پاورپوینت های علوم پایه

مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی بسمه تعالی   اهمیت و كابرد كند كننده های رشد گیاهی در كشاورزی:   كند كننده های رشد گیاهی[1] گروهی از تركیبات شیمیائی یا مصنوعی هستند كه بدون اینكه تغییری در شكل ظاهری گیاه و یا تعداد برگ ها و شاخه ها و سایر اندام های آن به وجود آورد،از رشد گیاه می كاهند  .این مواد از تقسیم رشد یاخته ای درناحیه  زیر مرسیتمی[2] انتهای شاخه ها جلوگیری به عمل می آورد ولی بر روی خود مریستم تأثیری ندارد و در نتیجه، گیاه در عین حال كه به تعداد…

مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی

مقاله اهمیت و كاربرد كند كننده‌های رشد گیاهی در كشاورزی

بسمه تعالی

 

اهمیت و كابرد كند كننده های رشد گیاهی در كشاورزی:

 

كند كننده های رشد گیاهی[1] گروهی از تركیبات شیمیائی یا مصنوعی هستند كه بدون اینكه تغییری در شكل ظاهری گیاه و یا تعداد برگ ها و شاخه ها و سایر اندام های آن به وجود آورد،از رشد گیاه می كاهند

 

.این مواد از تقسیم رشد یاخته ای درناحیه  زیر مرسیتمی[2] انتهای شاخه ها جلوگیری به عمل می آورد ولی بر روی خود مریستم تأثیری ندارد و در نتیجه، گیاه در عین حال كه به تعداد طبیعی شاخه و برگ و میوه تولید می كند. به اندازه معمول رشد نمی كند و كوتاه می ماند. همین باعث می شود كه سال بعد، از سوئی تعدا گل های تولید شده به میزان قابل توجهی بیشتر گردد، و از دگر سو نیاز به هرس تا حد زیادی كاهش می یابد. مطالعات بافت شناسی روی قسمت های مختلف ساقه گیاهچه های آفتابگردان،سویا و ذرت كه با تتسی كلاسیس[3] تیمار شده بودند نشان داد كه نوع اثر كننده ها روی رشد طولانی به غلظت به كار برده شده بستگی دارد.بنابراین،كوتاه شدن گیاهانی كه در غلظت پائین كند كننده ها رخ می دهد،عمدتاً به دلیل جلوگیری از بزرگ شدن سلول هاست،ولی در غلظت های بالا، این كوتاه شدن قسمتهای ساقه،عمدتاً به دلیل كاهش تقسیم سلولی است.در نتیجه،فرآیند بزرگ شدن سلول نسبت به تقسیم سلولی در واكنش به كند كننده های رشد از حساسیت بیشتری برخوردار است. در مقایسه با ساقه، كند كننده های رشد، اندازه ریشه را حفظ كرد، یا تا اندازه ای افزایش می دهند، بنابراین همان طور كه ملاحظه می شود نسبت ریشه به ساقه به نفع ریشه تغییر می كند. این تركیبات، مصارف و اثرات مفید زیادی دارند كه در زیر به نمونه هائی از آنها اشاره می شودو اثرات دیگر و مكانیزم آنها در بخش های بعدی ذكر می شود.

 

1-كنترل درس در غلات و محصولات دانه ای به خصوص گندم، تحت شرایط كود زیاد و در آب و هوای مرطوب، نظیر اروپای غربی،بار گندم اغلب سنگین بود. و می خوابد كه قابل درو كردن با ماشین نیست. كابرد كلرمكوات كلراید(سایكوسل،سی سی سی،كلروكلین كلراید)[4] با فرمول2-كلرو اتیل-تری متیل-آمونیم كلراید[5] سبب تولید ساقه كوتاه و محكم می شود به طوری كه خوابیدن بوته جلوگیری می گردد.

 

2-كاهش ارتفاع گیاهان زینتی از قبیل داوودی. بنت القنسول و سوین. از نظر تجاری، ارتفاع گیاه گلدار زینتی به طور مطلوب.40-35 سانتی متر است، در صورتی كه ارتفاع طبیعی آنها به یك متر یا بیشتر می رسد. مصرف مواد كند كننده  رشد روی برگ ها یا در خاك وقتی گیاه جوان است، تأثیر روی اندازه گل ندارد ولی منجر به ساقه خیلی كوتاه می شود.اشرفی«cireopsis verticillata »از گیاهان چند ساله است كه برا ی گلدهی به فتو پریودهای طولانی بالاتر از 14 ساعت احتیاج دارد.اشرفی در لدانهای كوچك تحت شرایط گلخانه، خیلی دراز می شود. طی آزمایشی دوكند كننده رشد یعنی دامینزید (الار.اس ای دی اچ ، بی-ناین،بی-995،بی-9ای)[6] وفلور پریمیدول (كاتلس)[7] ، بهترین كند كننده ها برای ایجاد بازارپسندی در این گیاه تشخیص داده شدند.

