loading...
پاورپوینت های علوم پایه
سید محمد میرعالی بازدید : 67 پنجشنبه 16 شهریور 1396 نظرات (0)

کتاب رسوب شناسی رشته زمین شناسی

 

مبانی رسوب شناسی

 کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 

 

 فصل اول:

مقدمه : 

زمین از سنگهای مختلف آذرین دگرگونی و رسوبی تشکیل یافته است،حجم عمده ای از پوسته نیز از سنگ های آذریـن

و دگرگونی ساخته شده است اما آن قسمت از پوسته که در معرض دید ما قرار دارد و پوسته خارجی خوانده می شـود از

سنگ های رسوبی تشکیل شده است.سنگ های رسوبی به علت رسوب گذاری مواد به وجود آمده اند رسوب گذاری مـی

تواند از طرق مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی صورت پذیرد.انچه شناخت و اهمیت رسوبات و سنگهای رسـوبی را

مهم می کند تشکیل ذخایر بزرگ هیدروکربوری ،وجود ذخایر آب ، نهشته های فلزی و عناصری است که در این گروه از

سنگ ها وجود دارد . 

در سیکل تشکیل سنگ ها و فرسایش آنها رسوبات قسمت مهمی از این چرخه هستند که نقش مهمی را ایفا می کنند .

در تشکیل رسوبات فاکتورهای مهمی دخالت دارند که در مجموع سبب به وجود آمدن این مواد می شـوند .لـذا در آغـاز

مبحث رسوب شناسی به تعاریف و مبانی اولیه و اصلی علم رسوب شناسی خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی کاملتری

خواهیم پرداخت . 

تعاریف 

رسوب(Sediment) 

به تمامی موادی که توسط آب ، باد و یخ از پوسته جامد زمین به وجود می آیند و یا از مواد شیمیایی محلول در آب و یا

ترشح توسط موجودات به صورت لایه لایه ته نشین شوند رسوب گفته می شود. 

رسوبگذاری:(Sedimentation) 

به تمامی مکانیسم های تولید رسوب اطلاق می شود این مکانیسم ها شامل دیاژنز نمی شود. 

رسوب شناسی : (Sedimentology) 

به مطالعه علمی رسوبات که در پوسته جامد زمین هستند، گفته می شود. 

کانیها و ذرات تشکیل دهنده رسوبات 

ذرات موجود در رسوبات می تواند به طرق گوناگونی به وجود آمده باشند از فعالیتهـای آذریـن گرفتـه تـا فعالیـت هـای

 

ذرات سازنده رسوبات به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: 

الف- ذرات تشکیل دهنده آواری( تریجنوس ) 

شامل انواع کوارتز- فلدسپات-کانی های رسی- میکا- کانی های سنگین- خرده سنگ ها 

ب- ذرات شیمیایی و بیوشیمیایی 

- خرده های اسکلتی

- ذرات غیر اسکلتی شامل:پلت ،پلوئید،اووئید،پیزولیت،گریپستونها،اینتراکلست 

- کانی های تبخیری که به شکل فیزیکی حمل شده اند: در برخی از مناطق خشک، پس از رسـوب گـذاری کـانی هـای

تبخیری مانند هالیت و یا ژیپس، باد ممکن است ذرات این رسوبات را برداشته و حمل نموده و در جای دیگر تشکیل تپه

هایی از این ذرات را بدهد . 

- گلاکونیت ها 

ج - ذرات آذرآواری یا پیرو کلاستیک 

منشاء این رسوبات سنگ های آتشفشانی است . 

د- رسوبات کربن دار 

رسوباتی هستند که از تجزیه و دگرسانی غیر هوازی مواد آلی تولید می شوند . 

