پاورپوینت های علوم پایه

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماریخواص مواد :خواص  فـیزیکی خواص شـیمایی   به خصوصیات و یژگیها مواد و مصالح ساختمانی یاز قب ل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـیت هـدا تیحرارت یکیو الکتر یکیزیو .... خواص ف مواد گو یند.  -1-1 جرم مخصوص: جرم واحد حجم مصالح یکپارچه و توپر است، که نسبت به وزن به حجم متراکم شده جسم است. -1-2 جرم مخصوص فضایی: جرم واحد حجم مصالح در حالت طب یعی (به همراه خلل و فرج آن) است کـه نسـبت بـهوزن حجم در حالت عادی . جسم است  -1-3 جرم…

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

سید محمد میرعالی بازدید : 46 دوشنبه 13 شهريور 1396 : 17:56 نظرات ()
جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری

جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری


خواص مواد :

خواص  فـیزیکی 

خواص شـیمایی 

 به خصوصیات و یژگیها مواد و مصالح ساختمانی یاز قب ل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـیت هـدا ت

یحرارت یکیو الکتر یکیزیو .... خواص ف مواد گو یند. 

 -1-1 جرم مخصوص: جرم واحد حجم مصالح یکپارچه و توپر است، که نسبت به وزن به حجم متراکم شده جسم است. 

-1-2 جرم مخصوص فضایی: جرم واحد حجم مصالح در حالت طب یعی (به همراه خلل و فرج آن) است کـه نسـبت بـه

وزن حجم در حالت عادی . جسم است 

 -1-3 جرم مخصوص فضایی مصالح دانه یا (شن و ماسه، سیمان، آهک و...): که در ایـن حالـت عـلاوه بـر حجـم

یخال داخل دانه یها حجم خال یما ب ن دانه یها مجاور هم در محاسبه جرم منظور م . یشود 

 -1-4چگالی : ینسبت حجم مصالح که از مواد متراکم تشکیل شده یا به عبارت نسبت جرم طب یعی بـه جـرم

متراکم آن را چگالی گو یند. 

: -1-5 تخلخل یدق عقاً بر یکس چگال ینسبت حجم مصالح که ا یز فضاها یخال یتشک ل شده اسـت. (100× یچگـال 1- )=

تخلخل 

 -1-6 یقابل ت جذب آب: یتیخصوص از مصالح که نشان دهنده جذب بخار آب از هوا است. که بسـتگی یبـه دمـا هـوا –

یرطوبت نسب نوع خلل و فرج، تعداد و ابعاد آن یها و... بسـتگ دارد. از نظـر جـذب آب مـواد بـه دو دسـته کلـی یتقسـ م

یم شوند: 

تست ها ی نمونه خواص مواد 

 1ـبـه خصوصـیات و یژگـیهـا مـواد از قبیـل جـرم مخصـوص، تخلخـل، قابلیـت جـذب آب و غیـره

خواص............مواد می گو یند. 

 -1 فیزیکی 2- مکانیکی 3- شیمیایی 4- هیچکدام

جرم واحد حجم مصالح ی یکپارچه یا توپر ا همان نسبت وزن به حجم متراکم شده جسم را چه می یگو ند؟

 -1 جرم مخصوص -2 جرم مخصوص فضایی -3 ییجرم فضا 4 - یه چکدام 

 3ـ یقابل ت جذب آب مواد به کدام عامل وابسته است؟ 

 -1 تعداد و ابعاد حفره ها -2 یدما محیط 3 - رطوبت نسبی محیط -4 همه موارد 

 4 هـیدروفیل  به کدام مواد گفته میشود؟

 -1 مواد دفع آب -2 مواد نگهدارنده آب -3 مواد متخلخل -4 یه چکدام 

 5ـ نسبت مقاومت فشاری ی، فشار مصالح اشباع شده با آب به مقاومت آنها در حالـت خشـک را.........مـواد

می نامند و ا ین نسبت برای خاك رس ...........است.

 -1 ضر یب نرمی 2- -1 مقاومت فشاری 1- 

 -3 ضریب نرمی – صفر -4 مقاومت فشاری - صفر 

 -6 سختی سنگ گچ و توپاز به ترتیب چند می باشد؟

1- 3و7            2- 2و7             3-3و8            4-2و8

 -7 تنش چیست؟  

 -1 شدتی نیرو ی خارج وارد به جسم 2- شدت نیروی داخلی حاصل از نیروی خارجی 

 -3 میزان مقاومت یک جسم در مقابل نیرو ی وارده -4 مقاومت نهایی جسم 


  فهرست مطالب 


خواص مواد ................................................................................................................................ .....9

خواص مواد:................................................................................................................................ ......9

تستهای نمونه خواص مواد ................................................................................................ .................11

سنگ: ................................................................................................................................ ..........12

انواع گونههای سنگ: .........................................................................................................................12

انواع سنگ از نظر شکل ظاهری ................................................................................................ .............14

تست سنگ: ................................................................................................................................ ...17

آجر................................................................................................................................ .............21

روشهای تهیه خشت آجر : ................................................................................................ ..................21

مرحل پخت آجر:..............................................................................................................................22

انواع آجر: ................................................................................................................................ ......22

ب - آجر ماسه اهکی : .........................................................................................................................22

ج - آجر نسوز:................................................................................................................................ ..23

آجر غیر استاندارد را زمانی میتوان مصرف کردکه:........................................................................................24

آجرهای مناسب برای مصارف گوناگون:................................................................................................ ..... 26

تست آجر................................................................................................................................ ......26


نوع فایل:Pdf

  سایز:3.52mb

 تعداد صفحه:132

قیمت فایل فقط 4,300 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1