loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 63 دوشنبه 06 شهریور 1396 نظرات (0)

دانلود مقاله کامل درمورد نفت خام

 

 

مقدمه

 

 

 

نفت خام مایعی است كه از تعدادی هیدروكربن و مقداری تركییات گوگردی اكسیژن دار، ازته و مقدار كمی تركیبات معدنی و فلزات تشكیل شده است . تركیبات مختلف نفت خام بنا به موقعیت محلی میدان نفتی و زمان تشكیل آن و حتی بنا به ژرفای منبع مـتغیرند .

 

 

 

 

 

در یك جزوه نفتی همراه نفت خام همواره مقداری گاز ، آب و نمك و شن و ماسه وجود دارد كه این مواد بر اساس چگالی روی هم انباشته می گردند . نحوة قرار گرفتن آنها بدین شكل است كه در زیر یك لایة غیر قابل نفوذ ابتدا آب و نمك ، سپس نفت خان .و بر روی آن گازها قرار دارند .

 

 

 

نفت خام پس از استخراج به واحد بهره برداری انتقال داده شده كه در این واحد  نفت خام را با عبور از جدا كننده ها و كاهش تدریجی فشار ، از گاز همراه با آن عاری می سازند . سپس در واحد نمك زدایی ، آب و نمك ، شن و ماسة آن را جدا ساخته و در صورت ترش بودن نفت خام ( حاوی گازهای اسیدی مانند  ،  ، RSH و …. ) آن را در استریپرها [1]  با یك گازشیرین تماس داده و  را جدا می كند كلیة این اعمال بر ای جلوگیری از خوردگی تجهیزات پالایش می باشد.

 

 

 

طراحی پالایشگاه را بر اساس اجزاء تشكیل دهنده نفت خام مورد استفاده صورت می گیرد . در ضمن با افزایش مدت زمان استخراج از یك حوزة نفتی كیفیت نفت تغییر كرده و به طور معمول مقدار گوگود و  آن افزایش می یابد . در نتیجه با تغییر خوراك پالایشگاه نیاز است كه شرایط عملیاتی تغییر كند كه این تغییرات بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی نفت خام صورت می گیرد.

 

 

 

2 ـ واحد ارزیابی نفت خام

 

 

 

هدف از انجام كلیه آرمایشات در واحد ارزیابی نفت خام ، ارزیابی و تعیین مشخصات نقت خام های ایران و كشورهای همسایه كه برای امور صادرات و طراحی پالایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد ، است .

 

 

 

از جمله كارهای این واحد ، تقطیر نفت خام و بدست آوردن فرآورده های سبك تا سنگین كه به ترتیب حلالها و بنزین و نفت سفید و گازوئیل و روغنها می باشند كه مشخصات فیزیكی و شیمیایی و ترمودینامیكی آنها مطابق روشهای استاندارد انجام می شود و همچنین حلالهای نفتی مورد نیاز صنایع در این واحد ساخته می شود.

 

 

 

تواناییهای این واحد علاوه بر موارد فوق در خصوص قسمتهای استاندارد به شرح زیر می باشد:

 

 

 

 1.    1.    تقطیرهای ASTM و IP جهت تهیة برشهای كوتاه و تعیین نقاط جوش و تحت خلاء تا 001/0 میلی باد و تا نفاط جوش حدود 800 .
 2.       2.        تعیین دانسیته ، وزن مخصوص ، گوگرد ، اسیدیته و گرانروی مایعات ، گازها و جامدات.
 3.       3.        تعیین مقدار هیدروكربنتهای آروماتیكی ، نفتینكی، الفینی و پارافینی ( نرمال رایزو)
 4.    4.    تعیین وزن مولكولی ،‌ فشار بخار ، باقیمانده ، كربن ، مقدار واكس و نقطة ذوب آن و خاكستر در نفت خام و فرآوردها
 5.       5.        تعیین مقدار نمك، آب و رسوبات در نفت خام .
 6.       6.        تعیین اندازه ذرات جامد معلق در مایعات و غلظت آنها.
 7.       7.        تعیین ضریب رسانش ، PH‌ ، ارزش حرارتی ، مقاومت اكسیداسیون مایعات .
 8.    8.    تصفیه روغن های خام و تعیین پارامترهای كنترل كیفیت بخصوص اندیس گرانروی ، قسمت رنگ فرآورده ها و نمرة برومین .
 9.    9.    تعیین عددستان ، اندیش دیزل ، نقطة آنیلین ، نقطة آتش گیری ،‌ نقطة اشتعال ، نقطة ابری شدن ، نقطه انجماد ، نقطة ریزش و دمای بسته شدن فیلتر گازوئیل بر روی سوختهای نفت سفید و دیزل.
 10.    10.      تست نوار خوردگی مس ، نقره ، خوردگی فلزات بر روی سوختها و ضدیخ.