ذرات تشکیل دهنده آواری( تریجنوس) 

ذرات آذر آواری، دانه های مختلفی هستند که از تخریب و فرسایش مواد از خارج محیط رسوبی سرچشمه گرفته اند ایـن

ذرات در واقع دارای منشا خشکی هستند .این ذرات به صورت جامد حمل شده و ته نشین می شـوند .مهمتـرین ویژگـی

این گروه مقاومت بالای شیمیایی و مکانیکی آنهاست که سبب می شود در مقابل عوامل محیطی در برابر هوازدگی تا حد

امکان مقاومت کنند.مهمترین کانی هایی که در این گروه قرار می گیرند را به اختصار شرح می دهیم: 

 

نمونه سوالات تستی 

1- کانیهایرسیمحصول کدام یک از عوامل زیر است ؟ 

 1)هوازدگی فیزیکی 2) هوازدگی شیمیایی 3)انحلال 4) تخریب 

2- کدام یک از عوامل زیر درنوع باررودخانه تاثیر ندارد؟ 

 1)اختلاف ارتفاع 2)پوشش گیاهی 3)آب و هوا 4) سنگ مادر 

3- کوارتز ولکانیکی درنورپلاریزان داری خاموشی ..........وکوارتز پلوتونیکی دارای خاموشی ................ می باشد. 

 1)مستقیم – مستقیم 2)مستقیم – مستقیم ، موجی 

 3)مستقیم - موجی –مستقیم 4)موجی – موجی 

4- کوارتز های حاوی حباب دارای منشاء.............. می باشند. 

 1)دگرگونی 2)آذرین درونی 3)آذرین بیرونی 4)هیدروترمال 

5- وجود کانیهای سنگین روتیل ،استارولیت،دررسوبات بیانگر منشاء........................آنها می باشد: 

 1) آذرین – دگرگونی 2) دگرگونی – آذرین 3) دگرگونی –دگرگونی 4)آذرین – آذرین 

پاسخنامه سوالات تستی 

ا)گزینه 2 صحیح است .زیرا که یکی از محصولات هوازدگی شیمیایی فلدسپاتها رس می باشد. 

2) گزینه 4 صحیح است . 

3)گزینه 2 صحیح است . 

4) گزینه 4 صحیح است . 

5) گزینه3 صحیح است . 

 

