پاورپوینت های علوم پایه

  بررسی سالمونلوز در طیور   مقدمه   بدون شك بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی كه در زمینة علم پزشكی، دارو سازی زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میكروبیولوژی است. جهان امروز با مشكل كنترل میكروبهای بیماری‌زا بخصوص در كشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند.   یكی از این میكروبها سالمونلا است كه باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می‌شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به…

بررسی سالمونلوز در طیور

سید محمد میرعالی بازدید : 51 سه شنبه 07 شهريور 1396 : 19:55 نظرات ()
بررسی سالمونلوز در طیور

 

بررسی سالمونلوز در طیور

 

مقدمه

 

بدون شك بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی كه در زمینة علم پزشكی، دارو سازی زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میكروبیولوژی است.

 جهان امروز با مشكل كنترل میكروبهای بیماری‌زا بخصوص در كشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند.

 

یكی از این میكروبها سالمونلا است كه باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می‌شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به نسل بشری می‌زند.

 

یكی از راههای شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طیور آلوده به این میكرو ارگانیسم است. این آلودگی‌ها در طیور به سالمونلا ممكن است ناشی از تیفوئید طیور، بیماری پولوروم، پاراتیفوئید طیور و آریزونوز باشد. این بیماری همواره خسارات سنگین زیادی به اقتصاد كشور و جامعة بهداشت زده و همواره بهداشت بشری را تهدید كرده است.

 

با توجه به طولانی بودن دورة‌ بیماری و مقاومت زود هنگام سویه‌‌های سالمونلایی به آنتی بیوتیكها كنتر و درمان این بیماری مشكل است ازاین رو برای مبارزه با این بیماری باید از رشد و تكثیر باكرتی در كانون ایجادآلودگی جلوگیری شود.

 

انتقال بیماری سالمونلوز بیشتر از طریق دستگاه گوارش است. بنابراین آب و مواد غذایی آلوده و منشع مهم ایجاد سالمونلاوز است كه باید آب را با روشهای تصفیه مناسب عاری از پاتوژن كنیم و در بین مواد غذایی گوشت طیور را باید با روشهای صحیح عمل آوریم و عرضه كنیم چون گوشت طیور یكی از مساعدترین مادة غذایی برای رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1)

 

به امید داشتن جامعه‌ای عاری از آلودگی و بیماری و كشوری شاداب و تندرست.

 


 

فصل اول

 

كلیات

 

خانواده آنتروباكتریاسه (Enterobacteriacea Familly)

 

این خانواده  از تعداد زیادی باكتری گرم منفی تشكیل شده كه قرابت نزدیكی با هم دارند و در آب و خاك: ماد در حال فساد، گیاهانی، دستگاه گوارش انسان،حیوانات و حشرات یافت می‎شوند.

 

از آنجاییكه جایگاه طبیعی باكتری‌ها در روده انسان و حیوانات میباشد آنها را اصطلاحاً میكروبهای روده‌ای می‌نامند. برخی از اعضای این خانواده نظیر شیگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ویرسینا (yersinia) پاتوژن واقعی می‌باشند. در صورتیكه برخی دیگر نظیر اشریشیا كلی (E,coli) كلبسیلا (Klebsiella) و پروتئوس (Proteus)، فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوانات بوده و در شرایط خاصی بیماری‌زا واقعی می‌شوند. (1 و 2 و 3)

 

هما باكتری‌های این خانواده در شرایط هوازی و بی‌هوازی رشد كرده و به اصطلاح بی هوازی اختیاری هستند. همچنین گلوكز را تخمیر و نیترات را به نیتریت تبدیل می كنند (به استثنای اروینیا (Erwinia). عدم حضور فعالیت سیتوكروم اكسیداز در این باكتری‌ها مشخصه مهم می‌باشد، چرا كه آنترو باكتریاسه را از بسیاری از باسیلهای گرم منفی غیر تخمیر كننده (هوازی مطلق) متمایز می‌نماید همه باكتری‌های این خانواده بجز شیگلا كاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31)

 

طبقه‌بندی خانواده آنترو باكتریاسه بیش از سایر میكروارگانیسم ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.  تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی كه در حال حاضر بیش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند كه خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باكتری روده‌ای ، پاتوژن‌های مهمی برای انسان بوده و از نمونه‌مرضی جدا می‎شوند. 72 گونه دیگری به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاییكه باكتریهای روده‌ای هاگ ایجاد نمی‌كنند به آسانی در اثر حرارت و غلظت‌های كم مواد ضد عفونی كنتده و باكتری كش معمولی از بین می‌روند. در این ارتباط تركیبات هالوژنه فرم آلوئید، بتا گلوتار آلدئید و مواد فنلی اثر باكتر كشی روی باكتریها دارند.

