پاورپوینت های علوم پایه

کتاب رسوب شناسی رشته زمین شناسی   مبانی رسوب شناسی  کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی     فصل اول: مقدمه :  زمین از سنگهای مختلف آذرین دگرگونی و رسوبی تشکیل یافته است،حجم عمده ای از پوسته نیز از سنگ های آذریـن و دگرگونی ساخته شده است اما آن قسمت از پوسته که در معرض دید ما قرار دارد و پوسته خارجی خوانده می شـود از سنگ های رسوبی تشکیل شده است.سنگ های رسوبی به علت رسوب گذاری مواد به وجود…

کتاب رسوب شناسی رشته زمین شناسی

سید محمد میرعالی بازدید : 57 پنجشنبه 16 شهريور 1396 : 18:48 نظرات ()
کتاب رسوب شناسی رشته زمین شناسی

کتاب رسوب شناسی رشته زمین شناسی

 

مبانی رسوب شناسی

 کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

 

 

 فصل اول:

مقدمه : 

زمین از سنگهای مختلف آذرین دگرگونی و رسوبی تشکیل یافته است،حجم عمده ای از پوسته نیز از سنگ های آذریـن

و دگرگونی ساخته شده است اما آن قسمت از پوسته که در معرض دید ما قرار دارد و پوسته خارجی خوانده می شـود از

سنگ های رسوبی تشکیل شده است.سنگ های رسوبی به علت رسوب گذاری مواد به وجود آمده اند رسوب گذاری مـی

تواند از طرق مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی صورت پذیرد.انچه شناخت و اهمیت رسوبات و سنگهای رسـوبی را

مهم می کند تشکیل ذخایر بزرگ هیدروکربوری ،وجود ذخایر آب ، نهشته های فلزی و عناصری است که در این گروه از

سنگ ها وجود دارد . 

در سیکل تشکیل سنگ ها و فرسایش آنها رسوبات قسمت مهمی از این چرخه هستند که نقش مهمی را ایفا می کنند .

در تشکیل رسوبات فاکتورهای مهمی دخالت دارند که در مجموع سبب به وجود آمدن این مواد می شـوند .لـذا در آغـاز

مبحث رسوب شناسی به تعاریف و مبانی اولیه و اصلی علم رسوب شناسی خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی کاملتری

خواهیم پرداخت . 

تعاریف 

رسوب(Sediment) 

به تمامی موادی که توسط آب ، باد و یخ از پوسته جامد زمین به وجود می آیند و یا از مواد شیمیایی محلول در آب و یا

ترشح توسط موجودات به صورت لایه لایه ته نشین شوند رسوب گفته می شود. 

رسوبگذاری:(Sedimentation) 

به تمامی مکانیسم های تولید رسوب اطلاق می شود این مکانیسم ها شامل دیاژنز نمی شود. 

رسوب شناسی : (Sedimentology) 

به مطالعه علمی رسوبات که در پوسته جامد زمین هستند، گفته می شود. 

کانیها و ذرات تشکیل دهنده رسوبات 

ذرات موجود در رسوبات می تواند به طرق گوناگونی به وجود آمده باشند از فعالیتهـای آذریـن گرفتـه تـا فعالیـت هـای

 

ذرات سازنده رسوبات به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: 

الف- ذرات تشکیل دهنده آواری( تریجنوس ) 

شامل انواع کوارتز- فلدسپات-کانی های رسی- میکا- کانی های سنگین- خرده سنگ ها 

ب- ذرات شیمیایی و بیوشیمیایی 

- خرده های اسکلتی

- ذرات غیر اسکلتی شامل:پلت ،پلوئید،اووئید،پیزولیت،گریپستونها،اینتراکلست 

- کانی های تبخیری که به شکل فیزیکی حمل شده اند: در برخی از مناطق خشک، پس از رسـوب گـذاری کـانی هـای

تبخیری مانند هالیت و یا ژیپس، باد ممکن است ذرات این رسوبات را برداشته و حمل نموده و در جای دیگر تشکیل تپه

هایی از این ذرات را بدهد . 

