loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 59 سه شنبه 14 شهریور 1396 نظرات (0)

جزوه ژنتیک(قسمت اول)

 جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ژنتیک ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

علم ژنتیک 

 علم ژنتیک علم اطلاعات بیولوژیک از سلولی به سلول دیگر است. در حقیقت علم ژنتیک شاخهای از زیست شناسی است

که درباره وراثت موجودات زنده بحث میکند. 

(Gene) ژن 1-2

واحدهای وراثتی که از نسلی به نسل دیگری منتقل میشوند. ژن بخشی از مولکول DNA است که اطلاعات لازم برای

ساخت یک پلیپپتید را در خود دارد. 

(Locus) لوکوس 3 -1

به محلی که بر روی یک کروموزوم توسط یک ژن اشغال شده لوکوس یا جایگاه ژن میگویند. در یک لوکوس یک موجود

دیپلوئید دو الل در یک لوکوس روی کروموزومهای همولوگ قرار دارد. 

(Allele) الل 4 -1

به فرمهای مختلف یک ژن که در مکانهای مشخصی از یک کروموزوم قرار گرفته اند الل میگویند. همانطور که گفته

شد هر ژن بخشی از مولکول DNA است. DNA همراه با ماتریسی از پروتئین، نوکلئوپروتئین را تشکیل میدهد و به

صورت ساختارهایی به نام کروموزوم در هسته سلول سازمان مییابد. 

تمامی ژنهایی که بر روی یک کروموزوم خاص قرار دارند با هم پیوستهاند متعلق به یک گروه پیوسته محسوب میشوند. 

کروموزوم به هر جا منتقل شود همه ژنهای یک گروه پیوسته هم به همان جا منتقل میشوند. 

 سلول 5 -1

کوچکترین واحد ماده زنده است. پیکر همه موجودات از سلول تشکیل شده است. 

(Genome) ژنوم 6 -1

مجموعه ژنهای یک فرد (تک سلول) را ژنوم میگویند. 

(Genotype) ژنوتیپ 7 -1

به ترکیب ژنتیکی موجودات یا ساختار ژنتیکی یک موجود اطلاق میشود. در حقیقت ژنوتیپ کلیه ژنهایی است که از

والدین به یک موجود انتقال مییابد. 


(Phenotype)فنوتیپ 8 -1

ویژگیهای ظاهری یک موجود را فنوتیپ گویند که حاصل اثر متقابل ژنوتیپ یا محیط است. 

تستهای طبقه بندی شده 

1- اگر یاختهای در هر مرحله پاکیتن 6 عدد تترا داشته باشد، تعداد کروموزمهای آن در پروفاز اول و دوم به

ترتیب از راست به چپ برابر ................. و ....................... خواهد بود؟ 

 12 و 24 (4 12 و 12 (3 6 و 12 (2 12 و 6 (1

2- مهمترین عامل که باعث بستهبندی DNA در کروموزم هستهداران میگردد چیست؟ 

1) اسیدهای آمینه 2) اسیدهای نوکلئیک 3) پروتئینهای هیستونی 4) پروتئینهای استری 

3- کدام یک از موارد زیر در مواد سنتز مادهی ژنتیکی صادق است؟(مهندسی کشاورزی – سراسری 83) 

Primase (1 در جدا کردن آغازگرهای RNA به کار میرود. 

DNA gyrase (2 پروتئین پیچیدهای است که سنتز قطعات اکازاکی را آغاز میکند. 

Helicase (3 یکی از اجزاء Primosome در E.coli است. 

Primosome (4 برای سنتز آغازگرهای RNA در همانندسازی نیمه محافظهکارانه به کار میرود. 

4- زنی مبتلا به سندروم ترنر (XO) (کورنگ) میباشد پدر این زن کورنگ ولی مادرش هموزیگوس بارز

است. کورنگی به وسیلهی یک ژن نهفته وابسته به جنس کنترل میشود. جدایی نادرست

(Nondisjunction) در کجا اتفاق افتاده است؟ 

1) در تقسیم سلول اول یا دوم در کروموزوم جنسی مادر اتفاق افتاده است. 

2) در کروموزومهای جنسی پدر و در تقسیم اول اتفاق افتاده است. 

3) در تقسیم اول ودوم در مورد کروموزوم جنسی مادر اتفاق افتاده است. 

