loading...

پاورپوینت های علوم پایه

بررسی آثار شاخص نقاشی‌های دیوید هاکنی مقدمه: طبیعت مادر هنرهاست. به خصوص در هنرهای تجسمی و نقاشی. طبیعت پایه است و باید آن را شناخت و برای رسیدن به مراحل بعدی از جمله انتزاع، از آن عبور کرد.&n

سید محمد میرعالی بازدید : 52 چهارشنبه 08 شهريور 1396 نظرات (0)

بررسی آثار شاخص نقاشی‌های دیوید هاکنی

مقدمه:

طبیعت مادر هنرهاست. به خصوص در هنرهای تجسمی و نقاشی.

طبیعت پایه است و باید آن را شناخت و برای رسیدن به مراحل بعدی از جمله انتزاع، از آن عبور کرد.

 

 

دیوید هاکنی از جمله نقاشانی است که طبیعت را خیلی خوب می‌شناسد و در مسیر کارش گزینش‌‌های هنرمندانه‌ای از آن بروز می‌دهد.

ترکیب‌بندی‌های موجز و خوش‌فرم و در عین حال ساده نشانگر این می‌باشد. در این رساله دوره‌های مختلف کاری و هنری دیوید هاکنی، روش‌ها و شیوه‌های مختلف و متنوع هنری وی را در حد توان خود با راهنمایی مفید استاد راهنمایم بررسی نموده‌ام.

در فصل اول قبل از هر چیز به شرایط دنیای نو در عصر حاضر اشاره شده است و چون دیوید هاکنی در دورانی زندگی کرده که مدرنیسم و پست‌مدرنیسم حاکم بوده، به تعاریفی از این دو واژه پرداخته شده.

درک نوین هاکنی از هنر نقاشی نشان از این دارد که وی مدرنیسم و در واقع شرایط دنیای نو را در زمان و مکان خود یافته است. با اینکه آن بنیان حسی و زیبایی شناسانه‌ای که پایه و اساس مدرنیسم است در کار وی وجود دارد اما از طرفی آن جنبه عصیان و تقابل که مدرنیسم با سنت دارد و هر نوع گرایش به سنت را رد می‌کند، هاکنی در آثارش راه می‌دهد البته این کنش از سوی وی آگاهانه است. در واقع همانطور که نقاشان پست‌مدرن سنت را از جهان هنری خود حذف نمی‌کنند و برگشتی متناسب با زمان و مکان و عمدتاً فنی و متریالی با سنت دارند (نه ساختاری)، از این زاویه دیوید هاکنی هم مستثنا نیست ـ مشعوف بودن هاکنی به جنبه‌های جالب جهان محسوس و بویژه تکنیک‌های این هنرمند از جمله شباهت‌های اجرایی وی از این نظر همچون نقاشان رنسانس پیشین که با تکنیک «تمپرا» کار می‌کردند مانند «پیرو دلا فرانچسکا» برخورد خلاقانه هاکنی را با مقوله پست‌مدرن در زمان خود نشان می‌دهد.

در فصل دوم به این نکته اشاره شده که در میان طراحان معاصر کمتر طراحی است که در زمینه طراحی و حتی تصویرسازی به اندازه دیوید هاکنی کار کرده باشد. همچنین به توضیح در مورد خاصیت‌های عناصر بصری از جمله خط ـ سطح و بافت و ریتم و ... پرداخته شده که به طرز فوق‌العاده‌ای در کارهای هاکنی می‌بینیم. همچنین گزینش‌هایی که خاص نگاه هاکنی است.

شاید در نگاه اولیه و ظاهر بعضی از طراحی‌ها و نقاشی‌های هاکنی طبیعت‌گرایانه و یا رئالیستی (به عنوان یک سبک نه یک روش عام هنری) به نظر بیاید اما با کمی تعمق متوجه ساماندهی دقیق و چند بعدی در آن، در یک وحدت کلی می‌شویم.