 

طبقه‌بندی سالمونلاها

 

را با روش‌های مختلف تقسیم می‌نمانید. یكی از این روشها تقسیم‌بندی از روی میزبان سالمونلا می‌باشد.كه در این حالت سالمونلاها به سه دسته تقسیم می‎شوند.

 

1- سروتیپهایی از سالمونلا كه به شدت به بدن انسان عادت یافته‌اند مانند سالمونلاتیفی، پاراتیفی A ، پاراتیفی B  و پاراتیفی C و سالمونلا سندای (S.sendie).

 

2- سالمونلاهایی كه به شدت به میزبان اختصاصی خود كه غیر از انسان است عادل یافته‌اند مانند سالمونلا پولوروم (pullorum)، گالیناروم  (gallinarum) كه پرندگان را را بیمار می‌نماید. سالمونلا دابلین (dublin) گاوها را آلوده می‌نماید. سالمونلا آبورتوس اكویی (S. abortus Equie) اسبها را مبتلا می‌سازد. و سالمونلا كلرا سوئیس (Cholerasuis) خوكها را آلوده می‌‌سازد. البته بعضی از سالمونلاهای فوق مانند كلرا  سوئیس برای انسان نیز بیماریزا می باشند.

 

3-   سالمونلا در این دسته قرار می‌گیرند و عامل بیماری در انسان و حیوان می‌باشند. (33)

 

روش دیگر طبقه‌بندی سالمونلاها استفاده از آنالیز ژنی آنهاست (ژنوتایپینگ)، (34)

 

روشهای دیگر شامل: فاژتایپیگ (phage typing)، بیوتاپپینگ (biotyping) و پلاسمید تایپینگ (plasmid typing) می‌باشند.

 

فاژتایپنگ (phage typing)

 

از فاژتایپینگ در تحقیقات و مطالعات اپیدمیولوژیكی در جهت ردیابی منبع عفونت استفاده می كنند چرا كه در ارتباط فوق‌‌العاده زیاد بین فاژ تایپ و منبع اپیدمی وجود دارد. روش Vi فاژتایپینگ ساملونلاتیفی اولین روش از این نوع بود كه در سال 1938 به وسیله كرایجی و ین (Craigie & Yen)

 

ابداع شد و هنوز هم در بسیاری از زمینه‌ها منحصر به فرد است.(5)

 

فاژتایپینگ سالمونلا تیفی با تعیین حساسیت كشت این باكتری به یك سری از واریانتهای فاژ II ، Vi كه به سویه‌های مختلف باسیل تیفوئید حدت یافته‌اند، صورت می‌گیرد در جدول كه در چند سال اخیر منتشر شده 1065 فاژتیپ از سالمونلا تیفی مشخص شده كه آنها را به حروف یا اعداد نشان می‌ دهند سویه‌‌های فاژتیپ A به فاژهای Vi حساسند. در صورتیكه برخی دیگر از فاژتیپها تنها به یك یا چند فاژ حساست دارند. نظیری پور در سال 1355 ، در 110 سوش جمع‌آوری شده سالمونلاتیفی در ایران، به هشت فاژتیپ برخورد  كرده است كه بیشترین درصدآن مربوط به فاژتیپهای  E1  و A بوده است. (1)

 

به هر حال Vi فاژتاپینگ نیز محدودیتهایی دارد. به طوریكه یك چهارم سویه‌های با آنتی ژن Vi استحاله یافته بوده و از الگوی طبقه‌بندی خاصی مطابعت نمی‌كنند. فاژتایپینگهایی كه معمولاً در سر تا سر جهان دیده می‌شوند.و

 

