loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 170 یکشنبه 05 شهريور 1396 نظرات (0)

گزارش كارآموزی با عنوان آفت کشها

 

 

شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها

1- تحقیق در زمینه ایجاد بانك اطلاعات سموم كشور و گیاهان آفت كشها

2- تحقیقات در زمینه شیمی مایكوتوكسینها به منظور شناسایی و اندازه‌گیری انواع آن و بررسی روشهای توكسین‌زائی

 

 

3- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تعیین باقیمانده سموم روی محصولات كشاورزی و تعیین دوره كارنس آنها

4- تعیین میزان مجاز و حداكثر اغماض باقیمانده سموم روی محصولات كشاورزی

5- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه فرمولاسیون سموم امولسیفایرها و مواد حامل با توجه به شراط اقلیمی كشور

6- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه زیست سنجی سموم و بررسی ایجاد مقاومت به آفت‌كشها

7- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تاثیر مواد موثره گیاهی روی آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز

8- تحقیق در زمینه عصاره‌گیری، استخراج و فرمولاسیون مواد موثره گیاهی

9- تحقیق در زمینه روشهای مختلف سمپاشی و تعیین بهترین روش مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز

10- تحقیق در زمینه ماده تكنیكال سموم مورد مصرف در كشور

11- تحقیق و اجرای طرحهای مربوط به روشهای سمپاشی به منظور كاهش سم مصرفی و كاهش آلودگی محیط زیست.

12- هماهنگی امور آزمایش و ثبت سموم جدید

13- تهیه گزارش طرحهای انجام شده

14- ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی و چاپ و انتشار آنها به صورت مقاله تحقیقی

15- عنداللزوم سایر مواردیكه در ارتباط با كاربرد سموم كشاورزی به بخش ارجاع گردد.

اصول كروماتوگرافی لایه نازك Thin lyer chromatography

تعدادی از تركیبات هم خانواده، به طور عمده در قسمت لیپیدها وجود دارد كه با كروماتوگرافی كاغذی نمی‌توان به نتایج دلخواه رسید، بنابراین احتیاج به روش دیگری داریم كه آنها را خوب از هم جدا كند، برای مثال اسیدهای چرب بسیار شبیه را به آسانی و سادگی می‌توان با كروماتوگرافی لایه نازك به طور دقیق از هم جدا كرد. همانطور كه آمینواسیدهای بسیار شبیه را به وسیله كروماتوگرافی كاغذی از هم جدا می‌كنیم.

با توسعه كروماتوگرافی لایه نازك، معلوم شد كه این روش در مقایسه با كاغذ مزیتهایی دارد. كروماتوگرافی كاغذی در حقیقت كروماتوگرافی روی لایه نازكی از سلولز است كه متكی به خود می‌باشد، در صورتی كه كروماتوگرافی لایه نازك ممكن است روی لایه‌های نازك انواع وسیعی از مواد معدنی پودر شده مثل سیلیكاژل، سیلیت و آلومینا، و روی مواد آلی مثل سلولز و سلولزهایی كه به طور شیمیایی تغییر یافته‌اند، انجام گیرد. بنابراین می‌توان لایه ماده مخصوصی را انتخاب كرد كه آن ماده برای جداسازی گروهی از تركیبات از بقیه مناسب‌تر باشد.

بعلاوه زمان لازم برای جداسازی رضایت‌بخش به طور قابل ملاحظه‌ در TLC كوتاهتر است.

تفكیك خوب است، لكه‌ها به طور كلی خیلی متراكمتر هستند مقادیر خیلی كم (در مقیاس زیر میكروگرم) جدا می‌گردند و به آسانی بازیابی می‌شوند، واكنشگرهای مكانیاب با قدرت خورندگی زیاد، مثل سولفوریك اسید را می‌توان روی صفحات سیلكا و آلومینا پاشید بدون اینكه به پوشش آن اثر بكند و این لایه برای بازیابی مواد جذب شده از لكه یا نوار بوسیله شستشو به راحتی با یك اسپاتول ظریف تراشیده می‌شود.

