پاورپوینت های علوم پایه

تصویرسازی بخشی از داستان سودابه و سیاوش شاهنامه فردوسی  (اسطوره‌های نجیب از خیال تا ظهور) «گفتنی» ققنوسِ اساطیری ایرانیان چون دیرزمانی را می‌زیید، و رخوتِ پیری شوق عروجش را از او باز می‌ستاند  ، خود را به تلی از آتش می زند و از میان خاكسترِ هستیِ خویش ققنوس بر می خیزاند جوان و شاداب كه اوجِ پروازش فراتر از اوجِ پیشین است و انبوه تجربیاتش گنجینه‌ای است غنی كه او را باز می دارد از ورطه‌های سقوط و اُفول، و ققنوس اسطوره‌ایِ ایران زمین سالیان بلندنشسته…

تصویرسازی بخشی از داستان سودابه و سیاوش شاهنامه فردوسی

تصویرسازی بخشی از داستان سودابه و سیاوش شاهنامه فردوسی  (اسطوره‌های نجیب از خیال تا ظهور)

«گفتنی»

ققنوسِ اساطیری ایرانیان چون دیرزمانی را می‌زیید، و رخوتِ پیری شوق عروجش را از او باز می‌ستاند

 

، خود را به تلی از آتش می زند و از میان خاكسترِ هستیِ خویش ققنوس بر می خیزاند جوان و شاداب كه اوجِ پروازش فراتر از اوجِ پیشین است و انبوه تجربیاتش گنجینه‌ای است غنی كه او را باز می دارد از ورطه‌های سقوط و اُفول، و ققنوس اسطوره‌ایِ ایران زمین سالیان بلندنشسته بر بلندای قامتِ ستونِ پُر غرورِ تخت جمشید به نظاره و به مشاهده دیده است عروجِ نخستین امپراطوری جهانی را كه بر بنیادهای عدالتِ بشری شكل گرفته، بیگانه با كینه توزی‌ها، آشنا با همدلی ها و هم سو با والاترین اندیشه‌ها.

امپراطوریِ كه در یك كران از جوششِ دریای نیل گرمی می گرفت و بسترِ آرامِ اروند را در آغوش داشت و دردیگر كران تا فراسوی آسیای صغیر و تا خاكِ مقدونیه پیش می رفت و از دیگر سوی دریای كژبین یا قزوینِ امروزی‌اش دامنه های البرز كوهِ او را به تر نمی‌نوازش می داد.

اما بیگانه‌ای ناآشنا با خوی مردمان، ستونِ امپراطوری‌ای را فرو ریخت كه ققنوسِ پیروزمان دیده، بر آن به غرور تكیه زده بود ولی نماد ایرانی دیگر بار در آتش فرو رفت و امپراطوری پُر نشاط‌ ترِ اشكانیان از آن آتش سر برآورد و چون این دومین نیز به پیری رسید، ققنوسِ ایرانیان شكوهمندترین توانِشِ خود را به جهان عرضه داشت، امپراطوری خسروانِ ساسانی، امپراطوری‌یی بنیاد گرفته بر ارزش های دینی فردایی كه نمادی بود از دادگستری و انسان دوستی كه دیرزمانی پایدار ماند با پیشوائیِ عدالت جوئیِ نوشیروانی و شكوهِ فرزانگیِ بزرگمهری.

ظهورِ اسلامِ جوان آیین امپراطوری آخرینِ ایرانیان را به غبارِ فراموشی نسپرد كه ماهیتِ آن را دگرگون گرداند و دیری نپایید كه از میانِ آتش و دودِ برخاسته از آتش فشانِ حادثه امپراطوری ایرانی، دیگر بار پای گرفت، این بار در قلمرو فرهنگِ امپراطوری‌یی كه بر بال‌های لطیفِ زبانِ فارسی خوش جای گرفت در پرواز به اوج ها. زبانی كه مِحمِلی شد برای والاترین اندیشه‌ها.

این زبان سپاهِ كلام و اندیشه خود را تا فراسوی بالكان در اروپا به پیش بُرد و از دیگر سوی مرزهای چین و كاشغر و همه آسیای صغیر و شبه قاره هند را در نوردید.

در این فرهنگ جهانگشاست كه اندیشه والاترین گوهرِ آدمی شمرده می شود و ارجمندترین هبه‌یی كه خداوند به انسان به ودیعت سپرده. فرهنگی كه خداوندگارش را می ستاید در مقامِ پدید آورنده جهان و خرد.

                 به نام خداوند جان و خرد                        كزین برتر اندیشه برنگذرد

فرهنگی كه دستیابی به همه هستی را با ابزارِ دانش ممكن می سازد.  

             درخت تو گر بارِ دانش بگیرد                        به زیر آوری چرخ نیلوفری را

فرهنگی كه اندرزت می دهد مهرورزی را.