عبارتند از: . وقتی كه یك فاز تیپ غیر متداول و اگزوتیك در كشوری كه فاقد آن است، ظاهر شود، تعیین منبع عفونت با عطف توجه به مهاجرانی كه از كشوری كه آن فاژتیپ در آنجا اندمیك است،‌آسان خواهد شد. بنابراین زمانی كه ژاژتیهای   كه در شبهقاره هند اندمیك هستند، در كشور انگلیس ظاهر شوند. قطعاً منبع عفونت افرادی هستند كه از كشورهای هند، پاكستان، بنگلادش به این كشور مهاجرت نموده‌اند. فلیكس (Felix) در سال 1956 و گالو (Galo) در سال 1959 سیستمی را برای فاژتایپینگ سالمونلا تیفی موریوم ابداع نمودند كه مبنای مطالعات بین‌المللی در زمینه اپیدمیولوژی این باكتری است. این سیستم در ابتداد تنها دارای 34 فاژتیپ بود. در صورتی كه در حال حاضرب بیش از 232 تیپ در سالمونلا تیفی موریوم شناسایی شده است. برخی از این فاژتیپها معمولاً در میزبانهای حیوانی خاص مشاهده می شوند، از این رو می‌توان ارتباط نزدیكی بین فاژتیپ مسئول عفونتهای انسانی و گونه حیوانی كه آن فاژتیپ بیشتر در آن دیده می‌شود برقرار نمود كه در شناسایی سریع منابع احتمالی عفونتهای انسانی ارزشمند است. فاژتیپ چهار سالمونلا انتریتدیس چند سالی است كه مشكلات زیادی در كشورهای اروپای مركزی و غربی به وجود آورده است. اخیراً تلاشهایی در جریان است تا جداول فاژتیپ یك سویه را با تعویض جایگاه پذیرنده موجود در سطح باكتری و یا به وسیله رمز كردن اندونوكلاز تعیین حدودی، تغییر دهند. (1)

 

علائم روی لاشه (Post mortem exanination of chikcks)

 

جراحات بیماری پلوروم در جوجه‌ها نسبت نزدیك با سن جوجه، شدت بیماری، سیر بیماری، (شكل حاد  مزمن) دارد. جوجه‌هائیكه در روزهای اول زندگی یعنی پس از خارج شدن از تخم تلف شده باشند، ممكن است جراحات و تغییرات مشخص (ماكروسكوپیك) نشان ندهند ولی معمولاً تغییرات از قبیل بزرگ شده و پرخونی كبد و ریه، تراكم مواد سفت و زرد رنگ در روده كور و در كیسه زرده ممكن است لكه‌های خون و یا مواد پنیری شكل و غلیظی تجمع كرده باشند. در صورتیكه دوره بیماری طولانی و سن جوجه تلف شده زیاد باشد، در كالبد گاشئی ندولهای پراكنده  در كبد، ریه، دیواره قلب و سنگدارن مشاهده شده، و جراحات ریه به تنهائی نشان دهنده پلوروم در جوجه مرغها نمیباشد.

 

ولی باید بخاطر داشت، ندولهائی كه در پلورز جوجه ها در كالبد گشائی در اعضای مختلف مشاهده می‌شود، در بیماری آسپرژیلوس نیز دیده شده كه با كمك آزمایشگاه میتوان آنها را از هم تفكیك كرد.

 

علائم بیماری در مرغهای بالغ (Symptoms in adults)

 

در مرغان بالغ پلوروز اثر در روی تولید تخم مرغ،  باروری و قابلیت تفریق می‌گذارند.

 

فرم حاد بیماری در مرغان بالغ كمتر گزارش گردیده، تلفات آن حدود 20 درصد ولی اكثر آنها را ناقلین تشكیل می‌دهند. فرم حاد بیماری در مرغان بالغ موقعی دیده می‌شود كه خوراكی آلوده به مصرف تغذیه برسد.

 

علائم بیماری در فرم حاد شیه به علائم تیفوئید مرغان مانند افسردگی بی اشتهائی، رنگ پـریدگی تاج و اسهال بوده كه در مدت چند روز پس از بروز علائم بیماری تلف می‌شوند.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

مقدمه ...............................................................................................................

 

فصل اول .........................................................................................................

 

كلیات ................................................................................................................

 

تاریخچه سالمونلا.............................................................................................

 

شكل سالمونلا...................................................................................................

 

خصوصیات محیط كشت..................................................................................

 

خواص بیوشیمیایی...........................................................................................

 

ساختمان پادگنی سالمونلاها.............................................................................

 

اهمیت پرگنه‌های S,R در آزمایشهای سرمی....................................................

 

تغییرات پادگنی..................................................................................................

 

فرمول آنتی ژنتیك............................................................................................

 

طبقه بندی سالمونلاها.......................................................................................

 

طبقه‌بندی سالمونلاها........................................................................................

 

طبقه‌بندی كامفم- وایت.....................................................................................

 

حساسیت نسبت به باكتریوفاژها.......................................................................

 

مقاومت ............................................................................................................

 

سهم..................................................................................................................

 

بیماریزائی و مكانیسم عمل آن..........................................................................

 

فصل دوم..........................................................................................................