- گلاکونیت ها 

ج - ذرات آذرآواری یا پیرو کلاستیک 

منشاء این رسوبات سنگ های آتشفشانی است . 

د- رسوبات کربن دار 

رسوباتی هستند که از تجزیه و دگرسانی غیر هوازی مواد آلی تولید می شوند . 

ذرات تشکیل دهنده آواری( تریجنوس) 

ذرات آذر آواری، دانه های مختلفی هستند که از تخریب و فرسایش مواد از خارج محیط رسوبی سرچشمه گرفته اند ایـن

ذرات در واقع دارای منشا خشکی هستند .این ذرات به صورت جامد حمل شده و ته نشین می شـوند .مهمتـرین ویژگـی

این گروه مقاومت بالای شیمیایی و مکانیکی آنهاست که سبب می شود در مقابل عوامل محیطی در برابر هوازدگی تا حد

امکان مقاومت کنند.مهمترین کانی هایی که در این گروه قرار می گیرند را به اختصار شرح می دهیم: 

 

نمونه سوالات تستی 

1- کانیهایرسیمحصول کدام یک از عوامل زیر است ؟ 

 1)هوازدگی فیزیکی 2) هوازدگی شیمیایی 3)انحلال 4) تخریب 

2- کدام یک از عوامل زیر درنوع باررودخانه تاثیر ندارد؟ 

 1)اختلاف ارتفاع 2)پوشش گیاهی 3)آب و هوا 4) سنگ مادر 

3- کوارتز ولکانیکی درنورپلاریزان داری خاموشی ..........وکوارتز پلوتونیکی دارای خاموشی ................ می باشد. 

 1)مستقیم – مستقیم 2)مستقیم – مستقیم ، موجی 

 3)مستقیم - موجی –مستقیم 4)موجی – موجی 

4- کوارتز های حاوی حباب دارای منشاء.............. می باشند. 

 1)دگرگونی 2)آذرین درونی 3)آذرین بیرونی 4)هیدروترمال 

5- وجود کانیهای سنگین روتیل ،استارولیت،دررسوبات بیانگر منشاء........................آنها می باشد: 

 1) آذرین – دگرگونی 2) دگرگونی – آذرین 3) دگرگونی –دگرگونی 4)آذرین – آذرین 

پاسخنامه سوالات تستی 

ا)گزینه 2 صحیح است .زیرا که یکی از محصولات هوازدگی شیمیایی فلدسپاتها رس می باشد. 

2) گزینه 4 صحیح است . 

3)گزینه 2 صحیح است . 

4) گزینه 4 صحیح است . 

5) گزینه3 صحیح است . 

 