كروماتوگرافی لایه نازك چیست؟

اساساً كروماتوگرافی لایه نازك روشی برای جداسازی و شناسایی مواد شیمیایی با حركت حلال روی لایه نازك از جاذب مناسب است؛ این جاذب عموماً با یك چسباننده روی صفحه‌ای از شیشه یا دیگر مواد كه برای لایه بعنوان یك حامل بی‌اثر است گذاشته می‌شود. لایه با ساختن یك دوغاب از ماده‌ای با ذرات ریز با یك مایع مناسب، مثل آب، و ریختن آن روی صفحه شیشه‌ای و سپس پخش كردن آن در لایه نازك یا هر لایه دیگر و خشك كردن آن تهیه می‌شود. جاذبهای خشك شده به صفحه می‌چسبند.

چون روش ساختن دوغاب و مایع معلق بكار رفته به ماده مخصوص لایه نازك مصرف شده بستگی دارد بنابراین، شرح كامل روش درست كردن لایه، متنوع خواهد بود.

هر چند از این نقطه به بعد، این روش با روش كروماتوگرافی كاغذی صعودی یكسان است، یعنی ابتدا لكه گذاشته شده، سپس خشك می‌شود، صفحه را به طور عمود یا تقریباً عمود در یك حلال مناسب قرار می‌دهیم.

حلال برای مدت مناسبی صعود می‌كند، بعد از آن صفحه را از مخزن بیرون آورده، دوباره خشك می‌كنیم. سپس مواد به طور مستقیم رویت می‌شوند یا اگر بیرنگ باشند، با پاشیدن واكنشگر مكان‌یاب بر روی صفحه مكان یابی می‌شوند.

برای كروماتوگرافی دو طرفی صفحه را بعد از آزمایش یك طرفی خشك می‌كنیم و سپس 90 درجه می‌چرخانیم و در حلال دوم قرار می‌دهیم و سپس خشك می‌كنیم و مواد بیرنگ را با پاشیدن واكنشگر روی صفحه مكان‌یابی می‌كنیم.

كروماتوگرافی گازی روشی برای جداسازی و اندازه‌گیری كمی تركیبات آلی و تعداد كمی از مخلوطهای معدنی فرار تا oC500 می‌باشد. در این روش ابتدا مقادیر كم نمونه به داخل محفظه تزریق وارد شده، سپس نمونه به حالت گاز در می‌آید و همراه جریانی از فاز متحرك (گاز حامل) از میان فاز ساكن تثبیت شده در ستون عبور می‌كند.

كروماتوگرافی گازی بر اساس نوع فاز ساكن به دو روش كروماتوگرافی گاز- جامد (GSC) و كروماتوگافی گاز- مایع (GLS) تقسیم می‌شود. در كروماتوگرافی گاز-جامد ستون با جاذب‌هایی مانند كربن فعال، سیلیكاژل، اكسید آلومینیم الكلهای مولكولی و پلیمرهای متخلخل پر می‌شود. الكلهای مولكولی، تبادلگرهای یونی آلومینیم سیلیكاتی هستند كه اندازه منافذ آنها به نوع كاتیون موجود بستگی دارد. در روش GSC اجزاء مخلوط بین فاز متحرك و فاز ساكن، یعنی روی سطح جامد توزیع می‌شود. جداسازی به دلیل اختلاف موجود در رفتار جذب سطحی است در كروماتوگافی گاز- مایع ستون با ذرات جامد متخلخل كه لایه نازكی از یك مایع غیر فرار به آن پوشیده شده و به عنوان فاز ساكن عمل می‌كند پر  می‌شود و جداسازی به دلیل اختلاف در رفتار انحلالی اجزاست.

