پاورپوینت های علوم پایه

جزوه مجموعه زیست شناسی جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی     فصل اول:آب و الکترولیت     آب فراوانترین ماده موجود در سیستمهای بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد با توجه به میزان چربی بدن قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود  نکته :1 به تدریج که انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم می . شود  2: نکته 2 3 کل آب بدن به صورت مایع داخل…

جزوه مجموعه زیست شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 73 سه شنبه 14 شهريور 1396 : 21:45 نظرات ()
جزوه مجموعه زیست شناسی

جزوه مجموعه زیست شناسی

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 

 

فصل اول:آب و الکترولیت 

 

 

آب فراوانترین ماده موجود در سیستمهای بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد با

توجه به میزان چربی بدن قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود 

نکته :1 به تدریج که انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم می . شود 

2: نکته 2

3

کل آب بدن به صورت مایع داخل سلولی (ICF=Intracellular Fluid) و در داخل سلو لها است و

1

3

باقیمانده آب خارج سلولی (ECF=Extracellular Fluid) را تشکیل میدهد که از این مقدار 70٪ آب میان بافتی

، 5 25% پلاسما و ٪ مایع ورای سلولی (فضای سینوویال، مفصلی، پریکاردی، داخل چشمی، نخاعی و...) را تشکیل

میدهد. 

توانایی ایجاد پیوند هیدروژنی با دیگر مولکولهای آب، به آب خصوصیات ویژهای بخشیده است که از جملهی آن ها

کشش سطحی، چسبندگی داخلی بین مولکولها، نقطه ذوب و جوش و حرارت تبخیر بالای آن نسبت به سایر

حلالهاست. مولکولهای آب علاوه بر ایجاد پیوند هیدروژنی با خود میتوانند با بخشهای قطبی سایر مولکول های

بیولوژیک نیز پیوند هیدروژنی ایجاد کنند و همین خصوصیت، آب را به یک حلال بیولوژیک مناسب تبدیل کرده است. 

نکته :1 ات مهای F،N ،O و S و هیدروژن متصل به آنها در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش دارند. 

خواص شیمیایی آب، موجب شده است که این ماده به عنوان حلال فیزیولوژیک اصلی مواد قطبی در بدن شناخته شود. 

 -1 در داخل مولکول آب، هستهی اکسیژن، الکترونها را از اتمهای هیدروژن به سمت خود میکشد، در نتیجه آب دارای

بار الکتریکی شده و به یک مولکول قطبی تبدیل . میشود 

 -2 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب دارند، مواد قطبی یا هیدروفیل (آب دوست) . نام دارند 

 -3 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب ندارند، مواد غیرقطبی یا هیدروفوب (آب گریز) نامیده . میشوند 

مولکولهای آب توسط پیوندهای هیدروژنی که از دسته پیوندهای غیرکوالان میباشد، به یکدیگر متصل . میشوند 

 -1 پیوندهای هیدروژنی در نتیجهی جاذبهی بین بارهای مثبت جزیی اتمهای هیدروژن یک مولکول با بارهای منفی

جزیی اتمهای اکسیژن یا نتیروژن یک مولکول دیگر، ایجاد می . شوند 

 -2 پیوندهای هیدروژنی، ضعیف هستند بهطوری که در دمای 25 درجه سانتیگراد، در هر ثانیه

12

10 بار شکسته و

مجدداً تشکیل . میشوند 

آزمون خودسنجی 

1 - کدام یکازاعمال زیر ازوظایف غشایسیتوپلاسمینیست؟ 

1 ) دفع کردن اگزوآنزیم ها 2) شرکت در واکنش های انتقال الکترون 

3 ) شرکت در واکنش های فتوسنتز 4) ذخیره کردن رنگدانه های فتوسنتزی 

2 - سیتوزول عبارت است از: 

