه به این سرزمین ارزانی گردیده است.

 

 

 

گذر ایران از دوران مختلف زمین شناسی با كوه زایی ها، آتشفشان ها، پیشروی و پس روی دریاها حكایت از وخور انواع متفاوت مواد معدنی در جای جای این خاك پرگهر دارد.

 

همزمان با گسترش روز افزون صنایع، در نتیجه نیاز صنعت به مواد خام لزوم توسعه فعالیتهای زمین شناسی و اكتشافات معدنی و تجهیز و بهره برداری از معادن بیش از پیش احساس می گردد. توسعة صنعت نسوز در گرو اهتمام ویژه به شناسایی مواد معدنی و توسعه معدنكاری است.

 

آنچه در مجموعة زیر آمده است مختصری در مورد خاك های نسوز علل الخصوص خاك نسوز سمیرم اصفهان و كاربردهای صنعتی آنها می باشد.

 

در پایان نیز منابع و مآخذ استفاده شده ذكر گردیده است.

 


 

مقدمه:

 

تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

 

به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شدة سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است. تاریخ توسعه مواد و فرآورده های نسوز اجبارا به تاریخ بسوا و توسعه صنایع ذوب و سرامیك ارتباط پیدا می كند از زمان های قدیم، اطلاعات كمی در دست است ولی از تاریخ ذوب فلزات و آثار آن، می توان گفت كه از ده هزار سال پیش مواد نسوز مورد استفاده بودند و در سه قرن اخیر، بسط و توسعه بسیار یافته اند.

 

به خصوص در قرن حاضر كه تكنیك های پیشرفته و مواد اولیه پیش ساخته به كار گرفته می شود مصری ها در پنج هزار سال پیش از مواد نسوز استفاده می كردند. در 2500 سال پیش برای ساختن قصر داریوش در ایران از آجرهای پخته شدة سیلیس استفاده شده است تاریخ تولید انواع فرآورده های نسوز در جدول زیر آمده است.

 


 

انواع فرآورده های نسوز

تاریخ تولید

فرآورده های نسوز سیلیس

1840

فرآورده های نسوز كروسیتی

1896

فرآورده های نسوز منیزیتی

1888

فرآورده های نسوز آلومینی

1917

فرآورده های نسوز عایق

1920

فرآوده های نسوز پیش ذوب

1930

رشته های نسوز و سرامیكی

1930

 

صنعت نسوز در ایران به احتمال قومی همراه با صنعت سیمان تولید یافته است. كه شروع این صنعت در كشور با بسیاری از كشورهای دیگر همزمان بوده است

 

معدن خاك نسوز سمیرم در سال 1345 بوسیله سازمان زمین شناسی تكنولوژیكی این معدن توسط جورج آلتن فرانسوی كارشناس سازمان ملل در سازمان زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفت و گزارشی در مورد تغلیظ آن منتشر شد كه بر پایه تكلیس خاك بود. در سال 1349 نمونه تكنولوژیكی این معدن به انیستیتو مواد نسوزلنینگراد ارسال شد كه قبلا سنگجوری دستی شده بود و گزارش مطالعات تنها مربوط به كاربرد این خاك در تكنولوژی فولاد بود و روی تغلیظ پذیری خاك كار نشده بود. در سال 1366 مهندسین مشاور معدن كاوروی تغلیظ این خاك مطالعه نموده و روش جداكننده های مغناطیسی را برای تغلیظ خاك پیشنهاد نمودند. جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف نیز روی این خاك مطالعه كرده و اساس كار را بر آزمایشات باجیك قرار داده و نتیجه ای نگرفتند. نمونه های متعددی از این خاك در جعبه های 50 كیلوئی تهیه و به كشورهای مختلف جهت امكان پذیری تغلیظ خاك ارسال گردید. شركت ایران منیزیا نیز كه در كنار شركت ملی فولاد از بخشی از این معدن بهره برداری میكند مطالعات زیادی برای امكان پذیری تغلیظ این خاك انجام داده است. 