دستگاه كروماتوگرافی گازی

گاز حامل:

گاز حامل باید از نظر شیمیایی بی‌اثر باشد. برعكس اكثر انواع دیگر كروماتوگرافی، فاز متحرك با مولكولهای آنالیت برهم كنش ندارد و فقط به عنوان وسیله‌ای برای انتقال مولكولها از داخل مواد پر كننده عمل می‌كند. معمولاً از گازهای نیتروژن، هلیم، آرگون و دی اكسید كربن استفاده می‌شود. البته انتخاب گاز حامل بستگی به نوع دتكتور دارد. همچنین سیستم گاز حامل دارای یك الك مولكولی برای حذف آب و سایر ناخالصی‌ها می‌باشد.


سیستم تزریق نمونه:

تزریق نمونه‌های مایع با یك میكروسرنگ از طریق دیافراگم لاستیكی سیلیكونی به درون محفظه گرم شده نمونه انجام می شود و نمونه باید با اندازه مناسب و به صورت توپی بخار وارد شود. تزریق آهسته مقدار زیاد نمونه سبب كاهش تفكیك می‌شود. برای ستونهای معمولی مقدار نمونه از چند دهم میكرولیتر تا  20 تغییر می‌كند و برای ستونهای موئینه معمولاً  3-10 بكار می‌رود. نمونه‌های گازی به وسیله شیرهای نمونه‌برداری با سیستم حلقه فرعی و نمونه‌های جامد یا به صورت محلول و یا اینكه در یك شیشه نمونه دیواره نازك مهر و موم می‌گردند كه می‌توان آن را به سر ستون وارد كرد.

ستون:

در كروماتوگرافی گازی از دو نوع ستون پر شده و لوله‌ای باز (موئینه) استفاده می‌شود.

ستونهای لوله‌ای باز در مقایسه با ستونهای پر شده دارای قدرت جداسازی و گزینش‌پذیری بیشتر، زمان آنالیز و ظرفیت نمونه كمتری می‌باشند.

انواع ستونهای لوله‌ای باز:

دیوار اندوده (WCOT)، تكیه گاه اندوده (SCOT) و لایه متخلخل (PLOT) جدیدترین ستونهای موئینه ستونهای سیلیس جوش خورده با پوشش پلی‌ایمیدی برای محافظت از جذب رطوبت می‌باشند (قطر داخلی mm5/0-1/0 و طول M 100-15)

جنس ستونهای پر شده از فولاد زنگ نزن، آلومینیم و یا شیشه است (قطر داخلی mm4-2 و طول m3-1)

دماپایی ستون:

دمای ستون یك پارامتر مهم است كه باید تا چند دهم درجه برای كارهای دقیق كنترل شود. بنابراین ستون معمولاً در یك آون دماپا قرار می‌گیرد. بهترین دمای ستون به نقطه جوش نمونه و درجه جداسازی بستگی دارد. تقریباً دمای معادل یا كمی بالاتر از متوسط نقطه جوش نمونه، به یك زمان جداسازی مناسب منجر می‌شود (2 تا 30 دقیقه).

از دو روش همدمایی و برنامه‌ریزی دمایی در كروماتوگرافی گازی استفاده می‌شود. در روش همدمایی دمای ستون در طول مدت جداسازی ثابت است و در روش بعدی دمای ستون به طور پیوسته یا مرحله‌ای افزایش می‌یابد و كاربرد آن برای نمونه‌های پیچیده با گستره وسیع نقطه جوش می‌باشد.

 


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                 صفحه

شرح وظایف بخش تحقیقات آفتكشها ...........................................................  1

اصول كروماتوگرافی لایه نازك ....................................................................... 3

دستگاه كروماتوگرافی گازی ........................................................................... 5

آشكار سازها .................................................................................................. 7

پارامترهای مهم در كروماتوگرافی گازی ........................................................ 9

كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا ..................................................................... 9

محلول‌سازی .................................................................................................. 11

روش كار با دستگاه GC ................................................................................ 11

امولسیون شونده‌ها .......................................................................................... 13

تاریخچه سمشناسی ........................................................................................ 14

انواع سم و مسمومیت‌ها ................................................................................. 15