نوع فایل:Pdf

سایز :3.20 MB

 تعداد صفحه:184 

مبانی رسوب شناسی
 فصل اول:
مقدمه : 
زمین از سنگهای مختلف آذرین دگرگونی و رسوبی تشکیل یافته است،حجم عمده ای از پوسته نیز از سنگ های آذریـن
و دگرگونی ساخته شده است اما آن قسمت از پوسته که در معرض دید ما قرار دارد و پوسته خارجی خوانده می شـود از
سنگ های رسوبی تشکیل شده است.سنگ های رسوبی به علت رسوب گذاری مواد به وجود آمده اند رسوب گذاری مـی
تواند از طرق مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی صورت پذیرد.انچه شناخت و اهمیت رسوبات و سنگهای رسـوبی را
مهم می کند تشکیل ذخایر بزرگ هیدروکربوری ،وجود ذخایر آب ، نهشته های فلزی و عناصری است که در این گروه از
سنگ ها وجود دارد . 
در سیکل تشکیل سنگ ها و فرسایش آنها رسوبات قسمت مهمی از این چرخه هستند که نقش مهمی را ایفا می کنند .
در تشکیل رسوبات فاکتورهای مهمی دخالت دارند که در مجموع سبب به وجود آمدن این مواد می شـوند .لـذا در آغـاز
مبحث رسوب شناسی به تعاریف و مبانی اولیه و اصلی علم رسوب شناسی خواهیم پرداخت و در ادامه به بررسی کاملتری
خواهیم پرداخت . 
تعاریف 
رسوب(Sediment) 
به تمامی موادی که توسط آب ، باد و یخ از پوسته جامد زمین به وجود می آیند و یا از مواد شیمیایی محلول در آب و یا
ترشح توسط موجودات به صورت لایه لایه ته نشین شوند رسوب گفته می شود. 
رسوبگذاری:(Sedimentation) 
به تمامی مکانیسم های تولید رسوب اطلاق می شود این مکانیسم ها شامل دیاژنز نمی شود. 
رسوب شناسی : (Sedimentology) 
به مطالعه علمی رسوبات که در پوسته جامد زمین هستند، گفته می شود. 
کانیها و ذرات تشکیل دهنده رسوبات 
ذرات موجود در رسوبات می تواند به طرق گوناگونی به وجود آمده باشند از فعالیتهـای آذریـن گرفتـه تـا فعالیـت هـای
ذرات سازنده رسوبات به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: 
الف- ذرات تشکیل دهنده آواری( تریجنوس ) 
شامل انواع کوارتز- فلدسپات-کانی های رسی- میکا- کانی های سنگین- خرده سنگ ها 
ب- ذرات شیمیایی و بیوشیمیایی 
- خرده های اسکلتی
- ذرات غیر اسکلتی شامل:پلت ،پلوئید،اووئید،پیزولیت،گریپستونها،اینتراکلست 
- کانی های تبخیری که به شکل فیزیکی حمل شده اند: در برخی از مناطق خشک، پس از رسـوب گـذاری کـانی هـای
تبخیری مانند هالیت و یا ژیپس، باد ممکن است ذرات این رسوبات را برداشته و حمل نموده و در جای دیگر تشکیل تپه
هایی از این ذرات را بدهد . 
- گلاکونیت ها 
ج - ذرات آذرآواری یا پیرو کلاستیک 
منشاء این رسوبات سنگ های آتشفشانی است . 
د- رسوبات کربن دار 
رسوباتی هستند که از تجزیه و دگرسانی غیر هوازی مواد آلی تولید می شوند . 
ذرات تشکیل دهنده آواری( تریجنوس) 
ذرات آذر آواری، دانه های مختلفی هستند که از تخریب و فرسایش مواد از خارج محیط رسوبی سرچشمه گرفته اند ایـن
ذرات در واقع دارای منشا خشکی هستند .این ذرات به صورت جامد حمل شده و ته نشین می شـوند .مهمتـرین ویژگـی
این گروه مقاومت بالای شیمیایی و مکانیکی آنهاست که سبب می شود در مقابل عوامل محیطی در برابر هوازدگی تا حد
امکان مقاومت کنند.مهمترین کانی هایی که در این گروه قرار می گیرند را به اختصار شرح می دهیم: 
نمونه سوالات تستی 
1- کانیهایرسیمحصول کدام یک از عوامل زیر است ؟ 
 1)هوازدگی فیزیکی 2) هوازدگی شیمیایی 3)انحلال 4) تخریب 
2- کدام یک از عوامل زیر درنوع باررودخانه تاثیر ندارد؟ 
 1)اختلاف ارتفاع 2)پوشش گیاهی 3)آب و هوا 4) سنگ مادر 
3- کوارتز ولکانیکی درنورپلاریزان داری خاموشی ..........وکوارتز پلوتونیکی دارای خاموشی ................ می باشد. 
 1)مستقیم – مستقیم 2)مستقیم – مستقیم ، موجی 
 3)مستقیم - موجی –مستقیم 4)موجی – موجی 
4- کوارتز های حاوی حباب دارای منشاء.............. می باشند. 
 1)دگرگونی 2)آذرین درونی 3)آذرین بیرونی 4)هیدروترمال 
5- وجود کانیهای سنگین روتیل ،استارولیت،دررسوبات بیانگر منشاء........................آنها می باشد: 
 1) آذرین – دگرگونی 2) دگرگونی – آذرین 3) دگرگونی –دگرگونی 4)آذرین – آذرین 
پاسخنامه سوالات تستی 
ا)گزینه 2 صحیح است .زیرا که یکی از محصولات هوازدگی شیمیایی فلدسپاتها رس می باشد. 
2) گزینه 4 صحیح است . 
3)گزینه 2 صحیح است . 
4) گزینه 4 صحیح است . 
5) گزینه3 صحیح است . 
نوع فایل:Pdf
 3.20 MB: سایز
 تعداد صفحه:184 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید


مراحل خرید:


1- پیش از خرید محصول توضیحات آن را به دقت مطالعه کنید زیرا محتوای فایل شامل تمام آن چیزی است که در توضیحات نوشته شده (نه کمتر و نه بیشتر)

2- پس از انتخاب فایل مورد نظر خود روی دکمه "دانلود" کلیک کنید
3- در مرحله بعد و در قسمت "تکمیل فرم خرید" مشخصات خواسته شده را به دقت وارد کنید و سپس روی دکمه "پرداخت و دانلود فایل" کلیک کنید.

(ایمیل را بدون www وارد کنید. نمونه صحیح ایمیل:  gsmyha@gmail.com)
3- در این مرحله به صفحه پرداخت وارد شده و با تمام کارت های عضو شتاب می توانید هزینه را واریز نمایید
4- پس از پرداخت موفق مجددا به سایت برگردانده می شوید و لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود و علاوه بر آن یک نسخه از فایل به ایمیل شما هم ارسال می گردد تا با خیال راحت فایل خود را دانلود کنید.

(در صورتی که ایمیل فایل ناب به صندوق ورودی شما نرسیده ، باید پوشه اسپم را در ایمیل خود باز کنید و آنرا به صندوق ورودی انتقال دهید تا لینک دانلود فعال شود)


چند نکته مهم:

* پس از خرید فایل تا سه روز فرصت دارید تا فایل را بررسی کنید و در صورتی که فایل مطابق با توضیحات ارائه شده نبود از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.


* برای خرید محصولاتی که کمتر از 5000 تومان قیمت دارند نمی توانید از کارت بانک ملی استفاده کنید چون بانک ملی این اجازه را به دارندگان کارت بانک ملی نداده و به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای خریدهای کمتر از 5000 تومان از کارت سایر بانکها استفاده نمایید.


* اگر صفحه لینک دانلود ظاهر نشود علت آن گزارش تخلف فایل و غیر فعال شدن فایل از طرف سایت می باشد. در این شرایط از طریق بخش "تماس با ما" جزییات خرید را برای ما ارسال کنید تا پس از بررسی ، هزینه پرداختی شما را به حسابتان واریز کنیم.

1  در هنگام خرید فایل به هیچ وجه از وی پی ان استفاده نکنید زیرا به احتمال زیاد خرید شما موفق نخواهد بود.


* در هنگام خرید از مرورگرهای فایرفاکس و کروم استفاده کنید و به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده نکنید چون با توجه به آپدیت نشدن این مرورگر در چند سال اخیر ، در فرایند خرید و دانلود فایل اختلال بوجود خواهد آمد.

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 32 بیتی)

2 دانلود مرورگر گوگل کروم (نسخه 64 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 32 بیتی)

3 دانلود مرورگر فایرفاکس (نسخه 64 بیتی)


* برای حفظ کیفیت و همچنین دانلود آسانتر ، تمامی فایل ها فشرده شده و با فرمت rar یا zip آپلود شده اند. برای باز کردن فایل باید حتما نرم افزار win rar بر روی سیستم شما نصب شده باشد.

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 32 بیتی)

4 دانلود نرم افزار win rar (نسخه 64 بیتی)


* در صورتی که از گوگل بصورت مستقیم به بخش دانلود وارد شده اید ، می توانید روی نام فایل کلیک کنید تا توضیحات فایل برای شما نمایش داده شود.

* برای سهولت دانلود فایل ها توسط شما عزیزان پیشنهاد می کنیم که از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر استفاده کنید.

5 دانلود نرم افزار اینترنت دانلود منیجر

با آرزوی خریدی مطمئن برای شما

پاورپوینت های مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغات
محل تبلیغات شما
آرشیو
آمار سایت
  • کل پاورپوینت ها: 1988
  • کل نظرات : 1