4) جدایی نادرست رخ نداده است. 

5- کدام یک از گزینههای زیر در مورد انسان طبیعی با 46 کروموزم صادق است؟1) اگر اووژنر طبیعی باشد از

50 اووسیت اولیه 50 عدد تخمک تولید میشود. 

2) اگر اسپرماتوژنز طبیعی باشد از 50 اسپرماتویست اولیه 100 عدد اسپرم تولید میشود. 

3) از 10 کروموزم یک اسپرم بالغ همیشه 5 عدد مادری است. 

4) گامتهای انسان ممکن است کروموزمهای مادری بیشتری نسبت به سلولهای سماتیک همان موجود داشته باشد. ژنتیک (قسمت اول) «29 »


6- کروموزم یوکاریوتها از واحدهای تسبیح مانندی به نام ............. تشکیل شدهاند. (مهندسی کشاورزی –

سراسری 84) 

1) کروماتیدها 2) کروماتینها 

3) نوکلئوزومها 4) نوکلئوتیدها 

7- گزینه صحیح در خصوص مراحل تکثیر یک سلول کدام است؟(مهندسی کشاورزی – سراسری 85) 

® G ® G S ® ® میتوز ®سیتوکینز (1 1 2 

® G ® ®S G سیتوکینز ®میتوز (2 1 2 

G (3 ® 1

 ®S G ® ®2

سیتوکینزRمیتوز

G (4 ® 1

 ® ®S G2

سیتوکینزRمیوز

8- تعداد نواحی تلومری در یک سلول دیپلوئید در حال متافاز اول میوز برابر است با: 

 2n (4 4n (3 6n (2 8n (1


پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول 

1- گزینه «2» - (متوسط) 

2- گزینه «3» - (ساده) 

3- گزینه «1» - (ساد) 

4- گزینه «1» - (ساده) 

5- گزینه «1» - (ساده) 

6- گزینه «3» - (ساده) 

7- گزینه «3» - (ساده) 

8- گزینه «1» - (متوسط) 

از آنجا که کورموزومهای یک موجود دیپلوئید در متافاز اول میوز به صورت جفت کروموزومهای دو رشتهای و هر

کروموزوم دارای دو کروماتید است و هر کروماتید 2 ناحیه تلومری دارد لذا در متافاز اول میوز نواحی تلومری برابر با 8n

میباشد


فهرست مطالب علم ژنتیک.......................................................................................................................................7

16.......................................................................................................................................... I میوز

میتوز...........................................................................................................................................20

میوز ............................................................................................................................................20

تستهای طبقه بندی شده....................................................................................................................28

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده فصل اول.......................................................................................34

ژنتیک مولکولی................................................................................................................................39

اسیدهای نوکلئیک............................................................................................................................39

42...............................................................................................................................DNA ساختمان

نامگذاری نوکلئوتیدها.........................................................................................................................43

پلی نوکلئوتیدها ...............................................................................................................................44

ساخته شدن 48........................................................................................................................... RNA

رونویسی در کولیباسیل......................................................................................................................51

سایر اینترونها ................................................................................................................................56

57..............................................................................................................................mRNA ویرایش

اسیدهای آمینه................................................................................................................................57

ساختمان پروتئین.............................................................................................................................58

کد ژنتیکی.....................................................................................................................................59

نقش tRNA در سنتز پروتئین ..............................................................................................................60

آمینواستیلاسیون (اتصال اسیدآمینه به 60........................................................................................... (tRNA

تشکیل آمینواسیل 60................................................................................................................... tRNA

تشخیص کدون................................................................................................................................61

ساخته شدن پروتئین.........................................................................................................................63

کنترل تظاهر ژن ..............................................................................................................................64

تنظیم مصرف لاکتوز.......................................................................................................................... 66

ابرانهای دیگر در 69....................................................................................................................E.Coli

مجموعه تست .................................................................................................................................71

پاسخنامه.......................................................................................................................................7


نوع فایل:Pdf

 سایز: 1.56mb

 تعداد صفحه:121

قیمت فایل فقط 4,200 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 32
 • آی پی دیروز : 95
 • بازدید امروز : 132
 • باردید دیروز : 209
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 132
 • بازدید ماه : 341
 • بازدید سال : 28,525
 • بازدید کلی : 458,315