1 ) سیتوپلاسم فاقد اندامکهای سیتوپلاسمی 2) سیتوپلاسم فاقد غشاء سیتوپلاسمی 

3 ) سیتوپلاسم همراه اندامکهای سیتوپلاسمی 4) سیتوپلاسم فاقد آنیون ها و کاتیون ها 

3 - واحد اصلی تشکیل دهنده دستگاهگلژیچه نام دارد؟ 

1 ) تیلاکوئید 2) دیکتیوزوم 3) ریبونکلئوپروتئین 4 ) سیسترن

4 - کدام یکاز سلول هاییوکاریوتیفاقد میتوکندریهستند؟ 

1 ) گلبول های سفید خون 2 ) سلول های عصبی 3 ) گلبول های قرمز خون 4 ) سلول های گیاهی 

5 - کدام گزینه درمورد فاگوستیوز صحیحاست؟ 

1 ) فقط در ماکروفاژها و گرانولوسیت ها رخ می دهد. 2 ) در تمامی سلول ها رخ می دهد. 

3 ) انتخابی و با واسطه گیرنده است. 4) شامل برداشت مایع و محتویات توسط سلول است. 

6 - رخدادهای مرحلۀ S چرخه سلولیعبارتند از: 

1 ) تقسیم میتوکندری واندامک ها، تولید و ذخیره میکروتوبول ها 

2 ) جدا شدن پروتئین ها از DNA ، شروع همانند سازی DNA ، سنتز هیستون ها و سانتریول 

 3 ) سنتز RNA ، افزایش ATP و کلسترول 

4 ) سنتز آنزیم ها و پروتئین های ضروری برای سنتز DNA 

پاسخنامه سوالات 

 ( - )4 1

2- )1( 

 - )2( 3

4- )3( 

 ( - )1 5

 ( - )

 

فهرست مطالب 

 

مقدمه ................................................................................................................................ ..........15

مولکولهای زیستی.............................................................................................................................15

ایزومرهای فضایی : ............................................................................................................................15

کربن نمتقار و نامتقارن : ....................................................................................................................15

ایزومر هندسی : ...............................................................................................................................17

پیوندهای شیمیایی : ..........................................................................................................................17

19............................................................................................... (Minereal Elements ) معدنی ترکیبات

فصل اول:آب و الکترولیت ....................................................................................................................20

ریتأث آب بر ساختار لیب ومولکو ها ................................................................................................ ............21

روشهای تعیین حجم آب بدن ................................................................................................ ...............22

23..... ................................................................................................(Osmotic pressure ) اسمزی فشار

تنظیم حجم آب داخل سلولی، بین سلولی و پلاسما ......................................................................................25

27............ ................................................................................................................................ PH 

ی سیون یزا ون آب و 29........................................................................................................................ pH

بافرها................................................................................................................................ ...........30

معادلهی هندرسن – هاسلباخ:................................................................................................ ...............30

لال تیکترو ها................................................................................................................................ ....32

میتنظ تعادل آب و تیالکترول ها ................................................................................................ .............32

یاس دها و بازها ................................................................................................................................ .33

تعیین PKa بوسیله تیتراسیون : ................................................................................................ ............34

میتنظ تعادل دیاس و باز ......................................................................................................................37

اختلالات دیاس – باز..........................................................................................................................39

فصل دوم: بیومولکولها.......................................................................................................................45

کربوهیدراتها................................................................................................................................ ...45

طبقهبندی کربوهیدراتها......................................................................................................................45

ساختمان خطی ( فرم فیشر) قندها ................................................................................................ ..........46

کربن نامتقارن و ایزومری فضایی ونوری قندها .............................................................................................46

ایزومری اپیمری ( اپیمریسم)................................................................................................ .................48

نمونه سوالات تستی.........................................................................................................................364

پاسخنامه سوالات تستی ....................................................................................................................367

پاسخنامه سوالات........................................................................................................................... 373

آزمون خودسنجی........................................................................................................................... 375

پاسخنامه سوالات........................................................................................................................... 378

آزمون خودسنجی ........................................................................................................................... 380

پاسخنامه سوالات تستی ................................................................................................................... 383

 

نوع فایل:Pdf

 

 سایز: 4.43 mb

 

 تعدادصفحه:422

قیمت فایل فقط 7,200 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1