فهرست مطالب

 

 

 

عنوان:                                                                                                        صفحه

 

چكیده

 

مقدمه

 

فصل اول: مواد نسوز

 

1-1 تعریف مواد نسوز

 

1-2  نقش مواد نسوز

 

1-3  خواص مواد نسوز

 

1-4  انواع مواد نسوز

 

1-5 تقسیم بندی فرآورده های نسوز

 

فصل دوم: انواع رس ها و ویژگی های آنها

 

2-1- تقسیم بندی كانی های رس

 

2-2- روش شناخت

 

2-3- انواع رس ها و كاربردهای آنها

 

2-3-1- كائولن

 

2-3-2- بال كلی

 

2-3-3- رس های نسوز

 

2-3-4- بنتونیت

 

2-3-5- فولر زارث

 

2-4- خاك نسوز

 

2-5- وضعیت تولید محصولات رسی در دنیا

 

2-6- وضعیت صنعت نسوز در ایران

 

2-7- تولید – میزان صادرات و واردات خاك نسوز در ایران

 

فصل سوم: معدن سمیرم اصفهان

 

3-1- تاریخچه اكتشاف معدن

 

3-2- خلاصه وضعیت زمین شناسی

 

3-3- مشخصات ماكروسكوپی خاك نسوز سمیرم

 

3-4- بررسی كانی با آنالیز اشعه X

 

3-5- تركیب شیمیایی

 

3-6- خواص فیزیك شیمیایی

 

3-7- خردایش

 

3-7-1- خردایش خشك با سنگ شكن

 

3-7-2- خردایش تر

 

3-8- روش های جداسازی

 

3-8-1- جیك

 

3-8-2- سیكلون

 

3-8-3- مكاسیفایر آبی

 

3-8-4- فلوتاسیون

 

3-9- تكلیس مادة معدنی سمیرم

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

 

4-1- خلاصة نتایج بدست آمده

 

4-2- فلوشیت

 

منابع و مأخذ

 

فهرست منابع فارسی.

 


 

فهرست جداول ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

مقدمه

 

1-1-                     جدول تقسیم بندی فرآورده های نسوز

 

2-1- جدول تقسیم ثانویه بر اساس خواص در آدتاهپدرال میزال ها

 

2-2- جدول مهمترین تولید كنندگان كائولن

 

2-3- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات شاموتن نسوز

 

2-4- جدول پارامترهای مورد نیاز برای كائولن جهت تولید محصولات نسوز نمیدامیدی

 

2-5- جدول مهمترین كشورهای تولید كنندة بال كلی

 

2-6- جدول تقسیم بندی رس های بال كلی در صنعت سرامیك سازی

 

2-7- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر اساس اكثریت اندازة دانه ها به میلیمتر

 

2-8- جدول تقیسم بندی خاك رس ها بر اساس مواد دانه درشت برای صنعت سرامیك

 

2-9- جدول تقسیم بندی خاك رس ها بر حسب تركیب دانه ها

 

2-10- جدول تقسیم درجة نسوزندگی و ضریب چسبندگی.

 

2-11- جدول تقسیم بندی محصولات آلومینیوم سیلیكاتی بر حسب نسوزندگی

 

2-12- جدول تولید – خاك نسوز در چهار سال 78- 79- 80- 81

 

3-1- جدول درصد خاك نسوز در معدن سمیرم

 

3-2- جدول ذخایر بلوك های مختلف معدن

 

3-3- جدول تجزیه شیمیایی لایة برداشت شده

 

3-4- جدول تركیب لایه های كم آهن بر اساس رنگ ها

 

3-4- جدول تركیب شیمیایی لایه میان و پایین از قسمت لایه مفید.

 

3-5- جدول نتایج بدست آمده از آزمایشات فیزیكی شیمیایی.

 

3-6- جدول رابطة اندازة دانه ها و پلاستیسیته.

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                                                             صفحه

 

2-1- نقشه پراكندگی رس های نسوز در ایران

 

3-1- نقشه زمین شناسی منطقة معدنی سمیرم

 

 

 

فهرست شكل ها

 

عنوان                                                                                                         صفحه

 

1-1- شكل انواع مواد نسوز

 

4-1- شكل فلوشیت مراحل در معدن سمیرم

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1