در فصل سوم به این مهم دست می‌یابیم که هاکنی در ارتباط با طراحی صحنه و نقاشی چقدر نوآوری کرده مثلاً یک صحنه از واقعیت را که همه به راحتی از کنارش می‌گذرند او با طرز فوق‌العاده و زیبایی در آن دخل و تصرف می‌کند و آن را به تصویر می‌کشد. به بیان دیگر با چیدمان جدیدی از فیگور و اشیاء در ترکیب‌بندی تفسیر جدیدی را از انسان‌ها و محیط پیرامونشان می‌کند.

روش تحقیق در این نوشته از طریق مراجع معتبر و در دسترس بوده که امیدوارم برای خوانندگان و دانشجویان موثر باشد.

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

فصل اول 1ـ1 مدرنیسم و مسائل تازه..................................................................................................... 2

1ـ2 پست‌مدرنیسم.......................................................................................................................................... 16

فصل دوم 2ـ1 واقعیت و تأثیر آن بر آثار دیوید هاکنی..................................................................... 24

2ـ2 عملکرد خط و ارتباط آن با طراحی................................................................................................... 35

فصل سوم 3ـ1 هاکنی و کاوش در بیان هنری..................................................................................... 60

3ـ2 نقاشی و عکاسی از زبان هاکنی.......................................................................................................... 70

3ـ3 هاکنی و ابداع و نوآوری........................................................................................................................ 73

3ـ4 هاکنی و طراحی صحنه........................................................................................................................ 82

3ـ5 گستره دیداری نگاه هاکنی بر واقعیت.............................................................................................. 93

فصل چهارم 4ـ1 نتیجه‌گیری.................................................................................................................... 103

4ـ2 تصاویر نقاشی (نمونه کار)..................................................................................................................... 104

4ـ3 فهرست منابع و مآخذ............................................................................................................................ 117

4ـ4 فهرست منابع و مآخذ لاتین................................................................................................................ 118

4ـ5 فهرست تصاویر......................................................................................................................................... 119

4ـ6 گزارش کار عملی.................................................................................................................................... 121

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

1ـ تصویر(1ـ1)دست تسلیم عقل می‌گرددـ قسمتی از اثر (افسانه یونانی که سرچشمه نقاشی را به یاد می‌آورد)...... 22

2ـ تصویر (1ـ2) نقاشی با برداشتی از دست تسلیم عقل می‌گردد ـ برگرفته از گالری وست میتر، نیویورک (احتمالاً اثر دیدیو هاکنی)                     22

3ـ تصویر (2ـ3) پرواز به مناظر سویس، ایتالیا ـ دیوید هاکنی ـ رنگ روغن ـ 1962.................................. 31

4ـ تصویر (2ـ4) رقص چاچا در ساعات اولیه 24 مارس ـ دیوید هاکنی ـ رنگ روغن ـ 1961               34

5ـ تصویر (2ـ5) بیایید امشب برویم به ... دیوید هاکنی ـ رنگ روغن  1960.............................................. 37

6ـ تصویر (2ـ6) سه خط با سرعت‌های متفاوت............................................................................................... 38

7ـ تصویر (2ـ7) پرتره خانم لینی ـ اثر اسکات کوکوشکا ـ مدادرنگی............................................................ 38

8ـ تصویر (2ـ8) پرتره واعظ ـ اثر رامبراند ـ قلم و گچ..................................................................................... 39

9ـ تصویر (2ـ9) فیزیکدان، روبرت اوپنهایمر ـ اثر بن شان............................................................................. 39

10ـ تصویر (2ـ10) حرکت خط......................................................................................................................... 41

11ـ تصویر (2ـ11) مفهوم حرکت در جهات مختلف بر روی شکل‌های دایره، بیضی و مربع                  41

12ـ تصویر (2ـ12) ترکیب‌بندی عناصر مستدیر، فشرده، دورگشته، مخالف، کوچک و تیز، و غیره          41