           به هوش باش دلی را از سهو نخراشی               به ناخُنی كه توانی گره‌گشایی كرد

و شاعرِ امروز و فردایش می‌گویدت: دل من دیرزمانی است كه می پندارد.

دوستی نیز گُل است مثلِ نیلوفر و ناز ساقهِ تُردِ ظریفی دارد.

بی‌گمان سنگ دل است آن كه روا می دارد جانِ این ساقهِ نازك را دانسته بیازارد.

و این فرهنگِ غنی و انسانی كه تشنه عدالت، شیفته مهر و جستجوگرِ انسانیت است، دریغ است جهانی نشود كه ققنوسِ ایرانی دیگر بار تن به آتش سپرده است.

من ...

به دلیل استعداد و عشقی كه به هنر داشتم و با صعه‌ای كه خانواده و آشنایانم بر آن می‌گذاشتند به قصد جلوگیری از هرز رفتن این ذوق، به عنوان ودیعه الهی و نادیده گرفتن شدنِ آن، پا به عرصه‌ بی كران هنرگذاشتم و سر از پا ناشناخته شروع به فعالیت در این وادی بی‌كران كردم.

به دست آوردن عنوان و رتبه و مقام علمی و عملیِ نخست كشوری در میان هنرجویانِ تمامی هنرستان‌های وطن به عنوان تأییدیه‌ای كه ماحصل نظر جمیع استادان و پیش كسوتان این فن نسبت به آموخته‌هایم بود. به من آموخت كه هرگز ناامیدی را به خود راه نداده و همچنان در نبرد با سختی‌ها و موانع پیش بروم.

دركِ آزادی عملی كه در هنر گرافیك وجود دارد روز به روز بیش‌تر تشویقم می كنم تا در ماندن و كار كردن در این رشته ارزشمند پافشاری كنم.    دریای بیكران باشی یا گودال كوچك آب فرقی نمی‌كند. زلال كه باشی آسمان در توست.

 

«مقدمه»

روح انسان آشوبگر است و ساختار شكن، و با بی‌پروایی هستیِ پیرامونِ خود را دگرگون می سازد. در پیِ مفاهیم تازه، اندیشه‌ها و مكاتبِ گذشته را در هم می ریزد. جویای تغییر و نیل به تعالی است. شیفته زیبایی و قدرت به هُنر روی می آورد تا زیبایی بیافریند.

با التیامِ دردهایش قدرت بگیرد و خود را در آینه‌ی آن بنگرد. حال آن كه باتلاقِ روزمرگی و تكرار دهان می‌گشاید و انسان را از امید، آرزو و تلاطم تهی می كند. تقاضای بیش‌تر برای رهایی، فرو رفتن در كامِ نیستی است. از همین رو نو نگری، خلاقیت و تغییرپذیری لازمه ماندگاری و ادامه حیاتِ هر پدیده است. رُكود رِكود می آورد و حركت حركت.

 

فهرست مطالب:

 

گفتنی ...........................................................................................................

معرفی‌نامه ...................................................................................................

مقدمه ..........................................................................................................

فصل اول: ....................................................................................................

تاریخچه تصویرسازی ................................................................................

تصویرسازی (تعریف) ................................................................................

اهداف تصویرسازی ...................................................................................

طبقه‌بندی انواع تصویرسازی .....................................................................

تكنیك‌های تصویرسازی .............................................................................

مداد رنگی ...................................................................................................

فصل دوم: ...................................................................................................

خلاقیت ذهنی در برابر الهام .......................................................................

خلاقیت ........................................................................................................

سنت شكنی، بدعت، نوآوری .......................................................................

معیار شناخت حس فردی ...........................................................................

كلام آخر .....................................................................................................

فصل سوم: ..................................................................................................

مردم شناسی دینی هنر و پرسش‌های هنرمندان ........................................

فصل چهارم: ................................................................................................

تجلی رنگ در هنر .......................................................................................

طراحی ........................................................................................................

تصویرسازی ..............................................................................................

هنر گرافیك .................................................................................................

فصل پنجم: .................................................................................................

قدمت دیرینه ................................................................................................

انتخاب شاهنامه ..........................................................................................

تصویرسازی برای شاهنامه .......................................................................

میزان موفقیت .............................................................................................

مقطع كار و آفرینش هنری .........................................................................

گزارش كار .................................................................................................

فردوسی و شاهنامه‌اش ..............................................................................

ویژگی‌های هنری شاهنامه ..........................................................................

تصویرسازی در شاهنامه ..........................................................................

بخش‌های اصلی شاهنامه ............................................................................

و در انتها نگاهی بر داستان سودابه و سیاوش

قیمت فایل فقط 5,200 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1