 

سالمونلوز در پرندگان......................................................................................

 

وسعت واگیری و پراكندگی سالمونلا...............................................................

 

دوره بیماری.....................................................................................................

 

اپیدمیولوژی سالمونلا.......................................................................................

 

راههای انتقال بیماری.......................................................................................

 

كیفیت بیماریزائی سالمونلا................................................................................

 

علائم بیماری.....................................................................................................

 

كلیات سالمونلوز در پرندگان............................................................................

 

بیماری پلوروم (اسهال سفید)...........................................................................

 

عامل بیماری.....................................................................................................

 

طرز واگیری بیماری پلوروم............................................................................

 

انتقال بیماری....................................................................................................

 

علائم بیماری و دوره آن..................................................................................

 

علائم روی لاشه...............................................................................................

 

علائم بیماری در مرغهای بالغ..........................................................................

 

علائم كالبد گشائی.............................................................................................

 

تشخیص پلوروم...............................................................................................

 

كنترل و پیشگیری در جوجه ‌مرغها..................................................................

 

كنترل و پیشگیری در بالغین.............................................................................

 

درمان ناقلین ....................................................................................................

 

تیفوئید مرغان...................................................................................................

 

عامل بیماری.....................................................................................................

 

خصوصیات كشت.............................................................................................

 

خصوصیات بیوشیمایی.....................................................................................

 

بیماریزائی در انواع پرندگان ............................................................................

 

سربیماری.........................................................................................................

 

نشان‌های بیماری..............................................................................................

 

آثار كالبد گشائی...............................................................................................

 

تشخیص ...........................................................................................................

 

كنترل و پیشگیری ............................................................................................

 

واكسیناسیون....................................................................................................

 

بیماری پاراتیفوئید پرندگان...............................................................................

 

شیوع، انتشار و اثرات اقتصادی بیماری 

 

سبب شناسی.....................................................................................................

 

مواد لازم جهت رشد........................................................................................

 

شكل پرگنه‌ها....................................................................................................

 

خواص شیمیایی................................................................................................

 

مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی و فیزیكی ....................................................

 

قدرت زندگی پاراتیفوئیدها در بسر، مواد غذائی و گرد و خاك.......................

 

قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه كشی......................

 

مدت پایداری در خاك،‌ آب و گیاهان................................................................

 

مدت پایداری در روی پوسته تخم مرغ و محتویات آن....................................

 

مقاومت در مقابل آنتی بیوتیك و داروهای ضدعفونی......................................

 

ساختمان پادگنی...............................................................................................

 

فرمول پادگن و پراكندگی سالمونلاها در طیور ...............................................

 

زهرابه...............................................................................................................

 

بیماریزائی ........................................................................................................

 

بیماریزائی در پرندگان جوان............................................................................

 

بیماریزائی در پرندگان بالغ...............................................................................

 

واگیری پارا تیفوئید...........................................................................................

 

طرز انتقال بیماری بوسیله ناقلین و حاملین......................................................

 

انتشار مستقیم عامل بیماری بوسیله تخمدان آلوده..........................................

 

آلودگی از طریق پوسته تخم مرغ.....................................................................

 

علائم بیماری.....................................................................................................

 

شكل حاد بیماری در جوجه مرغها .................................................................

 

جراحات كالبد گشائی........................................................................................

 

تشخیص ...........................................................................................................

 

جدا كرد عامل بیماری و تشخیص آن .............................................................

 

سرولوژی.........................................................................................................

 

درمان پیشگیری و كنترل ................................................................................

 

بهداشت تخم مرغ و وسایل جوجه‌كشی............................................................

 

تولید تخم مرغ، جمع آوری و نگهداری آن ......................................................

 

بهداشت گله مادر..............................................................................................

 

طرز ضدعفونی تخم مرغها...............................................................................

 

تمیز نمودن ماشین و اتاق جوجه كشی............................................................

 

بهداشت محیط جوجه كشی..............................................................................

 

شرایط بهداشتی در طول پرورش جوجه.........................................................

 

آزمایشات سرولوژیكی.....................................................................................

 

ایمنی ساختن ....................................................................................................

 

بیماری آریزونوز..............................................................................................

 

انتقال، ناقلین، مخازن........................................................................................

 

درمان و پیشگیری............................................................................................

 

فصل سوم........................................................................................................

 

درمان سالمونلوز در طیور...............................................................................

 

كنترل و پیشگیری سالمونلوز در طیور............................................................

 

واكنشهای سالمونلا در طیور...........................................................................

 


قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1