 

 

 

معمولاً هر پالایشگاه دارای یك آزمایشگاه كنترل كیفیت است كه در آنها آزمایشهایی بر روی فرآورده های مختلف میانی یا نهایی به دو منظور انجام می شود:

 

 

 

 • تشخیص صحت كار واحدهای تولید به طور سریع
 • اطمینان از مطابقت فرآورده های نهایی با استانداردهای مربرطه

 

 

 

برای انجام این آزمایشها ، دستگاهها و روشهای استاندارد بكار می رود . بطوریكه نتایج به راحتی قابل تكرار و مقایسه باشند . عمدتاً از روشهای ASTM و در مواردی IP ، BP ، DIM و …. استفاده می شود.

 

 

 

در این گزارش به برخی از مهمترین آزمایشها اشاره می شود.

 

 

 

چگالی ( دانسیته )‌

 

 

 

دانسیته هیدروكربن ها همیشه كمتر از یك است و با افزایش تعداد كربن ، این مقدار در یك سری همولوگ افزایش می یابد . در صورتی كه سیستم ها به ترتیب هیدوركربن های اشباع شدة غیر حلقوی ـ اشباع شده حلقوی ـ و آروماتیك باشد . به ازاء تعداد معین كربن دانسیته نیز افزایش می یابد.

 

 

 

مقایسه دانسیته هیدروكربتهای مختلف در درجه حرارت ثابت

 

 

 

دانسیته نفت كه مخلوطی از هیدروكربن ها ست بستگی به مواد سازنده آن دارد و به همین لحاظ است كه نفت كشورهای مختلف دارای دانسته های متفاوت است . . مثلاً دانسیته نفت آمریكا . 87/0 ـ 800/0 ، نفت ایران در  60 ، 836/0 و نفت و رسید 900/0 ـ 850/0 می باشد.

 

 

 

معمولاً دانسیته در دمای  60 اندازه گیری می شود . برای اندازه گیری SG معمولاً از هیدرومتر و پكنومتر و یا دانسیته مترهای اتوماتیك استفاده می شود. برای اندازه گیری SG معمولاً از هیدرومتر پیكنومتر و یا دانسیته مترهای اتوماتیك استفاده می شود . برای برش های نفتی چگالی به شكل كمیت API نیز بیان می شود : API بوسیله انستیتو نفت آمریكا پیشنهاد شده است و در كشورهای آمریكایی مقدار دانسیته بر حسب آن داده می شود.

 


 

 

 


 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه
2 ـ واحد ارزیابی نفت خام 
چگالی ( دانسیته )‌
مقایسه دانسیته هیدروكربتهای مختلف در درجه حرارت ثابت 
روش ASTM 
شرح آزمایش 
3 ـ 2 ـ فشار بخار رد (RVP) 
روش 
دستگاه اندازه گیری RVP 
شرح آزمایش 
نقطه اشتعال ـ نقطه آتش گیری 
روش 92 ASTMD 
شرح آزمایش 
محاسبه 
كربن باقیمانده پس از سوختن 
الف ، كندراتسون روش ASTM D189 
شرح آزمایش 
ب ـ رمزباتوم ASTM D524
شرح آزمایش 
نقطة دود 
روش  
نقطه ریزش 
روش ASTM D97
شرح آزمایش 
نقطه انجماد
روش 
روش آزمایش 
تركیبات گوگرد دار 
مقدمه 
تعیین مقدار گوگرد در فرآوردهای نفتی : روش ASTM D 262
تعیین مركاپتان روشن uop 163
اسیدیته : روش ASTM D 664
ـ ویسكوزیته 
عدد اكتان 
عددستان 
ستان 
3 ـ 17 ـ عدد دیزل
اندازه گیری نمك در نفت خام 
مقدمه 
روش 3230 ASTM 
شرح آزمایش 
محاسبه 
3 ـ 19 ـ اندازه گیری آسفالتین 
مقدمه 
روش  IP 
شرح آزمایش 
اندازه گیری واكس ( موم ) 
روش 237 IP 
4 ـ بررسی و تجزیه مواد نفتی از نظر تقطیر
4 ـ 1 ـ تقطیر ASTM : 
روش 86 D ASTM 
تقطیر در شرایط اتمسفر و خلاء 
اجزاء لازم برای تقطیر در شرایط خلاء 
نمونه برداری از نفت خام 
روش راه اندازی دستگاه و انجام آزمایش
Blending 
تقطیر میكرو : روش 2892 ASTM D
تقطیر سنگین ( روغن گیری ) : 
روش  2892 ASTM D 
دستگاه تقطیر روغن های نفت خام 
دستگاههای كروماتوگرافی 
مقدمه 
كروماتوگرافی گاز
PIONA
PONA روش 139 : ASTM  D

قیمت فایل فقط 4,700 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 90
 • آی پی دیروز : 51
 • بازدید امروز : 337
 • باردید دیروز : 290
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 627
 • بازدید ماه : 836
 • بازدید سال : 29,020
 • بازدید کلی : 458,810