پاورپوینت های علوم پایه

مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)   توجه :   شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید. عناوین : فصل اول1-1) مقدمه 1-2) اهداف مجموعه حاضر1-3) ساختار مجموعه حاضر    فصل دومتئوری های حاكم بر رفتار لرزه ای سازه ها2-1) مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن 2-2) رفتار نیرو – تغییر شكل2-2-1) رفتار هیسترزیس2-2-2) رابطه نیرو – تغییر شكل تحت بار صعودی2-3)…

مهندسی زلزله

سید محمد میرعالی بازدید : 58 پنجشنبه 02 شهريور 1396 : 20:18 نظرات ()
مهندسی زلزله

مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)

 

توجه :

 

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول
1-1) مقدمه 
1-2) اهداف مجموعه حاضر
1-3) ساختار مجموعه حاضر

 

 

فصل دوم
تئوری های حاكم بر رفتار لرزه ای سازه ها

2-1) مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن 
2-2) رفتار نیرو – تغییر شكل
2-2-1) رفتار هیسترزیس
2-2-2) رابطه نیرو – تغییر شكل تحت بار صعودی
2-3) شكل پذیری
2-3-1) عملكرد شكل پذیری
2-3-3) ضریب شكل پذیری 
2-3-4) انواع شكل پذیری
2-3-4-1) شكل پذیری جنس ماده 
2-3-4-2) شكل پذیری چرخشی 
2-3-4-3) شكل پذیری تغییرمكان
2-3-5) ضریب مقاومت تسلیم همپایه شده
2-3-6) شكل پذیری نیاز
2-3-7) طراحی براساس شكل پذیری
2-3-8) طیف طرح با شكل پذیری ثابت
2-3-9)جذب و استهلاك انرژی 
2-4) ضریب كاهش نیروی زلزله در اثر شكل پذیری 
2-4-1) دورنما
2-4-2) فرضیه برابری تغییر مكان ها
2-4-3) فرضیه برابری انرژی جذب شده
2-4-4) تعیین ضریب كاهش نیرو در اثر شكل پذیری
2-5)مبانی نظری رفتار و عوامل مؤثر در آن
2-5-1)كلیات
2-5-2) روش های محاسبه ضرایب رفتار 
2-5-2-1) روش های آمریكایی
2-5-2-1-1) روش طیف ظرفیت فریمن
2-5-2-1-2) روش ضریب شكل پذیری یوانگ
ضریب شكل پذیری سازه ( ) 
ضریب كاهش بر اثر شكل پذیری ( )
ضریب مقاومت افزون ( )
ضریب تنش مجاز(Y)
فرمولبندی ضریب رفتار
2-5-1 -2)روش های اروپایی
2-5-1-2-1) روش تئوری شكل پذیری 
2-5-2-2) روش انرژی 
2-5-3) مقایسه روشهای محاسبه ضریب رفتار 
2-5-4)روش محاسبه ضریب رفتار در این پژوهش
2-5-5)مقاومت افزون 
2-5-5-1) عوامل مؤثر در مقاومت افزون 
2-5-5-2) تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون 
2-5-5-3) برخی برآوردهای از ضریب مقاومت افزون 
2-5-5-4) استفاده از ضریب مقاومت افزون در تركیبهای بارگذاری IBC , UBC ,  NEHRP 
2-5-6)کاهش نیروی زلزله توسط ضرایب تنش مجازه سازه 
2-5-7) درجه نامعینی 
2-5-7-1) تئوری قابلیت اعتماد در سیستم های سازه ای 
2-5-7-2) اثر نامعینی سازه ای در آیین نامه های مختلف 
2-5-7-3) آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه ای سازه ها 
فصل سوم
بررسی رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی قابهای فولادی با مهاربندی واگرا(EBF)