نوع فایل:Pdf

سایز :3.20 MB

 تعداد صفحه:184 

مبانی رسوب شناسی
 فصل اول:
مقدمه : 
زمین از سنگهای مختلف آذرین دگرگونی و رسوبی تشکیل یافته است،حجم عمده ای از پوسته نیز از سنگ های آذریـن
و دگرگونی ساخته شده است اما آن قسمت از پوسته که در معرض دید ما قرار دارد و پوسته خارجی خوانده می شـود از
سنگ های رسوبی تشکیل شده است.سنگ های رسوبی به علت رسوب گذاری مواد به وجود آمده اند رسوب گذاری مـی
تواند از طرق مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی صورت پذیرد.انچه شناخت و اهمیت رسوبات و سنگهای رسـوبی را
مهم می کند تشکیل ذخایر بزرگ هیدروکربوری ،وجود ذخایر آب ، نهشته های فلزی و عناصری است که در این گروه از
سنگ ها وجود دارد . 
در سیکل تشکیل سنگ ها و فرسایش آنها رسوبات قسمت مهمی از این چرخه هستند که نقش مهمی را ایفا می کنند .
در تشکیل رسوبات فاکتورهای مهمی دخالت دارند که در مجموع سبب به وجود آمدن این مواد می شـوند .لـذا در آغـاز
مبحث رسوب شناسی به تعاریف و مبانی اولیه و اصلی علم رسوب شناسی خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی کاملتری
خواهیم پرداخت . 
تعاریف 
رسوب(Sediment) 
به تمامی موادی که توسط آب ، باد و یخ از پوسته جامد زمین به وجود می آیند و یا از مواد شیمیایی محلول در آب و یا
ترشح توسط موجودات به صورت لایه لایه ته نشین شوند رسوب گفته می شود. 
رسوبگذاری:(Sedimentation) 
به تمامی مکانیسم های تولید رسوب اطلاق می شود این مکانیسم ها شامل دیاژنز نمی شود. 
رسوب شناسی : (Sedimentology) 
به مطالعه علمی رسوبات که در پوسته جامد زمین هستند، گفته می شود. 
کانیها و ذرات تشکیل دهنده رسوبات 
ذرات موجود در رسوبات می تواند به طرق گوناگونی به وجود آمده باشند از فعالیتهـای آذریـن گرفتـه تـا فعالیـت هـای
ذرات سازنده رسوبات به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: 
الف- ذرات تشکیل دهنده آواری( تریجنوس ) 
شامل انواع کوارتز- فلدسپات-کانی های رسی- میکا- کانی های سنگین- خرده سنگ ها 
ب- ذرات شیمیایی و بیوشیمیایی 
- خرده های اسکلتی
- ذرات غیر اسکلتی شامل:پلت ،پلوئید،اووئید،پیزولیت،گریپستونها،اینتراکلست 
- کانی های تبخیری که به شکل فیزیکی حمل شده اند: در برخی از مناطق خشک، پس از رسـوب گـذاری کـانی هـای
تبخیری مانند هالیت و یا ژیپس، باد ممکن است ذرات این رسوبات را برداشته و حمل نموده و در جای دیگر تشکیل تپه
هایی از این ذرات را بدهد . 
- گلاکونیت ها 
ج - ذرات آذرآواری یا پیرو کلاستیک 
منشاء این رسوبات سنگ های آتشفشانی است . 
د- رسوبات کربن دار 
رسوباتی هستند که از تجزیه و دگرسانی غیر هوازی مواد آلی تولید می شوند . 
ذرات تشکیل دهنده آواری( تریجنوس) 
ذرات آذر آواری، دانه های مختلفی هستند که از تخریب و فرسایش مواد از خارج محیط رسوبی سرچشمه گرفته اند ایـن
ذرات در واقع دارای منشا خشکی هستند .این ذرات به صورت جامد حمل شده و ته نشین می شـوند .مهمتـرین ویژگـی
این گروه مقاومت بالای شیمیایی و مکانیکی آنهاست که سبب می شود در مقابل عوامل محیطی در برابر هوازدگی تا حد
امکان مقاومت کنند.مهمترین کانی هایی که در این گروه قرار می گیرند را به اختصار شرح می دهیم: 
نمونه سوالات تستی 
1- کانیهایرسیمحصول کدام یک از عوامل زیر است ؟ 
 1)هوازدگی فیزیکی 2) هوازدگی شیمیایی 3)انحلال 4) تخریب 
2- کدام یک از عوامل زیر درنوع باررودخانه تاثیر ندارد؟ 
 1)اختلاف ارتفاع 2)پوشش گیاهی 3)آب و هوا 4) سنگ مادر 
3- کوارتز ولکانیکی درنورپلاریزان داری خاموشی ..........وکوارتز پلوتونیکی دارای خاموشی ................ می باشد. 
 1)مستقیم – مستقیم 2)مستقیم – مستقیم ، موجی 
 3)مستقیم - موجی –مستقیم 4)موجی – موجی 
4- کوارتز های حاوی حباب دارای منشاء.............. می باشند. 
 1)دگرگونی 2)آذرین درونی 3)آذرین بیرونی 4)هیدروترمال 
5- وجود کانیهای سنگین روتیل ،استارولیت،دررسوبات بیانگر منشاء........................آنها می باشد: 
 1) آذرین – دگرگونی 2) دگرگونی – آذرین 3) دگرگونی –دگرگونی 4)آذرین – آذرین 
پاسخنامه سوالات تستی 
ا)گزینه 2 صحیح است .زیرا که یکی از محصولات هوازدگی شیمیایی فلدسپاتها رس می باشد. 
2) گزینه 4 صحیح است . 
3)گزینه 2 صحیح است . 
4) گزینه 4 صحیح است . 
5) گزینه3 صحیح است . 
نوع فایل:Pdf
 3.20 MB: سایز
 تعداد صفحه:184 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1988
 • کل نظرات : 1
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 7
 • آی پی دیروز : 59
 • بازدید امروز : 14
 • باردید دیروز : 199
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 532
 • بازدید ماه : 2,021
 • بازدید سال : 25,793
 • بازدید کلی : 455,583