13ـ تصویر (2ـ13) نمونه‌هایی از حرکت‌های متفاوت خط............................................................................. 45

14ـ تصویر (2ـ14).............................................................................................................................................. 45

15ـ تصویر (2ـ15).............................................................................................................................................. 45

16ـ تصویر (2ـ16) گیتار ـ کتاب و روزنامه ـ اثر خوان گریس........................................................................ 46

17ـ تصویر (2ـ17).............................................................................................................................................. 46

18ـ تصویر (2ـ18) مادر و فرزند اثر سانودی پیتر ........................................................................................... 46

19ـ تصویر (2ـ19).............................................................................................................................................. 49

20ـ تصویر (2ـ20) سگ ـ اثر جان آگوست...................................................................................................... 49

21ـ تصویر (2ـ21) طراحی مرزی با یک خط اثر پابلو پیکاسو........................................................................ 49

22ـ تصویر (2ـ22) اتود اولیه برای تابلو گرنیکا ـ پیکاسو................................................................................ 51

23ـ تصویر (2ـ23) گرنیکاـ اثر پیکاسو.............................................................................................................. 51

24ـ تصویر (2ـ24) پیتر در سانتاکروز ـ هاکنی 1966..................................................................................... 54

25ـ تصویر (2ـ25) پیتر در هتل پلازا، سانتاکروز ـ هاکنی 1966.................................................................. 54

26ـ تصویر (2ـ26) مرد آرام ـ هاکنی 1965..................................................................................................... 55

27ـ تصویر (2ـ27) پیتر ـ اثر هاکنی................................................................................................................. 56

28ـ تصویر (2ـ28) پیتر در حال مطالعه، کالیفرنیا ـ اثر هاکنی 1966.......................................................... 56

29ـ تصویر (2ـ29) طراحی از گنجینه کتابخانه مکزیکوسیتی ـ اثر هاکنی.................................................... 57

30ـ تصویر (2ـ30) پرتره گریگوری ـ هاکنی 1985 ........................................................................................  57

31ـ تصویر (2ـ31) شاگرد ـ هاکنی ـ اِچینگ 1973 .....................................................................................  58

32ـ تصویر (2ـ32) استودیوی رمبروک ـ هاکنی 1985 ................................................................................  58

33ـ تصویر (2ـ33) من و والدینم ـ هاکنی، رنگ روغن روی بوم ـ 1975 ..................................................  65

34ـ تصویر (3ـ34) فتوکلاژ ـ هاکنی ـ 1983 .................................................................................................  73

35ـ تصویر (3ـ35) سه اثر از دوران دهه 70 هاکنی با گرایش ناتورالیستی ـ اکریلیک و مدادرنگی          74

36ـ تصویر (3ـ36) کدبانوی بورلی‌هیلز ـ هاکنی اکریلیک ـ 1966 ................................................................  78

37ـ تصویر (3ـ37) طبیعت بی‌جان روی میز شیشه‌ای ـ هاکنی ـ اکریلیک 1971 ....................................  80

38ـ تصویر (3ـ38)، (3ـ39) ............................................................................................................................. 89

39ـ تصویر (3ـ40)، (3ـ41) .............................................................................................................................  90

40ـ  تصویر (3ـ42)، (3ـ43) ............................................................................................................................  91

41ـ تصویر (3ـ44)، (3ـ45) .............................................................................................................................  92

42ـ تصویر (3ـ46) آقا و خانم پرسی و کلارک ـ هاکنی اکریلیک ـ 71 ـ 1970......................................... 98

43ـ تصویر (3ـ47) کانتر جور به سبک فرانسوی ـ هاکنی ـ رنگ روغن ـ 1974 ........................................  100

قیمت فایل فقط 6,700 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 6
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 54
 • آی پی دیروز : 227
 • بازدید امروز : 183
 • باردید دیروز : 308
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 687
 • بازدید ماه : 2,216
 • بازدید سال : 57,887
 • بازدید کلی : 420,625