 

3-كنترل رشد درختچه ها: این امر مخصوصاً در طول جاده ها حتی اگر گیاهان كشت شده تزئینی باشند و در زیر كابل های فشار قوی مهم است.پاشیدن مواد كند كننده رشد بعد از باز شدن جوانه ولی قبل از طویل شدن ساقه منتهی به همان تعداد برگ می شود لی ساقه كوتاه، كوتاه می ماند و نیاز به هرس كردن كاهش می یابد.

 

4-اثرت ویژه روی كمیت، كیفیت یا رسیدن میوه: انواع زیادی از این اثرات مواد كند كننده رشد ملاحظه شده است. پژوهش ها نشان می دهند كه مصرف آلار(بیشترین مصرف را در باغبانی دارد) بر روی درختانی مانند انجیر، گلابی و بعضی از انواع سیب كه میوه های نرم تولید می كنند كه ترابری (حمل و نقل)آنها دشوار است،باعث می شود كه میوه رسیده بدون آنكه فرایندهای رسیدنش آسیبی ببیند، از بافت محكم تری برخوردار شود و قابلیت نگهداری و حمل و نقل آن افزوده گردد. برای میوه های هسته دار (مانند هلو، گیلاس و آلبالو)، مصرف آلار با غلظت های 8-2 در هزار، در اوایل تابستان باعث می شود كه رسیدن میوه از سوئی 14-6روز زودتر انجام می شود و از سوئی دیگر یكنواخت گردد از اثرات بسیار مهم محلول پاشی آلار(پس از شكفتن گل ها) بر گیاهانی مانند گوجه  فرنگی و انگور، بالا رفتن تعداد میوه های تشكیل شده می باشد. غلظت محلولی كه بدین منظور به كار برده می شود،بر حسب نوع گیاه،5%الی 5/2در هزار است كه گاهی تعداد میوه های بعضی از ارقام انگور به راحتی به 2 برابر تعداد میوه گیاهان شاهد می رساند. همچنین، سایكوسل باعث افزایش عملكرد در سیب و گلابی می شود و این عمدتاً به دلیل كاهش دادن ریزش میوه می باشد.

 

5- افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی: بسیاری از گیاهان باغی و زراعی كه با مواد كند كننده رشد محلول پاشی شده اند، در برابر تنش های محیطی مقاومت بیشتری نشان داده اند. آزمایشات زیادی در مورد كند كننده های رشد گیاهی تا به حال انجام گرفته است. در آزمایشی واكنش های نهال های اوكالیپتوس(eucayptus nitens)  را به سه كند كننده رشد سایكوسل، پاكلوبوترازول(بنزی)[8] و پروهگزادیون[9] كلسیم مورد بررسی قرار دارند. پاكلوبوترازول بالاترین تاثیر را در كاهش رشد و نسبت های GA20 و GA1  داشت و سپس سایكوسل و پروهگزادیون دارای كمترین تاثیر بودند. هیچ كدام از این كند كننده ها در تحریك گل تاثیر نداشتند.

 

تركیبات كند كننده رشد گیاهی كه دخالتی در بیوسنتز جیبرلین ندارند.

 

از این گروه می توان مور فكتین ها را نام برد كه از مشتقات ماده ای به نام 9-كربو كسیلیكاسید فلورین می باشند.مور فكتین های موجود،آیتی-3456 وآیتی-3233 نام دارند ودر غلظت های زیاد برای از بین بردن علفهای هرز و جلوگیری از رشد گیاهان چوبی به كار می روند. علاوه بر این، چون این ماده در سوخت و ساز و ساخته شدن اكسین ایجاد اختلال می كنند باعث نابسامانی واكنش های گرایشی(تروپلیسم)گیاهان،به ویژه نور گرائی و زمین گرائی می گردند.از اثرت دیگر مور فكتین ها اثر بر انگیزش گل دهی ومیوه دهی است.این مواد می توانند با سست كردن میوه های رسیده بر شاخه ها به برداشت مكانیكی محصول كمك موثری بنماید.در انگور هایی كه خوشه های متراكم دارند مصرف مور فكتین ها با غلظت 10-5/.قسمت در میلیون،باعث ریزش حبه های اضافی و تنك شدن خوشه می گردد كه این امر در بالابردن كیفیت محصول مهم است.در گیاهان چوبی زنیتی،مور فكتین ها می تونند از طریق خنثی كردن غالبیت انتهایی جوانه انتها یی،باعث رشد جوانه های جانبی شوند واین امر در بسیاری مواردیكه در حالت پر شاخساره وبوته ای مطلوب باشد،می تواند موثر افتد.

 

از دیگر گروهها از این تركیبات می توتن به كیگولاك (آتریممك)را نام برد كه اولین عكس اعمل برای این تركیب كاهش غالبیت انتهایی است كه منجربه باز شدن جوانه های جانبی در گیاه می شود.اگر چه نحوه عمل دی كیگو لاك نامشخص است،نشان داده شده است مه موجب كاهش مواد شبه جیبرلینی و تحریك مواد شبه آلبنریك و اتیلن می گردد.تركیبات آزاد كننده اتیلن می توانند از نظر كندكردن رشد گیاه مورد توجه باشند ،چرا كه اتیلن باعث كوتاهی و كلفت شدن ساقه می شود.

 

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1