تاریخچه‌ مایكوتوكسینها ................................................................................. 19

طبقه‌بندی- مایكوتوكسینها ............................................................................. 21

شرایط رشد قارچ و تولید مایكوتوكسین ......................................................... 27

قارچهای مزرعه‌ای ......................................................................................... 27

قارچهای انباری ............................................................................................. 28

تاریخچه آفلاتوكسین ..................................................................................... 33

استخراج آفلاتوكسین به كمك حلالها ............................................................ 36

خواص بیولوژیكی آفلاتوسینها ....................................................................... 37

روش‌های تشخیص، تخلیص و شناسایی آفلاتوكسینها .................................. 40

فاكتورهای موثر در تولید آفلاتوكسین ............................................................ 44

خواص شیمیایی آفلاتوكسین ......................................................................... 44

انواع آفلاتوكسین ........................................................................................... 44

مكانیزم صدمه آفلاتوكسین از دیدگاه سمشناسی ............................................ 46

مقاومت آفات به سموم- تكنیكهای سمپاشی .................................................. 46

تاریخچه مقاومت آفات در برابر سموم ........................................................... 47

محاسبه ........................................................................................................... 48

آزمایشگاه زیست سنجی ................................................................................ 51

تقسیم بندی روش‌های حساسیت استاندارد FAO ........................................ 51

استاندارد كردن نمونه‌های آزمایشگاهی .......................................................... 53

استاندارد كردن حشرات مورد آزمایشگاهی .................................................... 53

مكانیزم و مدیریت آفات در مقابل سموم ........................................................ 54

سیستم هیدرولیز ............................................................................................ 56

استراتژیهای مدیریت مقاومت ........................................................................ 57

عوامل موثر در مبارزه شیمیایی ....................................................................... 59

فرمولاسیون .................................................................................................... 60

میزان ماده موثر در واحد سطح ....................................................................... 61

زمان مناسب سمپاشی ..................................................................................... 61

میزان مصرف محلول سم در واحد سطح ........................................................ 62

كالیبراسیون .................................................................................................... 64

نحوه كنترل كار سمپاشها ارزیابی عملیات مبارزه شیمیایی ............................. 65

مشخصات و نحوه كار یك دستگاه سمپاش جدید ......................................... 67

ابرپاش كشت پوش 6000 مدل kp6000-N4 .............................................. 67

فرمون‌ها ......................................................................................................... 76

تولید فرمون ................................................................................................... 77

نقش فرمون در مبارزه با آفات ....................................................................... 78

حضور همه جانبه ارتباط فرمونی در حشرات ................................................ 78

تولید و دریافت فرمون ................................................................................... 79

پاسخ رفتاری و فیزیولوژیكی به فرمونها ......................................................... 87

آزمایشگاه فرمونها .......................................................................................... 90

چكیده ............................................................................................................ 92

تیره شال پسند ................................................................................................ 92

درخت چریش چگونه درختی است .............................................................. 94

مواد موثره چریش چگونه در حشرات تاثیر می‌گذارند ................................... 95

چگونگی تامین دانه‌های چریش ..................................................................... 96

روش خشك كردن دانه‌های چریش .............................................................. 97

روش نگهداری دانه‌های چریش .................................................................... 97

تهیه سوسپانسیون آبی از دانه‌ها چریش .......................................................... 98

استعمال سوسپانسیون حشره‌كش چریش ....................................................... 98

آفات قابل كنترل با چرخش ........................................................................... 100

نحوه تهیه روغن چریش ................................................................................ 102

مروری بر سابقه تحقیقات چریش در ایران .................................................... 103

نحوه ازدیاد درخت چریش ............................................................................ 105

چند نكته مهم در پایان مبحث چریش ............................................................ 106

منابع و مواخذ ................................................................................................

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 2
 • آی پی دیروز : 16
 • بازدید امروز : 40
 • باردید دیروز : 59
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 244
 • بازدید ماه : 899
 • بازدید سال : 17,987
 • بازدید کلی : 447,777