3-1)کلیات 
3-2) مشخصات سیستم های لرزه بر فولادی و مقایسه آنها 
3-2-1) سیستم قاب خمشی (MRF )
3-2-2) سیستم قاب با مهاربندی همگرا (CBF ) 
3-2-3) سیستم قاب با مهاربندی واگرا ( EBF )
3-3) آزمایشات مهم انجام گرفته توسط پوپوف و همکاران برروی قابهایEBF  برای تعیین نحوه رفتار تیر پیوند و نتایج حاصل از آن
3-3-1) آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی مساوی
3-3-2)آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی نا مساوی
3- 4)رفتار قابهای با مهاربندی خارج از مرکز
3-4-1)  رفتار ارتجاعی قاب های مهار بندی شده خارج از مرکز ( EBF ) 
3-4-1-1) عوامل مؤثر بر سختی جانبی قابهای EBF
3-4-1-2 عوامل مؤثر بر پریود قابهایEBF
3-4-1-3 )عوامل مؤثر بر مقاومت جانبی قابهای EBF
3-4-2 )رفتار غیر ارتجاعی قاب های مهاربندی شده خارج از مرکز ( EBF )
فصل چهارم
بررسی تأثیرمشخصات تیرپیوند در ضریب رفتار قاب های فولادی با بادبند واگرا

4-1) مقدمه 
4-2) انتخاب مدل 
4-3) تحلیل استاتیكی معادل وطراحی سیستمEBF بالینك وسط
4-4) ملاحظات تحلیل غیرخطی سیستم سازه ای EBF لینك وسط 
4-5) تعیین و كنترل ضریب رفتار سیستم های EBF لینك وسط با استفاده از منحنی ظرفیت سازه 
4-5-1) قاب های با نسبت 15/0=   (لینك برشی)
4-5-1-1) قاب سه طبقه EBF با نسبت   برابر 15/0 
4-5-1-2) قاب شش طبقه با نسبت   برابر 15/0 
4-5-1-3) قاب نه طبقه با نسبت با   برابر 15/0
4-5-1-4) قاب دوازده طبقه با نسبت   برابر 15/0 
4-5-2) قابهای با نسبت 3/0= 
4-5-2-1) قاب سه طبقه با نسبت   برابر 3/0
4-5-2-2) قاب شش طبقه با نسبت   برابر 3/0 
4-5-2-3) قاب نه طبقه با نسبت با   برابر 3/0
4-5-2-4) قاب دوازده طبقه با نسبت   برابر 3/0 
4-5-3) قابهای با نسبت 45/0= (لینك خمشی)
4-5-3-1) قاب سه طبقه با نسبت   برابر 45/0
4-5-3-2) قاب شش طبقه با نسبت   برابر 45/0 
4-5-3-3) قاب نه طبقه با نسبت با   برابر 45/0
4-5-3-4) قاب دوازده طبقه با نسبت   برابر 45/0 
4-6) بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ضریب رفتار در سیستم های EBF
4-6-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF 
4-6-1-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت15/0=  (لینك برشی )
4-6-1-2) بررسی میزان تأثیر عوامل تشكیل دهنده ضریب رفتار با افزایش طبقات  برای سیستم های EBF با نسبت15/0= 
4-6-1-3) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت3/0=  (‌اثر همزمان برش و خمش در لینك)
4-6-1-4) بررسی میزان تأثیر عوامل تشكیل دهنده ضریب رفتاردر قابهای EBF با 3/0=  در افزایش طبقات 
4-6-1-5)بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت45/0=   (‌لینك خمشی )
4-6-6) بررسی میزان تأثیر عوامل تشكیل دهنده ضریب رفتار در قابهای EBF با45/0=   در افزایش طبقات
فصل پنجم
جمع بندی نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه
5-2)بررسی ضریب رفتار قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف 
5-3) بررسی ضریب شكل پذیری قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف 
5-4) بررسی ضریب تنش مجاز قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف 
5-5) بررسی ضریب اضافه مقاومت قابهای EBF با نسبت e/L‌ های مختلف 

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1