loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 61 دوشنبه 06 شهریور 1396 نظرات (0)

مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی

بسمه تعالی

 

اهمیت و كابرد كند كننده های رشد گیاهی در كشاورزی:

 

كند كننده های رشد گیاهی[1] گروهی از تركیبات شیمیائی یا مصنوعی هستند كه بدون اینكه تغییری در شكل ظاهری گیاه و یا تعداد برگ ها و شاخه ها و سایر اندام های آن به وجود آورد،از رشد گیاه می كاهند

 

.این مواد از تقسیم رشد یاخته ای درناحیه  زیر مرسیتمی[2] انتهای شاخه ها جلوگیری به عمل می آورد ولی بر روی خود مریستم تأثیری ندارد و در نتیجه، گیاه در عین حال كه به تعداد طبیعی شاخه و برگ و میوه تولید می كند. به اندازه معمول رشد نمی كند و كوتاه می ماند. همین باعث می شود كه سال بعد، از سوئی تعدا گل های تولید شده به میزان قابل توجهی بیشتر گردد، و از دگر سو نیاز به هرس تا حد زیادی كاهش می یابد. مطالعات بافت شناسی روی قسمت های مختلف ساقه گیاهچه های آفتابگردان،سویا و ذرت كه با تتسی كلاسیس[3] تیمار شده بودند نشان داد كه نوع اثر كننده ها روی رشد طولانی به غلظت به كار برده شده بستگی دارد.بنابراین،كوتاه شدن گیاهانی كه در غلظت پائین كند كننده ها رخ می دهد،عمدتاً به دلیل جلوگیری از بزرگ شدن سلول هاست،ولی در غلظت های بالا، این كوتاه شدن قسمتهای ساقه،عمدتاً به دلیل كاهش تقسیم سلولی است.در نتیجه،فرآیند بزرگ شدن سلول نسبت به تقسیم سلولی در واكنش به كند كننده های رشد از حساسیت بیشتری برخوردار است. در مقایسه با ساقه، كند كننده های رشد، اندازه ریشه را حفظ كرد، یا تا اندازه ای افزایش می دهند، بنابراین همان طور كه ملاحظه می شود نسبت ریشه به ساقه به نفع ریشه تغییر می كند. این تركیبات، مصارف و اثرات مفید زیادی دارند كه در زیر به نمونه هائی از آنها اشاره می شودو اثرات دیگر و مكانیزم آنها در بخش های بعدی ذكر می شود.

 

1-كنترل درس در غلات و محصولات دانه ای به خصوص گندم، تحت شرایط كود زیاد و در آب و هوای مرطوب، نظیر اروپای غربی،بار گندم اغلب سنگین بود. و می خوابد كه قابل درو كردن با ماشین نیست. كابرد كلرمكوات كلراید(سایكوسل،سی سی سی،كلروكلین كلراید)[4] با فرمول2-كلرو اتیل-تری متیل-آمونیم كلراید[5] سبب تولید ساقه كوتاه و محكم می شود به طوری كه خوابیدن بوته جلوگیری می گردد.

 

2-كاهش ارتفاع گیاهان زینتی از قبیل داوودی. بنت القنسول و سوین. از نظر تجاری، ارتفاع گیاه گلدار زینتی به طور مطلوب.40-35 سانتی متر است، در صورتی كه ارتفاع طبیعی آنها به یك متر یا بیشتر می رسد. مصرف مواد كند كننده  رشد روی برگ ها یا در خاك وقتی گیاه جوان است، تأثیر روی اندازه گل ندارد ولی منجر به ساقه خیلی كوتاه می شود.اشرفی«cireopsis verticillata »از گیاهان چند ساله است كه برا ی گلدهی به فتو پریودهای طولانی بالاتر از 14 ساعت احتیاج دارد.اشرفی در لدانهای كوچك تحت شرایط گلخانه، خیلی دراز می شود. طی آزمایشی دوكند كننده رشد یعنی دامینزید (الار.اس ای دی اچ ، بی-ناین،بی-995،بی-9ای)[6] وفلور پریمیدول (كاتلس)[7] ، بهترین كند كننده ها برای ایجاد بازارپسندی در این گیاه تشخیص داده شدند.

 

3-كنترل رشد درختچه ها: این امر مخصوصاً در طول جاده ها حتی اگر گیاهان كشت شده تزئینی باشند و در زیر كابل های فشار قوی مهم است.پاشیدن مواد كند كننده رشد بعد از باز شدن جوانه ولی قبل از طویل شدن ساقه منتهی به همان تعداد برگ می شود لی ساقه كوتاه، كوتاه می ماند و نیاز به هرس كردن كاهش می یابد.

 

4-اثرت ویژه روی كمیت، كیفیت یا رسیدن میوه: انواع زیادی از این اثرات مواد كند كننده رشد ملاحظه شده است. پژوهش ها نشان می دهند كه مصرف آلار(بیشترین مصرف را در باغبانی دارد) بر روی درختانی مانند انجیر، گلابی و بعضی از انواع سیب كه میوه های نرم تولید می كنند كه ترابری (حمل و نقل)آنها دشوار است،باعث می شود كه میوه رسیده بدون آنكه فرایندهای رسیدنش آسیبی ببیند، از بافت محكم تری برخوردار شود و قابلیت نگهداری و حمل و نقل آن افزوده گردد. برای میوه های هسته دار (مانند هلو، گیلاس و آلبالو)، مصرف آلار با غلظت های 8-2 در هزار، در اوایل تابستان باعث می شود كه رسیدن میوه از سوئی 14-6روز زودتر انجام می شود و از سوئی دیگر یكنواخت گردد از اثرات بسیار مهم محلول پاشی آلار(پس از شكفتن گل ها) بر گیاهانی مانند گوجه  فرنگی و انگور، بالا رفتن تعداد میوه های تشكیل شده می باشد. غلظت محلولی كه بدین منظور به كار برده می شود،بر حسب نوع گیاه،5%الی 5/2در هزار است كه گاهی تعداد میوه های بعضی از ارقام انگور به راحتی به 2 برابر تعداد میوه گیاهان شاهد می رساند. همچنین، سایكوسل باعث افزایش عملكرد در سیب و گلابی می شود و این عمدتاً به دلیل كاهش دادن ریزش میوه می باشد.

 

5- افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی: بسیاری از گیاهان باغی و زراعی كه با مواد كند كننده رشد محلول پاشی شده اند، در برابر تنش های محیطی مقاومت بیشتری نشان داده اند. آزمایشات زیادی در مورد كند كننده های رشد گیاهی تا به حال انجام گرفته است. در آزمایشی واكنش های نهال های اوكالیپتوس(eucayptus nitens)  را به سه كند كننده رشد سایكوسل، پاكلوبوترازول(بنزی)[8] و پروهگزادیون[9] كلسیم مورد بررسی قرار دارند. پاكلوبوترازول بالاترین تاثیر را در كاهش رشد و نسبت های GA20 و GA1  داشت و سپس سایكوسل و پروهگزادیون دارای كمترین تاثیر بودند. هیچ كدام از این كند كننده ها در تحریك گل تاثیر نداشتند.

 

تركیبات كند كننده رشد گیاهی كه دخالتی در بیوسنتز جیبرلین ندارند.

 

از این گروه می توان مور فكتین ها را نام برد كه از مشتقات ماده ای به نام 9-كربو كسیلیكاسید فلورین می باشند.مور فكتین های موجود،آیتی-3456 وآیتی-3233 نام دارند ودر غلظت های زیاد برای از بین بردن علفهای هرز و جلوگیری از رشد گیاهان چوبی به كار می روند. علاوه بر این، چون این ماده در سوخت و ساز و ساخته شدن اكسین ایجاد اختلال می كنند باعث نابسامانی واكنش های گرایشی(تروپلیسم)گیاهان،به ویژه نور گرائی و زمین گرائی می گردند.از اثرت دیگر مور فكتین ها اثر بر انگیزش گل دهی ومیوه دهی است.این مواد می توانند با سست كردن میوه های رسیده بر شاخه ها به برداشت مكانیكی محصول كمك موثری بنماید.در انگور هایی كه خوشه های متراكم دارند مصرف مور فكتین ها با غلظت 10-5/.قسمت در میلیون،باعث ریزش حبه های اضافی و تنك شدن خوشه می گردد كه این امر در بالابردن كیفیت محصول مهم است.در گیاهان چوبی زنیتی،مور فكتین ها می تونند از طریق خنثی كردن غالبیت انتهایی جوانه انتها یی،باعث رشد جوانه های جانبی شوند واین امر در بسیاری مواردیكه در حالت پر شاخساره وبوته ای مطلوب باشد،می تواند موثر افتد.

 

از دیگر گروهها از این تركیبات می توتن به كیگولاك (آتریممك)را نام برد كه اولین عكس اعمل برای این تركیب كاهش غالبیت انتهایی است كه منجربه باز شدن جوانه های جانبی در گیاه می شود.اگر چه نحوه عمل دی كیگو لاك نامشخص است،نشان داده شده است مه موجب كاهش مواد شبه جیبرلینی و تحریك مواد شبه آلبنریك و اتیلن می گردد.تركیبات آزاد كننده اتیلن می توانند از نظر كندكردن رشد گیاه مورد توجه باشند ،چرا كه اتیلن باعث كوتاهی و كلفت شدن ساقه می شود.

 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 50
 • آی پی دیروز : 63
 • بازدید امروز : 146
 • باردید دیروز : 159
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 305
 • بازدید ماه : 2,566
 • بازدید سال : 26,338
 • بازدید کلی : 456,128